23/07/2018

Ledige stillinger i Sør-Varanger kommune | Barnehage, skole, NAV, m.m.

  • Sør-Varanger kommune
  • Sør-Varanger, Norge
Annet Barnehage Rådgiver - Konsulent Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

Barnehagelærere
Sør-Varanger kommune søker barnehagelærere - vi har ledige stillinger i flere barnehager. Barnehagene i Sør-Varanger setter fokus på barnet gjennom visjonen "Først i rekka". Vi har behov for deg som er lekende, utforskende og nysgjerrig. Vi er opptatt av å levere et barnehagetilbud av god kvalitet - og tilbyr deg kompetansesatsinger og sterkt faglig fokus. Velkommen til en grensesprengende kommune! For mer informasjon om alle barnehagene, se kommunens hjemmeside: http://www.svk.no/
Søknadsfrist: 08.08.18

Rådgiver støttesenteret for kriminalutsatte
Det er ledig 1/1 fast stilling som rådgiver. Dette er en nyopprettet kommunal stilling ved støttesenter for kriminalutsatte, Finnmark politidistrikt. Sør-Varanger kommune har arbeidsgiveransvaret for stillingen, det faglige ansvaret tilligger Finnmark politidistrikt.
Søknadsfrist: 12.08.18

IPS - jobbspesialister
NAV Sør-Varanger søker etter to dyktige IPS jobbspesialister i 100 %, 3-årig midlertidig prosjekt-stillinger, som kan hjelpe oss med å realisere NAV sin målsetting om å få flere i arbeid og færre på stønad.
Søknadsfrist: 16.08.18

Konsulent
Det er ledig et vikariat i 50 % stilling for perioden 01.08.18 - 31.12.18 med mulighet for forlengelse.
Søknadsfrist: 29.07.18

Undervisningsstillinger
Skolen lyser ut et antall faste og vikar stillinger for skoleåret 2018-2019.
Søknadsfrist: 05.08.18

Undervisningsinspektør
Vi har ledig en fast 50 % stilling som undervisningsinspektør.
Søknadsfrist: 05.08.18

Feier
Sør-Varanger kommune, Brann- og feiervesenet søker etter en ny feier i 100% stilling.
Søknadsfrist: 19.08.18

Elevassistent
Vi har ledige stillinger som Elevassistent, en fast og et vikariat i 100% stilling.
Søknadsfrist: 29.07.18

Ansettelsesform

Fast,   Vikariat  

Søk nå