23/07/2018

Overlege ved områdegeriatrisk avdeling, 2. gangs utlysning

 • Lenvik kommune
 • Lenvik, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Lege

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 19.08.2018

DISTRIKTSMEDISINSK SENTER MIDT-TROMS
Områdegeriatrisk Tjeneste Midt-Troms (OGT)

OGT er en spesialisthelsetjeneste innen geriatri og rehabilitering, og en del av virksomheten til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), og er lokalisert til Distriktsmedisinsk Senter Midt-Troms (DMS) på Finnsnes. Lenvik Kommune er vertskommune for tjenesten, og har drifts- og arbeidsgiveransvar.

Virksomheten består av døgnavdeling (6 senger), poliklinikk, ambulant virksomhet til 10 kommuner i Midt-Troms og kompetansesøkende nettverkstiltak.

Ved OGT jobber følgende profesjoner: leger, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped og sekretær. Vi jobber tverrfaglig i samarbeid med pasientene og deres nettverk.

Geografisk ansvarsområde er kommunene Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik, Sørreisa, Målselv, Dyrøy, Salangen, Lavangen og Bardu, totalt ca. 33.000 innbyggere.

OGT har to overlegestillinger. En stilling er besatt av geriater, den andre 100 % stillingen er nå ledig. Legene har et felles ansvar for drift av geriatrisk poliklinikk og en rehabiliteringspost på 6 senger. Legen jobber dagtid, uten vaktbelastning på helg. 

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk klinisk oppfølging av pasienter i en tverrfaglig kontekst.
 • Utviklingsarbeid og eventuelt forskningsarbeid vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer på et spennende fagområde i stadig endring
 • Godt samarbeid med medisinsk klinikk, UNN Tromsø
 • Kan tilrettelegge for kompetanseutvikling for eks. ved UNN –Tromsø
 • Et positivt arbeidsmiljø
 • Fokus på velferdsteknologi
 • En kommune i stor utvikling og endring
 • Gode pensjonsordninger i KLP 

Kvalifikasjoner

 • Det søkes fortrinnsvis etter spesialist i geriatri eller fysikalsk medisin og rehabilitering.
 • Spesialist i allmennmedisin, eller andre relevante spesialiteter kan søke
 • Andre leger med relevant spesialistutdanning eller erfaring kan søke.
 • Norsk autorisasjon
 • Behersker norsk språk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

Lenvik kommunes verdier er respektfullt, ta ansvar og mulighetsorientert. Vi ønsker ansatte som etterlever disse verdiene. 

 • Gode evner til formidling
 • Kommuniserer tydelig
 • Evne til å helhetstenkning og se muligheter innenfor gitte rammer
 • Vilje og evne til nytenkning
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du er løsnings - beslutnings og resultatorientert
 • Har gode datakunnskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

For stillingen gjelder 

Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Ansettelser skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med fagleder Åse Nordli, tlf 778-71450, virksomhetsleder Evy Nordby tlf 481 73916 eller Seksjonsoverlege Harald Helling tlf 778-71451 

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet. 

Søkes via kommunenes hjemmeside eller jobbnorge.no Søknad via e-post eller post godtas ikke. Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov. Kopiene blir ikke returnert.

 

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå