12/02/2019

Psykolog – barn og unge 100 % fast stilling

  • Lyngdal kommune
  • Lyngdal, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Psykologi

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 28.02.2019
Tjenesteenheten Barn og unge har ledig Psykolog – barn og unge 100 % fast stilling 
Vår kommunepsykolog går over i en annen stilling og vi har ledig fast stilling som psykolog/ psykologspesialist. 
Vi søker etter deg som med din psykologfaglige kompetanse kan være med å styrke vårt tverrfaglige tilbud til barn, unge og voksne og tilbyr bl.a. muligheter for å kunne påvirke stillingen og delta i spennende utviklingsarbeid.
 

Stillingen skal bidra til å styrke kommunens tverrfaglige arbeid på psykisk helse og rusfeltet, med et særskilt fokus på barn, unge og deres familier. 
Stillingen er delvis finansiert gjennom Helsedirektoratet sin tilskuddsordning. 
Psykologen er organisatorisk plassert i tjenesteenhet for barn og unge. 

I tjenesteområdene Barn og Unge har vi et klart mål om å styrke forebygging, tidlig intervensjon og forpliktende samhandling på tvers av fag og tjenester, for å kunne tilby våre innbyggere treffsikre, helhetlige og faglig gode tiltak og tjenester. 
For å fange opp og møte barn og unges behov for støtte og hjelp, vil vi oppsøke og være tilstede på barn og unges arenaer, og tilby kontakt og hjelp med god tilgjengelighet og lav terskel. 

Arbeidstid vil i hovedsak være på dagtid.  
Nærmeste overordnede er enhetsleder for barn og unge. 

Hovedoppgaver 

• Psykologen skal gjennom klinisk arbeid, veiledning til ansatte og deltakelse i kartlegging og planlegging, bidra til innsats på flere nivåer i kommunens arbeid for gode leve og oppvekstvilkår for barn og unge i Lyngdal kommune.  
• Forpliktende og tverrfaglig samhandling – med både kommunale og eksterne samarbeidspartnere, bl. a. tett samarbeid med kommunens helsestasjon og avdeling for psykisk helse. Fagavdelingene innen psykisk helse – og rus har et godt samarbeid med DPS Lister. 
• Delta i evt prosjektarbeid med mål om å styrke det tverrfaglige kommunale tilbudet for barn og unge.

Kvalifikasjoner, utdanning og arbeidspraksis

• Psykolog eller psykologspesialist med norsk autorisasjon 
• Relevant praksis og arbeidserfaring. 
• Erfaring fra tverrfaglig samhandling rundt barn og unge.
Personlige egenskaper 
• Evne til å arbeide selvstendig og strukturert 
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne og vilje til forpliktende samhandling. 
• Nysgjerrig og engasjert, med interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid. 
• Fleksibel og løsningsorientert. 
• God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk. 
• Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt 
• Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse- jf. helsepersonelloven    § 20 a. 

Vi kan tilby: 
- Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver. 
- Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke kolleger. 
- Lyngdal kommune tilbyr også varierte og gode velferdsordninger i tillegg til gode pensjons- og forsikringsordninger.

Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 
 
 Lønn etter avtale. 

Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved henvendelse til enhetsleder Barn og unge – Karen Elizabeth Lind  tlf 38334090. 

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadsskjema, med veiledning, finner du ved å trykke her:  https://www.lyngdal.kommune.no/no/skjema/stilling-ledig-nytt /.  
I sidemenyen finner du også en egen orientering om hvordan du søker stilling i 
Lyngdal kommune. 

Søknadsfrist: 28.02.2019 
Vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju. 

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunes vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet, og kan da om ønskelig trekke søknaden. 

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå