12/02/2019

Rektor/virksomhetsleder

 • Hammerfest kommune
 • Hammerfest, Norge
Rektor - Styrer Undervisning - Pedagogikk

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 22.02.2019

Hammerfest Voksenopplæringssenter er en kommunal institusjon som har som formål å drive og utvikle opplæringstilbud for voksne. Skolen har egne lokaler, ca 200 elever og 18 ansatte, og driver undervisning på dagtid og ettermiddag-/kveldstid.

Målgruppe:
• Voksne som har behov for opplæring innenfor grunnskolens område
• Voksne innvandrere og flyktninger som har rett og/eller plikt til norskopplæring og samfunnskunnskap
• Barn og voksne som har ulike former for språk- og talevansker
• Enslige, mindreårige asylsøkere
• Andre som har behov for språkopplæring, arbeidsrettede kompetansekurs, etc.

Stillingsinformasjon

 • Fast 100 % stilling fra 01.08.19.
 • Stillingen er unntatt bestemmelsene om arbeidstid i Arbeidsmiljøloven, og er underlagt det kommunale regelverket om kompensasjon i inntil 10 dager i året

Arbeidsoppgaver

Rektor har helhetlig resultatansvar for Hammerfest Voksenopplæringssenter og skal gjennom sin ledelse sikre riktig kvalitet i skolen.

 • Det skal gjennomføres drift av enheten i henhold til gjeldende lover, forskrifter, avtaleverk, nasjonale (ramme) planer, kommunens vedtak og målsettinger
 • Rektor har som sine hovedoppgaver, delegert ansvar og myndighet innen økonomiforvaltning, tjenesteproduksjon, personalforvaltning, driftsplanlegging og utvikling av skolen

Kvalifikasjonskrav

Utdanning

 • Relevant pedagogisk utdanning fra høgskole/universitet jamfør Opplæringslova § 9-1
 • Mastergrad i skoleledelse eller rektorutdanning er ønskelig

Ferdigheter

 • Ledererfaring
 • Relevant arbeidserfaring fra tjenesteområdet
 • Gjennomføringskraft - dokumentert

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kunne motivere til endring
 • Omsorgsfull og inkluderende, motiverende, synlig og tilstede

Vi søker etter en dyktig og engasjert skoleleder som har interesse for skoleutvikling, med fokus på læring. Du må ønske å være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å utvikle skolen til en god plass å lære både for elever og ansatte. Du skal kunne motivere og inspirere til å ta vare på god praksis og erfaring, samtidig som du skal utfordre til refleksjon og endring.

Hammerfest kommune har

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode muligheter for etter- og videreutdanning
 • Eget introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtaleverk

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtale og reglementer.

Spesielle rekrutteringstiltak for stillingen

 • Mulighet for dekning av flytteutgifter mot bindingstid
 • Innbyggere i Finnmark tilbys nedskriving av studielån, sjekk tiltakssonen
 • Opplysninger om Hammerfest finner du blant annet her Hammerfestby

Spesielt for denne stillingen

 • Det stilles krav om politiattest og egenerklæring vedrørende tuberkuloseundersøkelse, hjemlet i henholdsvis Opplæringslova § 10-9 og Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1
 • Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg kommunalsjef Geir Nesse, telefon 913 70 321

Generell informasjon

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk. For hjelp til utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på telefon 75 54 22 20.

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå