11/02/2019

Undervisningsstillinger 2019/2020 - Grunnskolene

 • Lillehammer kommune
 • Lillehammer, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 31.03.2019

Dette er en fellesutlysing for alle grunnskolene i Lillehammer kommune. Ønskes søknad til en enkelt skole må dette oppgis i søknaden. 

I Lillehammer satser vi på en systematisk utvikling av skolen på alle nivåer. Vi har følgende hovedmålsettinger for arbeidet vårt: 
- Alle elever skal bli møtt med realistiske læringsmål, og opplæringen i de grunnleggende ferdighetene skal styrkes. 
- Alle elever skal oppleve et trygt, godt og inkluderende skolemiljø. Miljøet skal preges av mestring og motivasjon. 
- Skolene skal utvikles som kollektivt orienterte lærende organisasjoner. 

Alle mål vi setter oss skal ha barnet og barnets beste i fokus. 
Fra 1.8.2019 blir det ledig et antall undervisningsstillinger i grunnskolen. Antall stillinger avhenger av ressurstildeling, innvilgelse av permisjoner, oppsigelser og overføringer. Noen av stillingene vil være vikariater. 
For nærmere opplysninger, ta kontakt med rektor ved den enkelte skole. 
For oversikt over skolene, gå inn her 

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Fast ansettelse skjer med 6 måneders prøvetid, for øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer. Ved ansettelse kreves politiattest. 
I følge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent pedagogisk utdanning
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Vurderingskompetanse
 • Digital kompetanse

Personlige egenskaper

 • engasjement og glød
 • god evne til relasjonsbygging
 • tydelige og gode klasseledere
 • lærere med gode samarbeidsevner
 • Våre lærere må være utviklingsorienterte, fleksible og allsidige

Vi tilbyr

 • Veiledning av nyutdannede
 • Etter- og videreutdanning
 • Solide og engasjerende fagmiljøer
 • Engasjert skoleeier
 • Lønnsvilkår etter gjeldende avtaler

Kontaktinfo:

Elisabet Roland
Assisterende Skolesjef
(+47) 97168590

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå