11/02/2019

Kulturhusmedarbeidar Stryn kulturhus, 50 % fast stilling

 • Stryn kommune
 • Stryn, Norge
Annet Kultur - Bibliotek

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 01.03.2019

Arbeidsområde:

Kulturhusmedarbeidaren skal vere med på å vidareutvikle Stryn kulturhus som eit kulturelt knutepunkt og ein aktiv sosial møtestad.

Næraste overordna er leiar av kulturhuset. Kulturhuset høyrer under skule- og kulturetaten. 

Aktuelle arbeidsoppgåver:

- Programmering og booking i samråd med leiar ( kino, artistar m.v)

- Ansvar for klargjering av kultursal, foaje og møterom i kulturhuset

- Scenearbeid

- Kaffibar

- Marknadsføring og sal

- Diverse utviklingsarbeid i samråd med leiar  

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Krav om fagbrev / høgskuleutdanning

 • Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd

Vi kan tilby:

 • Variert arbeid i eit positivt miljø

 • God pensjonsordning i KLP  

For stillinga gjeld:

 • Tilsetting etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement

 • Lønn etter avtale. Den som vert tilsett vil gå inn i turnusplan på kulturhuset med arbeid både på dag, kveld og helg.

 • Det må leggast fram politiattest av ny dato 

  Skann inn attestar og vitnemål og send dei inn samstundes med søknaden.  

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du ta kontakt med personalavdelinga. 

Kontaktpersonar:

Kåre Bruvoll Alme
mob: +47 94277853

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå