08/02/2019

Sykepleierstillinger ved Midtre Gauldal sykehjem

 • Midtre Gauldal kommune
 • Midtre Gauldal, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 24.02.2019

Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledehjem. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid. 

Enheten for Pleie og omsorg har nå ledig spennende sykepleierstillinger ved Midtre Gauldal sykehjem, p.t. Gruppe 4 - Korttids-/rehabiliteringsavdelingen                                                   

ID 1225 – Fast stilling – 85 % Sykepleier – Tiltredelse etter avtale

ID 1226 – Fast stilling – 50 % Sykepleier – F.o.m. 01.06.19 

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient
 • Arbeid med utarbeidelse av individuelle tiltak og oppfølging av disse
 • Utføre helse- og omsorgstjenester i samsvar med enkeltvedtak
 • Medikamenthåndtering
 • Arbeide med å utarbeide og integrere hensiktsmessige rutiner og arbeidsformer
 • Faglig utviklingsarbeid og veiledning av kollegaer/studenter
 • Opplæringsansvar overfor medarbeidere/studenter 

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø i en variert arbeidshverdag
 • Selvstendige og spennende oppgaver i en enhet i utvikling og omstilling
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et engasjerende og godt fag- og arbeidsmiljø med fokus på internopplæring og bedre utnyttelse av organisasjonens samlede kunnskap 

Kompetanse:

 • Krav om sykepleiefaglig utdanning.
 • Krav om autorisasjon
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Søkerne må ha førerkort 

Personlig egnethet:

Vi ønsker medarbeidere som

 • Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer
 • Er strukturerte, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere
 • Som har brukere og faglighet i fokus
 • Er gode på å utarbeide hensiktsmessige rutiner og retningslinjer
 • Er ansvarsbevisste og lojale
 • Har evne til samarbeid og samspill
 • Har pågangsmot, og evne og vilje til endring og nytenking 

Øvrig informasjon: 

Stillingene ønskes i utgangspunktet besatt i sin helhet. Dersom stillingene skal vurderes delt på flere interne søkere, må disse påregne seg å dele økt arbeidsbelastning på helg. 

Medarbeideren må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger. 

Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig andre stillinger i enheten. Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre. 

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017. 

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP). 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til avdelingsleder Anne Kari Loe Knutsen, tlf.: 72 40 32 14 

Registrer søknaden elektronisk på www.mgk.no 

Søknadsfrist: 24.02.19

 

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå