08/02/2019

100% fast stilling som konsulent ved Teknisk

 • Brønnøy kommune
 • Brønnøy, Norge
Administrasjon - Økonomi Rådgiver - Konsulent

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 01.03.2019

Brønnøy kommune, søker etter konsulent i 100 % fast stilling for arbeid hovedsakelig innenfor budsjett og regnskapsarbeid med hovedvekt på selvkostregnskap innenfor forretningsområdene vann & avløp (VA), slam og feiing.

Vi tilbyr en utfordrende og variert jobb med bruk av moderne IT-verktøy. Vi søker etter en konsulent som ønsker å jobbe med et variert spekter av økonomioppgaver. 

Stillingen er organisert i virksomhetsområde Teknisk og har sine hovedoppgaver der. Stillingen rapporterer til teknisk sjef.

Arbeidsoppgaver

 • Budsjett og regnskapsarbeid med hovedvekt på selvkostregnskap innenfor forretningsområdene vann & avløp (VA), slam og feiing.
 • Kontroll og kvalitetssikring av lønnsdata
 • Fakturering, mottakskontroll, registrering og fordeling
 • Årsoppgjør, avstemminger og rapportering med hovedfokus på selvkostområdet
 • Myndighets- og revisjons rapportering og oppfølging
 • Delta i arbeid med utvikling av rutiner
 • Andre oppgaver etter avtale med leder

Kvalifikasjonskrav

 • Krav til relevant økonomiutdanning innenfor arbeidsområdet, minimum fra videregående skole.
 • Krav til dokumentert erfaring i økonomioppfølging, regnskap og lønnsarbeid fra privat eller offentlig sektor
 • God systemkompetanse, herunder gode Excel-kunnskaper, og gjerne erfaring med Agresso.
 • Kjennskap til offentlige budsjett- og rapporteringsprosesser er ønskelig

Egenskaper:

 • Ansvarsfull og jobber selvstendig
 • Strukturert og nøyaktig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • En bidragsyter til et godt og positivt arbeidsmiljø
 • Godt humør og «stå-på-vilje»
 • Forbedringsorientert

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
 • Brønnøy kommune er en IA- bedrift
 • En utviklingsorientert organisasjon

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet)

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) søknadsfrist: 01.03.2019

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden.

Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. 

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen fås av områdesjef Ole Bjørn Nilsen tlf.: 75 01 25 05 eller 90 58 78 56.

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå