08/02/2019

Byplanlegger - 100 % fast stilling

  • Skien kommune
  • Skien, Norge
Arkitekt - Geografi - Landskap Ingeniør - Sivilingeniør Planlegging

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 25.02.2019

Informasjon om arbeidssted og stilling

Skien kommune satser på sentrum. Samarbeidet med eksterne aktører er en av nøklene for å få til et løft. Sammen jobber vi ut i fra handlingsprogrammet Skien 2020. Vi søker en faglig dyktig og positiv medarbeider som ønsker å jobbe med planlegging av byrom. Typiske oppgaver vil være utforming av boområder, torg, gaterom, vannfronten, møteplasser og lekeplasser. Gjennom "Bypakke Grenland, fase 1" har vår region fått en unik sjanse til å løfte Grenland inn i en attraktiv og bærekraftig framtid og nå har vi mulighet til å forhandle en Byvekstavtale med staten for å satse videre. Fremover skal vi jobbe med gjennomføring av prosjekter i bymiljø. Det er en stor og spennende utfordring å se helheten og få til utvikling som gjør sentrum til et attraktivt sted å bo, handle, jobbe og ha gode opplevelser.

Skien kommune har ledig en 100 % -stilling som byplanlegger i enheten Byutvikling. Vi er ni personer som jobber med utviklingsoppgaver. Byutvikling er en del av kommunalområdet Byutvikling, drift og kultur. Vi søker en person med bakgrunn fra byplanlegging:

Arbeidsoppgaver

- Prosjektledelse: lede egne prosjekter og følge opp prosjekter sammen med konsulenter
- Bidra med byplanfaglig kompetanse inn i prosjekter
- Ivareta medvirkning og kommunikasjon i planlegging og gjennomføring av prosjekter
- Utredning og planlegging 

Erfaring

- Erfaring fra prosjektledelse
- Fordel med erfaring fra offentlige planprosesser eller relevant praksis fra privat sektor 
- Fordel med erfaring innen detaljplanlegging

Utdanning

- Utdannelse på universitet eller høgskolenivå: arkitekt, landskapsarkitekt, urbanist - eller fysisk planlegging

Personlige egenskaper

- God skriftlig og muntlig framstillingsevne
- Evne til å jobbe selvstendig og være en god samarbeidspartner
- Interesse og engasjement for faget og byutvikling

Vi tilbyr

- Engasjerte medarbeidere som jobber tverrfaglig
- Interessante arbeidsoppgaver
- Lyse og moderne kontorlokaler, som vender ut mot gågata
- Lønn etter avtale
- Gode forsikringsordninger
- Meget gunstig pensjonsordning 

Andre opplysninger

Vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. 

Slik søker du på stillingen

Du søker via linken "Søk på stillingen". Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først.

Kontakter

Navn: Håvard Nymoen Johansen
E-post: HavardNymoen.Johansen@skien.kommune.no
Mobil: 93422309

Navn: Mette Gundersen
E-post: mette.gundersen@skien.kommune.no 

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå