Skip to main content
Tilbake

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ca 2800 ansatte. Arbeidsområdene til fylkeskommunen er opplæring (21 videregående skoler m.v.), tannhelse (30 tannklinikker), regional utvikling, kultur, næringsutvikling og samferdsel. Fylkeskommunen er politisk styrt gjennom fylkestinget og de utvalg dette oppnevner. 

Ambisjonen Kreative Trøndelag viser retning for ønsket utvikling av Trøndelag, i retning av en mer kreativ region. Verdiene ”å gjøre hverandre gode” og ”å være grensesprengende” forplikter hele organisasjonen. 

Les mer på http://www.stfk.no

Fra 01.01.2018 blir Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner slått sammen til Trøndelag fylkeskommune.
 
Fylkeskommunen  har som målsetning å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og flere medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov, reglement og avtaler. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest.
For øvrig oppfordres fast ansatte som er ferdig attført, overtallige eller som ønsker større stillingsprosent, å søke aktuelle stillinger.”