Voss kommune

Voss - bygd for sterke opplevingar

Du treng ikkje eta smalahove eller hoppa i fallskjerm for å bu og trivast på Voss, for me har mykje meir å by på!

Voss kommune og Granvin herad slår seg saman til Voss herad frå 2020. Det nye heradet får om lag 15.500 innbyggjarar, med Vossevangen som regionssenter. Bygda vår er senter for utdanning i regionen og har eit godt utbygd næringsliv. Voss er eit knutepunkt langs stamvegen aust - vest, og har godt togsamband til Bergen og Oslo.

Voss herad får om lag 1350 tilsette. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk.

Kan du identifisera deg med verdiar som profesjonell, påliteleg, skapande og inkluderande, kan du bli ein del av laget vårt. På vanleg vossa-vis går me for å bli verdas beste herad.

07/01/2019
SØKNADSFRIST: Snarast Ledige stillingar både i institusjon og i heimetenesta, kan også kombinera arbeidsstader. Ta kontakt for meir informasjon. Me tilbyr - Ein trygg og god arbeidsstad med spennande oppgåver - Mektig natur, ski- og fritidsterreng med aktivitetar frå fjord til fjell - Ei levande kulturbygd med gode oppvekst- og utdanningsvilkår - Høve til å påverka eigen arbeidskvardag - Ein inkluderande arbeidsplass der me legg til rette for fagleg og personleg utvikling - Stillingsprosent etter eige ynskje - Gode forsikrings- og pensjonsordningar - Løn etter kommunalt avtaleverk med rekrutteringstillegg og andre ordningar Gode ordningar for sjukepleiarar som ynskjer sommarjobb på Voss. Søknad Søk på stillinga ved å klikke på knappen til høgre. Hugs å gje opp referansar. Attestar og vitnemål skal leggjast ved elektronisk eller takast med ved evt. intervju. Kontakter Navn: Elin Øvstedal Tittel: Rådgjevar E-post: Elin.Ovstedal@voss.kommune.no Mobil: 95262002
Voss kommune Voss, Norge