Kristiansand kommune

Kristiansand kommune har  ca. 85000 innbyggere og ligger i en byregion med ca 130000 innbyggere. Kristiansand kommune ønsker å bidra i utviklingen av Sørlandet som en attraktiv region kjennetegnet av høy kompetanse og et nyskapende næringsliv. 

Kristiansand kommune ønsker å skape gode rammer for trivsel, virksomhet og fortsatt vekst. Dette forutsetter en effektiv og moderne kommuneadministrasjon med engasjerte og dyktige medarbeidere.