Brønnøy kommune

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp

18/06/2018
SØKNADSFRIST: 06.07.2018 Brønnøy kommune har ledig 100 % fast stilling som prosjekt- og byggeleder ved stabsavdelingen Plan og Utvikling. Avdelingen er eget ansvarsområde som rapporterer til rådmannen og har 13 årsverk. Avdelingen har ansvar og oppgaver innenfor sentrale forvaltningsområder som plan- og bygningslov, matrikkellov, jordlov, skoglov mm. I tillegg ivaretas oppgaver innenfor friluftsliv og kulturvern, næringsområdet og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekt.  Plan og Utvikling skal være en organisasjon for framtidsrettet planlegging med fokus på brukerbehov og kvalitetssikrede prosesser.   Stillingen er tillagt bl.a. følgende arbeidsoppgaver: Prosjekt- og byggeledelse. Utarbeidelse av tekniske planer og anbudsdokumenter. Arealplanoppgaver. Saksbehandling i.h.t. Plan- og bygningslov, Veglov og Vegtrafikklov.   Krav til stillingen: Utdanning på bachelornivå innenfor bygg-/anleggsfag. Relevant praksis kan oppveie for manglende formell kompetanse. Erfaring i bruk av relevant planleggingsverktøy vil bli vektlagt. I tillegg til faglig kompetanse vektlegges personlige egenskaper som gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig, forbedrings- og utviklingsorientert holdning, evne til å arbeide både selvstendig og i team, serviceinnstilling og godt humør.  Vi tilbyr: En utfordrende stilling i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger. Brønnøy kommune er en IA- bedrift.  Språkkunnskaper Det stilles krav om norskkunnskaper, skriftlig og muntlig ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere som innstilles må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknaden Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  Søknadsfrist 06.07.2018 Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.   Nærmere opplysninger om stillingen fås hos leder for Plan og Utvikling, Gunvald Eilertsen, tlf. 75012502 / 41683089, epostadresse  gunvald.eilertsen@bronnoy.kommune.no .
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
13/06/2018
SØKNADSFRIST: 03.07.2018 Brønnøy kommune har ledig 100 % fast stilling som barnehageleder i Brønnøy barnehage. Barnehagen består for tiden av fem hus, tre i Brønnøysund, ett i Velfjord og ett på Torgøyan. Barnehagen har i barnehageåret 17/18 hatt ca. 230 barn.  Brønnøy barnehage er eget ansvarsområde som rapporterer til oppvekstsjef. Administrativ organisering er for tiden barnehageleder og 5 styrere. Brønnøy barnehage har et stort fokus på ledelse, medvirkning og språk.  Stillingen er tillagt bl.a. følgende arbeidsoppgaver: Ansvarsområdets øverste administrativt ansvarlige innen fag, økonomi og personalledelse. Ansvarlig for forvaltning og ledelse av spesialpedagogiske tiltak i kommunen. Ansvarlig for å skape og videreutvikle en effektiv organisasjon med godt arbeidsmiljø. Ansvarlig for å få utført de arbeidsoppgaver alle avdelinger området har, slik de går frem av organisasjonsplan, plan-/styringsdokument, lovverk og gjeldende vedtak. Ansvarlig for effektiv bruk og forvaltning av tildelte ressurser. Ansvarlig for en bruker- og serviceorientert utvikling av områdets tjenester.   Brønnøy kommune ønsker å tilsette en barnehageleder som: Er positiv, tydelig og med gode kommunikasjonsevner. Er flink til å prioritere og å være beslutningsdyktig. Bidrar til å skape en attraktiv arbeidsplass med et åpent og godt arbeidsmiljø. Stimulerer til samarbeid, er kreativ og løsningsorientert. Setter brukere i fokus og har respekt for brukernes integritet, deres rettigheter og behov.  Kvalifikasjoner: Barnehagefaglig kompetanse fra høyskole/ universitet. Lederutdanning fra høyskole/universitet. Dokumentert styrererfaring.  Vi tilbyr: En utfordrende stilling i et godt arbeidsmiljø. Et godt støtteapparat i kommunen. Et aktivt og godt nettverk i oppvekstsektorens ledergruppe. Konkurransedyktig lønn etter avtale.  Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 03.07.2018   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.  Nærmere opplysninger om stillingen fås hos: Oppvekstsjef Knut Johansen tlf: 75012102/47290171 Fagansvarlig oppvekst Kjartan Paulsen tlf: 75012103/90562028.
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
12/06/2018
SØKNADSFRIST: 03.07.2018 Brønnøy kommune har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder ved Hjemmetjenesten. Vi søker etter sykepleier med ledererfaring. Stillingen er ledig fra 15.08.2018. Avdelingslederen vil ha hovedansvaret for hjemmesykepleien sone nord og går inn i lederteam i hjemmetjenesten.   Stillingene er tillagt følgende arbeidsoppgaver Avdelingsleder har personalansvar, det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for enheten. Det planlegges implementering av primærteam/ressursteam i hjemmesykepleien.   Ønskede kvalifikasjoner Tre årig sykepleierutdanning/bachelor i sykepleie Ledererfaring/ kompetanse innen ledelse Relasjonskompetanse Gjerne erfaring fra liknende arbeid Evnen til å bidra til og legge til rette for et godt arbeidsmiljø Kvalitetsbevisst og løsningsorientert Gode kommunikasjonsevner Kunne beherske data og ulike fagsystemer  Krav til kompetanse Norsk autorisasjon som sykepleier Søker må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig Førerkort klasse B  Vi tilbyr Et høyt fagmiljø i stadig utvikling Fokus på lederutvikling Engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø Tariffestete pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon Ved behov, hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass Lønn etter avtale  Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.   Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.   Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Stillingen krever politiattest   (ikke eldre en tre måneder).   Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 03.07.2018. Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.  Stillingen ønskes besatt fra,  01.08.2018  Nærmere opplysninger om stillingen fås av Tonje Johansen, pleie- og omsorgssjef, tlf.:75012902 /99253706. Trine Øren Solsem, avdelingsleder hjemmesykepleien sone nord, 75012906
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
12/06/2018
SØKNADSFRIST: 29.06.2018 Beskrivelse: Brønnøy kommune har ledig 100 % midlertidig stilling som grunnskolelærer 5-10 i perioden: 01.08.2018 – 31.07.2019, med mulighet for fast tilsetting.  Brønnøysund barne- og ungdomsskole: 1 – 10 skole, 370 elever og 55 årsverk. Skolens satsningsområde nå er skolebasert kompetanseutvikling med fokus på regning som grunnleggende ferdighet i alle fag og klasseledelse/relasjonskompetanse.  Ønskede kvalifikasjoner: Sosiallærer på ungdomstrinnet, ca. 25 % stilling Undervisning på ungdomstrinnet i to eller tre av fagene engelsk, norsk eller spansk eller tysk. Lese-, skrive-, og regneopplæring i de aktuelle fagene Kroppsøving på ungdomstrinnet/mellomtrinn Fagkompetanse som prioriteres vil kunne være avhengig av restbehovet etter ansettelse av avdelingsledere for mellomtrinn og ungdomstrinn  Ønsket kompetanse: Grunnskolelærerutdanning med fagkompetanse relevant for oppgavene nevnt ovenfor, herunder sosialpedagogikk, evt migrasjonspedagogikk og/eller spesialpedagogikk. IKT-kompetanse, gjerne erfaring med metodikk/pedagogisk bruk av nettbrett. Kunnskap om og erfaring med god klasseledelse, spesielt evnen til å skape gode relasjoner mellom elever og mellom lærer og elev. Samarbeidsevne og blikk for styrken i helhetstenking og delingskultur Erfaring med vurdering, formell og uformell Egnethet.   Ved tilsetting må det fremvises politiattest  (ikke eldre en 3 måneder).   Vi tilbyr: Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA – bedrift En utviklingsorientert organisasjon   Språkkunnskaper: Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)   Ansettelse: Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.   Intervju: Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet: Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.   Søknaden sendes: Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 29.06.2018 Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Nærmere opplysninger om stillingen fås av: Rektor Terje Heggheim tlf: 75012202/ 47268588
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
12/06/2018
SØKNADSFRIST: 29.06.2018 Beskrivelse: Brønnøy kommune har ledig 100 % fast stilling som grunnskolelærer 5-10  Brønnøysund barne- og ungdomsskole: 1 – 10 skole, 370 elever og 55 årsverk. Skolens satsningsområde nå er skolebasert kompetanseutvikling med fokus på regning som grunnleggende ferdighet i alle fag og klasseledelse/relasjonskompetanse.  Ønskede kvalifikasjoner: Kontaktlærer på ungdomstrinnet, med to eller tre av fagene engelsk, norsk eller samfunnsfag. Lese-, skrive-, og regneopplæring i de aktuelle fagene på klassetrinnet Mat & helse på 9. trinn Fagkompetanse som prioriteres vil kunne være avhengig av restbehovet etter ansettelse av avdelingsledere for mellomtrinn og ungdomstrinn  Ønsket kompetanse: Grunnskolelærerutdanning med fagkompetanse relevant for oppgavene nevnt ovenfor. IKT-kompetanse, gjerne erfaring med metodikk/pedagogisk bruk av nettbrett. Kunnskap om og erfaring med god klasseledelse, spesielt evnen til å skape gode relasjoner mellom elever og mellom lærer og elev. Samarbeidsevne og blikk for styrken i helhetstenking og delingskultur Erfaring med vurdering, formell og uformell Egnethet   Ved tilsetting må det fremvises politiattest  (ikke eldre en 3 måneder).   Vi tilbyr: Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA – bedrift En utviklingsorientert organisasjon   Språkkunnskaper: Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)   Ansettelse: Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.   Intervju: Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.   Offentlighet: Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.   Søknaden sendes: Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 29.06.2018 Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.  Nærmere opplysninger om stillingen fås av: Rektor Terje Heggheim tlf: 75012202/ 47268588            
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
12/06/2018
SØKNADSFRIST: 29.06.2018 Beskrivelse: Brønnøy kommune har ledig 100 % midlertidig stilling som grunnskolelærer 1-7 i perioden: 01.08.2018 – 31.03.2019.  Brønnøysund barne- og ungdomsskole: 1 – 10 skole, 370 elever og 55 årsverk. Skolens satsningsområde nå er skolebasert kompetanseutvikling med fokus på regning som grunnleggende ferdighet i alle fag og klasseledelse/relasjonskompetanse.  Ønskede kvalifikasjoner: Kroppsøving/svømming på barnetrinnet Undervisning/spesialundervisning på barnetrinnet i to eller tre av fagene engelsk, norsk, matematikk, eller naturfag Lese-, skrive-, og regneopplæring i de aktuelle fagene. Fagkompetanse som prioriteres vil kunne være avhengig av restbehovet etter ansettelse av avdelingsledere for mellomtrinn og ungdomstrinn  Ønsket kompetanse: Grunnskolelærerutdanning med fagkompetanse relevant for oppgavene nevnt ovenfor, helst spesialpedagogikk, gjerne i kombinasjon med sosialpedagogikk og/eller migrasjons-pedagogikk. IKT-kompetanse, gjerne erfaring med metodikk/pedagogisk bruk av nettbrett Kunnskap om og erfaring med god klasseledelse, spesielt evnen til å skape gode relasjoner mellom elever og mellom lærer og elev. Samarbeidsevne og blikk for styrken i helhetstenking og delingskultur Erfaring med vurdering, formell og uformell Egnethet   Ved tilsetting må det fremvises politiattest  (ikke eldre en 3 måneder). Vi tilbyr: Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA – bedrift En utviklingsorientert organisasjon   Språkkunnskaper: Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)   Ansettelse: Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.   Intervju: Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet: Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.   Søknaden sendes: Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 29.06.2018 Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.  Nærmere opplysninger om stillingen fås av: Rektor Terje Heggheim tlf: 75012202/ 47268588
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
12/06/2018
SØKNADSFRIST: 29.06.2018 Beskrivelse: Brønnøy kommune har ledig 100 % midlertidig stilling som grunnskolelærer 5-10 i perioden: 01.08.2018 – 31.07.2019.  Brønnøysund barne- og ungdomsskole: 1 – 10 skole, 370 elever og 55 årsverk. Skolens satsningsområde nå er skolebasert kompetanseutvikling med fokus på regning som grunnleggende ferdighet i alle fag og klasseledelse/relasjonskompetanse.  Ønskede kvalifikasjoner: Kontaktlærer på ungdomstrinnet, med to eller tre av fagene engelsk, norsk eller naturfag. Lese-, skrive-, og regneopplæring i de aktuelle fagene på klassetrinnet Kroppsøving på ungdomstrinnet/mellomtrinn Fagkompetanse som prioriteres vil kunne være avhengig av restbehovet etter ansettelse av avdelingsledere for mellomtrinn og ungdomstrinn  Ønsket kompetanse: Grunnskolelærerutdanning med fagkompetanse relevant for oppgavene nevnt ovenfor. IKT-kompetanse, gjerne erfaring med metodikk/pedagogisk bruk av nettbrett. Kunnskap om og erfaring med god klasseledelse, spesielt evnen til å skape gode relasjoner mellom elever og mellom lærer og elev. Samarbeidsevne og blikk for styrken i helhetstenking og delingskultur Erfaring med vurdering, formell og uformell Egnethet   Ved tilsetting må det fremvises politiattest  (ikke eldre en 3 måneder).   Vi tilbyr: Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA – bedrift En utviklingsorientert organisasjon   Språkkunnskaper: Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)   Ansettelse: Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.   Intervju: Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet: Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.   Søknaden sendes: Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 29.06.2018 Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.  Nærmere opplysninger om stillingen fås av: Rektor Terje Heggheim tlf: 75012202/ 47268588                
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
04/06/2018
SØKNADSFRIST: 22.06.2018 Fysio- og ergoterapitjenesten har lokaler på Brønnøy Helse- og omsorgssenter, samlokalisert med legesenter, sykehjem, helsestasjon og hjemmebaserte tjenester. Tjenesten består av ergoterapeut og fire fysioterapeuter, i tillegg til 5,7 årsverk driftshjemmel for private fysioterapeuter. Vi er ei ung fysioterapeutgruppe med godt arbeidsmiljø, og fokus på fagutvikling. Våre arbeidsoppgaver er individuell og gruppebasert fysioterapi, helsefremmende og forebyggende arbeid, samt drift av Frisklivssentral. Mer informasjon om Brønnøy kommune og arbeidsstedet finnes på  www.bronnoy.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/fysio-og-ergoterapitjenester/   Vi søker fysioterapeut til 100% stilling (60% fast + 40% midlertidig på grunn av prosjektarbeid i avdelingen) med oppstart  01.09.2018   Oppgaver og ansvar Sentrale arbeidsoppgaver vil være generell fysioterapi rettet mot hjemmeboende, institusjonsboende og grupper, samt frisklivsarbeid. Det må påregnes noe ambulerende virksomhet i kommunen. Tjenesten disponerer bil.  Vi ønsker en medarbeider som Har allsidig erfaring/interesse innenfor fysioterapifaget. Erfaring med rehabilitering i og utenfor institusjon, geriatri og/eller Frisklivsarbeid vil være en fordel. Kan jobbe selvstendig, målrettet og kreativt Samarbeider godt, både med pasienter, kolleger og i tverrfaglige team Er en god lagspiller, og vil bidra til videreutvikling av tjenesten Bidrar til et godt arbeidsmiljø Trives med å arbeide i et hektisk fagmiljø, og gjerne tar en utfordring Har gode datakunnskaper  Formelle krav: Fysioterapeut med norsk autorisasjon Behersker norsk skriftlig og muntlig Førerkort klasse B Politiattest (nyere enn 3 mnd) Personlig egnethet vil bli vektlagt   Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 22.06.2018   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Nærmere opplysninger om stillingen fås av: Avdelingsleder Mari-Anne Hopen tlf.: 75 01 24 07/94 17 81 71 Fagleder Hanne Solberg tlf.: 75 01 29 53.
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
30/05/2018
SØKNADSFRIST: 19.06.2018 Brønnøy Barnehagebestår av engasjerte medarbeidere med godt humør stort engasjement og god kompetanse fordelt på 5 barnehagehus. Furutoppen barnehage (inntil 78 plasser), Flaggstanghaugen (inntil 62 plasser), Salhus barnehage (inntil 51 plasser), Klokkargården barnehage (inntil 47 plasser) og Toftsundet barnehage (inntil 32 plasser).  Vi kan tilby flere ledige stillinger som barnehagelærer og barne og ungdomsarbeidere. Det kan fra 1. august 2018 bli ledig  4 midlertidige stillinger som barnehagelærer/pedagogisk leder. Det kan også bli flere ledige stillinger som barnehagelærer.  Ønskede kvalifikasjoner Utdanning og praksis som barnehagelærer Gode samarbeids og kommunikasjonsevner Spesialpedagogisk kompetanse og erfaring er ønskelig. Evner å se og bidra til gode løsninger til beste for hele enheten Personlig egnethet sett i forhold til resten av arbeidslaget på basen, vil bli tillagt stor vekt. Menn oppfordres til å søke Politiattest må forevises før tiltredelse Jfr. § 19 i barnehageloven.   Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon  Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 19.06.2018   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Nærmere opplysninger om stillingen fås av: Fungerende barnehageleder Kjartan Paulsen, tlf.: 905 62 028
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
30/05/2018
SØKNADSFRIST: 19.06.2018 Brønnøy Barnehagebestår av engasjerte medarbeidere med godt humør stort engasjement og god kompetanse fordelt på 5 barnehagehus. Furutoppen barnehage (inntil 78 plasser), Flaggstanghaugen (inntil 62 plasser), Salhus barnehage (inntil 51 plasser), Klokkargården barnehage (inntil 47 plasser) og Toftsundet barnehage (inntil 32 plasser). Vi kan tilby flere ledige stillinger som barnehagelærer og barne og ungdomsarbeidere. Det kan fra 1. august 2018 bli ledig To faste stillinger som barnehagelærer/pedagogisk leder. En 100 % fast stilling som barne - og ungdomsarbeider i Klokkargården barnehage. Det kan også bli flere ledige stillinger som barnehagelærer og/eller barne- og ungdomsarbeider.  Ønskede kvalifikasjoner Utdanning og praksis som barnehagelærer eller barne- og ungdomsfagarbeider Gode samarbeids og kommunikasjonsevner Spesialpedagogisk kompetanse og erfaring er ønskelig. Evner å se og bidra til gode løsninger til beste for hele enheten Personlig egnethet sett i forhold til resten av arbeidslaget på basen, vil bli tillagt stor vekt. Menn oppfordres til å søke Politiattest må forevises før tiltredelse Jfr. § 19 i barnehageloven.   Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon  Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 19.06.2018   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Nærmere opplysninger om stillingen fås av: Fungerende barnehageleder Kjartan Paulsen, tlf.: 905 62 028
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
30/05/2018
SØKNADSFRIST: 18.06.2018 Brønnøy kommune har ledig 100% fast stilling som helsesøster ved Brønnøysund helsestasjon.   Stillingen er tillagt følgende arbeidsoppgaver:                                Skolehelsetjeneste, helsestasjon, helsestasjon for ungdom og smittevern, reisevaksinering og annet relevant arbeid innen tjenesten. Helsesøster skal innen sitt myndighetsområde bidra til at den enkeltes brukers behov blir ivaretatt på en faglig forsvarlig måte. Helsesøster skal i samarbeid med det øvrige personalet sørge for at det drives en forsvarlig helsesøstertjeneste.   Ønskede kvalifikasjoner: Vi søker etter offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning som helsesøster. Erfaring med psykiatri er ønskelig. Vi vektlegger dette hos søker: Personlig egnethet og faglig bevissthet. Kan jobbe selvstendig og målrettet. Er motivert og fleksibel. Har gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter. Innehar grunnleggende datakunnskap, eller er villig til å lære seg dette.  Sykepleiere med relevant erfaring kan også søke.  Førerkort klasse B kreves, og mulighet for å disponere egen bil.  Intervju må påberegnes.   Stillingen ønskes besatt så snart som mulig.   Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon  Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 18.06.2018   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Nærmere opplysninger om stillingen fås av: Leder av Barne- og familiesenteret Sturla Ditlefsen, tlf.: 90 03 55 72 Ledende helsesøster Torun B Gladsø, tlf.: 75 01 28 82
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
30/05/2018
SØKNADSFRIST: 18.06.2018 Brønnøy kommune har ledig to 100% prosjektstillinger som helsesøster ved Brønnøysund helsestasjon.   Stillingen er tillagt følgende arbeidsoppgaver:                                Skolehelsetjeneste, helsestasjon, helsestasjon for ungdom og smittevern, reisevaksinering og annet relevant arbeid innen tjenesten. Helsesøster skal innen sitt myndighetsområde bidra til at den enkeltes brukers behov blir ivaretatt på en faglig forsvarlig måte. Helsesøster skal i samarbeid med det øvrige personalet sørge for at det drives en forsvarlig helsesøstertjeneste.   Ønskede kvalifikasjoner: Vi søker etter offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning som helsesøster. Erfaring med psykiatri er ønskelig. Vi vektlegger dette hos søker: Personlig egnethet og faglig bevissthet. Kan jobbe selvstendig og målrettet. Er motivert og fleksibel. Har gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter. Innehar grunnleggende datakunnskap, eller er villig til å lære seg dette.  Sykepleiere med relevant erfaring kan også søke.  Førerkort klasse B kreves, og mulighet for å disponere egen bil.  Intervju må påberegnes.   Stillingen ønskes besatt så snart som mulig.   Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon  Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 18.06.2018   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Nærmere opplysninger om stillingen fås av: Leder for Barne- og familiesenteret Sturla Ditlefsen, tlf.: 90 03 55 72 Ledende helsesøster Torun B Gladsø, tlf.: 75 01 28 82            
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
28/05/2018
SØKNADSFRIST: 18.06.2018 Barnevernstjenesten i de 5 Sør-Helgeland kommunene: Brønnøy, Bindal, Vega, Vevelstad og Sømna ble etablert som interkommunal barneverntjeneste september 2011. Brønnøy er vertskommune og arbeidssted er Rådhuset i Brønnøy (tjenesten har kontor med fast oppmøtetid i alle kommuner). Tjenesten er organisert under oppvekst i barne- og familiesenteret. Som ansatt i det interkommunale barnevernet får du en spennende og utfordrende stilling der du sammen med gode kollegaer og samarbeidspartnere får anledning til å bidra til at Sør-Helgeland blir en god region å vokse opp i for barn og unge.   Barnevernstjenesten Sør-Helgeland har følgende stilling ledig 100 % fast stilling som saksbehandler hos barneverntjenesten. Stillingen tiltredes så snart som mulig.   Stillingen er tillagt følgende arbeidsoppgaver Gjennomføring av undersøkelser/kartlegging i barnevernssaker Vedtaksskriving og journalføring i saksbehandlingssystemet Familia Oppfølging av tiltak Endringstiltak i familier Utarbeidelse av rapporter og annen skriftlig dokumentasjon Delta i utvikling av barneverntjenesten i henhold til gjeldende planer for fag- og arbeidsmiljø. Kvalifikasjonskrav 3-årig høyskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom. Søkere med annen relevant høyere utdanning vil også bli vurdert Det forutsettes at søker har førerkort for bil, det må påregnes en del reising innen og utenfor samarbeidskommunene. Utvidet politiattest av nyere dato må forevises før ansettelse Det er ønskelig med kunnskap om TFF, MST, PMTO, Cos, eller Marte Meo. Det er en fordel om søker har erfaring med bruk av familieråd Barneverntjenesten benytter Familia som saksbehandlingssystem, og det er en fordel om søker har kjennskap til dette Erfaring fra saksbehandling etter Lov om barnevernstjenester er en fordel Skikkethet, egnethet og samarbeidsevne vektlegges Er du samtidig omgjengelig, kan jobbe selvstendig, har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, er du velkommen som søker hos oss. Menn oppfordres til å søke.  Vi tilbyr Ekstern veiledning Et godt støtteapparat i kommunen Lønn ihht tariff En viktig, utfordrende stilling i et godt arbeidsmiljø  Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 18.06.2018   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Nærmere opplysninger om stillingen fås av: Barnevernsleder Hilde Rakvaag, telefon: 75 01 23 32/47 64 85 33, E-post: hilde.rakvaag@bronnoy.kommune.no  eller Nestleder Hilde Kristensen, telefon: 75 01 23 34/90 83 60 5, E-post: hilde.kristensen@bronnoy.kommune.no  
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge