Skip to main content
Tilbake

Nes kommune i Buskerud

Nes kommune i Buskerud er en hyttekommune i hjerte at Hallingdal. Kommunen har som mål og sette innbyggerne i sentrum, samtidig som vi legger til rette for at våre «hyttenesninger» skal trives og bruke tilbudene i bygda. Det er stort engasjement rundt arrangementer innen stisykling, festspill og torg i løpet av året. Det er store utmarksressurser i kommunen med gode muligheter for friluftsliv.

Kommunen har i underkant av 3300 innbyggere og til sammen ca. 3200 hytter. I høytider så mange-dobles antall innbyggere. Kommunen kan skryte av et bredt spekter av tilbud innen vinter og sommeridrett. Skole og barnehagetilbudet er godt utbygd, og kan omtales som godt tilrettelagte og en kommune som både er god å jobbe og vokse opp i.