Skip to main content
Tilbake

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder, og fylkesrådmannen som øverste administrative leder. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier og utvikling av det nye fylket Vestfold og Telemark.  Vi bygger nå noe nytt og spennende sammen.  Fra 01.01.2020 er vi Vestfold og Telemark fylkeskommune. Hovedsete for den nye fylkeskommunen blir i Skien, men det skal også være aktivitet i fylkeshuset i Tønsberg.

Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune blir en spennende, ambisiøs og attraktiv kompetanseorganisasjon med ca. 4000 ansatte fra 1. januar 2020.

Våre nettsider:

vtfylke.no
telemark.no
vfk.no