Hedmark Revisjon IKS

Selskapet har kunder i Hedmark fylke. Virksomheten gjennomfører revisjon av kommuner og kommunale foretak mm på oppdrag av fylkesting og kommunestyrer, og øvrige virksomheter på vegne av eiere, styrer og råd. Vi er i dag 24 ansatte, 9 i Kongsvinger og 16 ansatte ved hovedkontoret i Løten.

14 revisorer jobber med regnskapsrevisjon og beslektede tjenester, mens 7 revisorer er dedikert forvaltningsrevisjon og selskapskontroll mm. Selskapet har eget stillings- og lønnssystem. Lønnsbetingelser kan avtales nærmere.