Hedmark Revisjon IKS

Selskapet gjennomfører revisjon av kommuner og kommunale foretak mm på oppdrag av kommunestyrer, og øvrige virksomheter på vegne av eiere, styrer og råd. Vi er i dag 23 ansatte, 9 i Kongsvinger og 14 ansatte ved hovedkontoret i Løten. Selskapet er oppsatt med to oppdragsansvarlige regnskapsrevisorer som har det revisjonsfaglige ansvaret for hver sin del av oppdragsporteføljen.

11/02/2020
SØKNADSFRIST: 29.02.2020 Som oppdragsansvarlig regnskapsrevisor må du ha bestått revisoreksamen med minst karakter C i de obligatoriske revisjonsfagene og tilfredsstille praksiskravene i lov og forskrift Kontorsted enten i Løten eller i Kongsvinger. Lønn etter avtale innenfor lønnsintervallet kr 689 000 til kr 899 000. Hovedoppgave blir å lede et team av utøvende regnskapsrevisorer og kvalitetssikre deres arbeid. Totalt vil ca 60 oppdrag være en del av porteføljen. Vi benytter Descartes og IDEA som revisjonsstøtteverktøy, og i stillingen vil du også gis muligheten til å være med å implementere nye digitale revisjons- og metodeløsninger. Stillingen har også et stort innslag av bistands- og rådgivingsoppgaver inn mot kunder. Vi tilbyr et humørfylt og uformelt arbeidsmiljø hvor kompetanse, faglig dyktighet og leveringsdyktighet har høy fokus. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Morten Alm Birkelid Stillingstittel: daglig leder Telefon: 62 43 58 00 Mobil: 911 00 413 Kontaktperson: Tommy Pettersen Stillingstittel: oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Mobil: 920 24 731
Hedmark Revisjon IKS Løten, Norge