Hedmark Revisjon IKS

Selskapet har kunder i Hedmark fylke. Virksomheten gjennomfører revisjon av kommuner og kommunale foretak mm på oppdrag av fylkesting og kommunestyrer, og øvrige virksomheter på vegne av eiere, styrer og råd. Vi er i dag 24 ansatte, 9 i Kongsvinger og 16 ansatte ved hovedkontoret i Løten.

14 revisorer jobber med regnskapsrevisjon og beslektede tjenester, mens 7 revisorer er dedikert forvaltningsrevisjon og selskapskontroll mm. Selskapet har eget stillings- og lønnssystem. Lønnsbetingelser kan avtales nærmere.

08/01/2020
SØKNADSFRIST: 31.01.2020 Stillingstittel: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Som oppdragsansvarlig regnskapsrevisor må du ha bestått revisoreksamen med minst karakter C i de obligatoriske revisjonsfagene. Kontorsted enten i Løten eller i Kongsvinger.   Hovedoppgave blir å lede et team av utøvende regnskapsrevisorer og kvalitetssikre deres arbeid. Totalt vil ca 60 oppdrag være en del av porteføljen. Vi benytter Descartes og IDEA som revisjonsstøtteverktøy, og i stillingen vil du også gis muligheten til å være med å implementere nye digitale revisjons- og metodeløsninger. Stillingen har også et stort innslag av bistands- og rådgivingsoppgaver inn mot kunder. Vi tilbyr et humørfylt og uformelt arbeidsmiljø hvor kompetanse, faglig dyktighet og leveringsdyktighet har høy fokus. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Morten Alm Birkelid Stillingstittel: Daglig leder Mobil: 911 00 413 Kontaktperson: Tommy Pettersen Stillingstittel: oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Mobil: 920 24 731
Hedmark Revisjon IKS Hedmark, Norge