Våler kommune i Hedmark
Våler kommune i Hedmark ligger lengst nord i Solør og har 3800 innbyggere. Solør er en del av Glommadalføret og Glomma renner gjennom Våler med fosser, stryk og flotte badestrender. Øst i Våler i grensetraktene mot Sverige ligger området som er kjent som Finnskogen. Kommunen har en flott beliggenhet med store muligheter for friluftsopplevelser. Våler kommune er preget av trygghet, trivsel og muligheter. Vi har et mangfold av sosiale møteplasser, aktivitets - og tjenestetilbud, og alle kan finne en boform som passer, - alt fra leilighet, enebolig til eget gårdsbruk. Det er mellom 30 min og en time til større handelssenter som Elverum, Kongsvinger og Hamar. Avstand til Oslo lufthavn Gardermoen er ca 1,5 time.
22/10/2018
SØKNADSFRIST: 01.11.2018 Våler kommune har ledig 100% fast stilling som psykolog   Helseavdelingen i Våler kommune består av psykisk helse- og rustjeneste med barn - unge og familietam, legetjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste og ulike interkommunale samarbeid.  Avdelingen er opptatt av tverrfaglig samarbeid både internt, med samarbeidskommuner, med spesialisthelsetjeneste og øvrige samarbeidspartnere.  Våler kommune har hatt psykologstilling de siste 3 årene, og har opparbeidet gode rutiner for samhandling, veiledning og arbeidsfordeling. Det etableres også tettere samarbeid med psykologer i nabokommuner for å sikre nødvendig faglig støtte og veiledning. Arbeidsoppgaver Klinisk virksomhet; kartlegging av og samtaler med familier, foreldre, barn, unge og voksne med vekt på tidlig innsats. Mulighet for gruppebaserte tiltak Veiledning av andre yrkesgrupper i ulike avdelinger, delta i drøftingssamtaler samt bidra i kompetansehevingstiltak. Delta i tverrfaglige samarbeidsfora. Videreutvikle kommunens tjenester med vekt på tidlig innsats og barn og unges psykiske helse Kvalifikasjoner Offentlig godkjent/autorisasjon som psykolog Ønskelig med erfaring med psykososialt arbeid med barn og unge og deres familier, samt arbeid med voksne Ønskelig med erfaring fra tverrfaglig/tverretatlig samarbeid Ønskelig med veiledningserfaring Forståelse for tidlig intervensjon, forebyggende og helsefremmende arbeid Svært gode samarbeidsevner Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Evne til å ta initiativ og være løsningsorientert Evne til å kommunisere og samarbeide Evne til å arbeide både selvstendig og i team Evne til å arbeide fleksibelt, målrettet og strukturert Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Vi tilbyr et godt faglig og sosialt miljø Variert, tverrfaglig samarbeid Tilrettelgging og delfinansiering av spesialisering Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver Veiledning, kurs og mulighet for kompetanseheving Psykologfaglig samarbeid med andre psykologer i nabokommuner, samt DPS Konkurransedyktig lønn Tilsetting på kommunale vilkår og pensjonsordning gjennom KLP Andre stillingsopplysninger Lønn etter avtale Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden. Velkommen som søker!
Våler kommune i Hedmark Våler, Hedmark, Norge