Nærøy kommune

Nærøy er en kommune i Ytre Namdalen i Trøndelag. Kommunen har i overkant av 5 100 innbyggere, og omfatter områdene på begge sider av fjorden Innerfolda og områdene utenfor ut til Nærøysundet, som skiller Nærøy kommune fra Vikna. Kommunen grenser ellers til Leka i nordvest, Bindal i nord, Høylandet i øst, og Fosnes i sør. Kommunen har sitt navn etter det historiske handels- og kirkestedet på Nærøya, oppkalt etter den norrøne havguden Njord.

Administrasjonssentrum er Kolvereid, som med bystatus fra 2002 og 1 748 innbyggere per 1. januar 2017 er Norges minste by. Mange arbeidsplasser på Kolvereid er knyttet til varehandel, tjenesteyting, bygg og anlegg, og til maritim industri, fremfor alle Moen Marin med bedding og verkstedhall. Brønnbåtrederiet NTS har hovedkontor på Kolvereid. På Marøya og Ottersøya ved Nærøysundet finnes den store sjømatbedriften SinkabergHansen og leverandørindustri for havbruket. Jordbruket er en viktig næringsvei i hele kommunen med en stor melkeproduksjon. Val videregående skole har fagtilbud innen jordbruk og akvakultur, og driver oppdragsforskning. De historiske handelsstedene Abelvær og Buøya er kjente turistmål.

Kolvereid er det trafikale knutepunktet i Nærøy kommune: Fylkesvei 770 forbinder Kolvereid med båt- og flytrafikk på Rørvik i vest, og Fylkesvei 17 (Kystriksveien) på Foldereid i øst. Fylkesvei 769 forbinder Kolvereid med Salsbruket og Lund i samme kommune, og med Namsos, via fergesambandet Hofles–Geisnes–Lund.

03/10/2018
SØKNADSFRIST: 23.10.2018 Ved drifts- og utviklingsavdelinga er det ledig fast stilling som ingeniør i 100 % stilling for snarlig tiltredelse. Drift og utviklingsavdelingen har ansvaret for følgende områder; plan, byggesaksbehandling, oppmåling/kart, landbruk, miljø, kommunalteknikk, brann og eiendomsforvalting. Nærøy kommune står foran mange utbygginger innenfor både bygg og VA anlegg. Drift, vedlikehold og utvikling av våre anlegg er utfordrende og krevende oppgaver. Vi har derfor behov for flinke fagfolk i alle ledd. Vi har et kompetent og godt fagmiljø som arbeider hver dag for at vi skal levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Nærøy kommune og Vikna kommune skal slås sammen fra 01.01.2020 Stillingens hovedarbeidsområde  Prosjekt- og byggeledelse for utbygging av VA og bygg Engasjering og oppfølging av konsulenter og entreprenører Oppfølging av økonomi og framdrift i prosjekter Oppfølging av private utbyggingsprosjekt for kommunal overtakelse Andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde kan bli tillagt stillingen, etter behov, ønske og kvalifikasjoner.  Ønskede kvalifikasjoner Relevant utdanning fra høgskole eller universitet Erfaring fra arbeid, privat eller offentlig virksomhet er ønskelig, men nyutdannede søkere kan også være aktuelle. Erfaring med bruk av relevant programvare. Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig Det forutsettes at søkere kan stille med egen bil.  Ønskede personlige egenskaper Vi søker en medarbeider som er  utviklingsorientert, nytenkende  har evne til å tenke helhetlig har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner kan arbeide målrettet, strukturert og selvstendig  har god presisjon i arbeidet. Nærøy kommune tilbyr: En utfordrende og interessant stilling med gode utviklingsmuligheter, i et godt tverrfaglig arbeidsmiljø. Fleksibel arbeidstid og gunstig pensjon og forsikringsordning i KLP. Lønn etter avtale, og bilgodtgjøring ihht lokal avtale. Det er 6 måneders prøvetid i alle stillinger i Nærøy kommune Spørsmål knyttet til stillingen kan rettes til: Drifts- og utviklingssjef Håvard Hernes,  tlf 74 38 26 45 el. havard.hernes@naroy.kommune.no Søknad med CV, bekreftede vitnemål og attester sendes: Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller postmottak@naroy.kommune.no   Søknadsfrist: 23.10.18
Nærøy kommune Nærøy, Norge
03/10/2018
SØKNADSFRIST: 23.10.2018 Ved Drift og utviklingsavdelingen, enhet for bygg og eiendom, er det ledig en nyopprettet stilling i fast 100% - stilling som fagleder- Boliger/boligforvalter. Stillingen ligger under enhetsleder Bygg og eiendom, som er nærmeste leder. Nærøy kommune har totalt ca. 200 enheter som leies ut. Dette er et stort ansvarsområde og kommunen har behov for å få styrket ressursen som skal arbeide med dette. Det planlegges etablering av et eget tjenesteområde som skal arbeide med drift, boveiledning, økonomisk rådgivning, rådgivning for egen bolig og utvikling av boligmassen. Den som ansettes vil få sentral rolle for oppbygging av tjenesten. Stillingens hovedoppgaver Planlegge vedlikehold, drift og forvaltning av boligmassen Ansvar for boligkontoret.  Boligtildeling og kontraktsoppfølging Ansvar for «fra Leie til Eie» Lede og følge opp boveiledere/boligkontakter Boligutvikling Andre oppgaver innenfor avdelingen må påregnes. Kvalifikasjoner Relevant utdanning  Erfaring fra boligforvaltning, herunder tilskudds- og finansieringsordninger.  IKT kompetanse Ledererfaring Annen relevant erfaring Personlige egenskaper Vi søker en tilsatt som: Er serviceinnstilt Tar initiativ og har gjennomføringsevne Liker å jobbe i team Har gode samarbeidsegenskaper  Har god muntlig og skriftlig formuleringsevne  Har evnen til å jobbe selvstendig Personlige egenskaper tillegges stor vekt. Søker må ha førerkort klasse B, og kunne disponere egen bil i arbeid. Nærøy Kommune har egen godtgjøring for bil. Vi kan tilby: Godt og tverrfaglig arbeidsmiljø Gode muligheter for påvirkning og utvikling Lønn etter tariffavtale  Gode forsikring og pensjonsordninger For øvrig gjelder vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler. Nærøy kommune har 6 mnd prøvetid. Nærmere inf. om stillingen kan gis av enhetsleder Bygg og eiendom, tlf. 74 38 26 00 el. age-einar.waag@naroy.kommune.no   Søknad inkl CV og godkjente attester sendes Nærøy kommune, postmottak, 7970 Kolvereid.  Søknadsfrist: 23.10.18. 
Nærøy kommune Nærøy, Norge