Skip to main content
Tilbake

Lindesnes kommune

Lindesnes er en kystkommune i Vest-Agder med en kystlinje på vel 90 km. Selve Lindesnes ytterst på Lindesneshalvøya er Norges sydligste fastlandspunkt (57°58'46"N).

Lindesnes kommune er lokalisert langt sør og strekker seg fra sydpunktet og ca fem mil innover i landet. Kommunesenteret Vigeland ligger 12 km vest for Mandal. Ved årsskiftet var 4557 innbyggere bosatt i kommunen. Største arbeidsplass er GE Healthcare med ca 400 ansatte, næringslivet for øvrig er allsidig med vekt på tjenesteyting og turisme. Vi opplever utbyggingspress i kystnære arealer. Kommunen er en av fem i Lindesnesregionen med totalt 23 500 innbyggere som samarbeider om brannvesen, renovasjon, IKT, barnevern, PPT, Pedagogisk Senter, næringsutvikling m.m. Stadig flere funksjoner legges inn i samarbeidet.