Vestfold fylkeskommune

Vil du være med å utvikle Vestfold sammen med 2.200 dyktige og engasjerte kollegaer? Vestfold fylkeskommune har ansvar for oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ. Vår visjon: Sammen om Vestfolds framtid, og verdiene åpen, profesjonell, modig og rettferdig, ligger til grunn for alt arbeid i Vestfold fylkeskommune.

17/10/2018
SØKNADSFRIST: 22.10.2018 Opplysninger om virksomheten Sandefjord videregående skole fungerer som et minisamfunn med ca. 2.100 elever og ca. 380 ansatte, organisert i 21 avdelinger. Vi tilbyr de fleste utdanningsprogrammene innen videregående opplæring og i tillegg International Baccalaureate Diploma Programme (IB) og en egen avdeling for tilrettelagt opplæring. Skolens visjon er: Mangfold og muligheter, hvor kunnskap og trivsel former din framtid. Mer informasjon om skolen finner du på våre nettsider http://www.vfk.no/sandefjord-vgs/  Stillingsopplysninger Sandefjord videregående skole har ledig ca. 80 % fast undervisningsstilling i norsk. Tiltredelse snarest mulig. Søkere med stor fordypning i faget vil foretrekkes. Norsk 2 er også av interesse. Lønnsvilkår Tarifflønn Annet Tilsettingen i Vestfold fylkeskommune skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Vestfold fylkeskommune er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke, uansett alder, kjønn, evt. funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vestfold fylkeskommune vektlegger å øke sysselsettingen av unge med nedsatt funksjonsevne. Lærere i fellesfag ved SVGS må påregne undervisning på studieforberedende- og yrkesfaglige studieretninger. Arbeidsgiver tar forbehold om at det kan bli aktuelt å tilpasse stillingsinnholdet etter virksomhetens behov. Stillingen lyses ut med forbehold om at det i fylkeskommunen ikke er overtallighet innen fagområdet. Ved tilsetting i stilling i videregående skole kreves det i henhold til opplæringsloven §10-9 politiattest av nyere dato. Denne fremlegges før tiltredelse. Stillingen er underlagt en gjensidig prøvetid på 6 måneder. Vi gjør oppmerksom på at ditt navn vil kunne bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jfr. offentleglova § 25, 5.punktum. Ønske om unntak må begrunnes i søknaden. Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med evt. intervju. Slik søker du Klikk "Søk på stilling" i høyre menyen. Vi anbefaler å benytte innlogging via ID-Porten. Har du søkt stilling elektronisk hos oss tidligere, ikke opprett ny brukerprofil. Ved første gangs pålogging fra ID-porten, kan ansatte, tidligere ansatte/søkere knytte allerede registrerte personalia og CV til sin ID-port. Dette gjøres ved å oppgi tidligere benyttet brukernavn og passord, ved behov benytt funksjonen "Glemt brukernavn/passord" (øverst til høyre på siden). Har du endret e-postadresse siden sist, ta kontakt. Alternativ pålogging for ansatte:  Er du logget på ansattnettet- kan du søke via "Min side" (lenke på Portalen) eller klikk på "Glemt brukernavn/ passord" (øverst til høyre på siden der du søker stillingen). Opplysninger om dine "Personalia" og CV lagres i din brukerprofil under fanen "Meg selv". Vi anbefaler å skrive søknadsteksten i f.eks. Word (unngå strekpunkter osv) før du starter. Kopier deretter teksten inn i søknaden. Selve søknaden lagres ikke før du har avsluttet med "Send søknad". Mellomlagring er dessverre ikke mulig. Kontakter Navn: Anne Berit Smedstad Tittel: Studierektor E-post: annesm@vfk.no Mobil: 97604636 Arbeid: 33488690
Vestfold fylkeskommune Sandefjord, Norge