Vestfold fylkeskommune

Vil du være med å utvikle Vestfold sammen med 2.200 dyktige og engasjerte kollegaer? Vestfold fylkeskommune har ansvar for oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ. Vår visjon: Sammen om Vestfolds framtid, og verdiene åpen, profesjonell, modig og rettferdig, ligger til grunn for alt arbeid i Vestfold fylkeskommune.

15/08/2018
SØKNADSFRIST: 20.08.2018 Opplysninger om virksomheten Greveskogen videregående skole har ca 1030 elever og 200 ansatte. Skolen ligger på Eik utenfor Tønsberg sentrum omgitt av vakker natur og idrettsanlegg. Skolen ble bygd i 1975, og ble utvidet i 2000 og 2007. Skolebygget er velholdt og velutstyrt og har eget idrettsbygg. Elevrådet og skolemiljøutvalget ved skolen gjør en stor innsats for å skape et godt og trygt skolemiljø.  Greveskogen videregående skole tilbyr fire ulike utdanningsprogrammer: Studiespesialisering, musikk/dans/drama, restaurant- og matfag og service og samferdsel. Skolen tilbyr også hverdags- og arbeidslivstrening for elever med spesialundervisning, og har innføringstilbud for unge innvandrere. Skolen følger opp de av skolens elever som fortsetter opplæringen som lærlinger eller lærekandidater.  Stillingsopplysninger Rektor er skolens øverste pedagogiske og administrative leder og er ansvarlig for å følge opp nasjonale og fylkeskommunale planer, strategier og målsettinger. Rektor skal også bidra i utviklingen av hele utdanningssektoren og i fylkeskommunens regionale utviklingsarbeid. Utdanningsdirektøren er rektors nærmeste overordnede, og rektor inngår i direktørens ledergruppe. Vi søker en utvikingsorientert, motiverenede og samlende rektor som vil engasjere elever og ansatte i å realisere skolens visjon: "Gode opplevelser og kunnskap for livet". Kvalifikasjoner - relevant utdanning på høgskole og/ eller universitetsnivå  - lederutdanning, gjerne formell  - pedagogisk kompetanse  - relevant ledererfaring  - kan vise til gode resultater som leder  Egenskaper - engasjert i elevenes læring og læringsmiljø  - pådriver for strategi- og utviklingsarbeid  - leder av medarbeidernes læring og utvikling  - beslutnings- og gjennomføringsevne  - gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  - målrettet og resultatorientert Personlige egenskaper og egnethet vil bli tillagt stor vekt. Andre krav Digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger og til å se muligheter ny teknologi gir for å gi bedre opplæring og effektiv drift. Betingelser - Lønn etter avtale. - Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger Annet Tilsettingen i Vestfold fylkeskommune skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Vestfold fylkeskommune er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke, uansett alder, kjønn, evt. funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vestfold fylkeskommune vektlegger å øke sysselsettingen av unge med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at ditt navn vil kunne bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jfr. offentleglova § 25, 5.punktum. Ønske om unntak må begrunnes i søknaden. Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med evt. intervju.  Slik søker du Klikk "Søk på stilling" i høyre menyen. Vi anbefaler å benytte innlogging via ID-Porten. Har du søkt stilling elektronisk hos oss tidligere, ikke opprett ny brukerprofil. Ved første gangs pålogging fra ID-porten, kan ansatte, tidligere ansatte/søkere knytte allerede registrerte personalia og CV til sin ID-port. Dette gjøres ved å oppgi tidligere benyttet brukernavn og passord, ved behov benytt funksjonen "Glemt brukernavn/passord" (øverst til høyre på siden). Har du endret e-postadresse siden sist, ta kontakt. Alternativ pålogging for ansatte:  Er du logget på ansattnettet- kan du søke via "Min side" (lenke på Portalen) eller klikk på "Glemt brukernavn/ passord" (øverst til høyre på siden der du søker stillingen). Opplysninger om dine "Personalia" og CV lagres i din brukerprofil under fanen "Meg selv". Vi anbefaler å skrive søknadsteksten i f.eks. Word (unngå strekpunkter osv) før du starter. Kopier deretter teksten inn i søknaden. Selve søknaden lagres ikke før du har avsluttet med "Send søknad". Mellomlagring er dessverre ikke mulig. Kontakter Navn: Lisbeth Eek Svensson Tittel: Utdanningsdirektør E-post: lisbeths@vfk.no Mobil: +4795949019 Arbeid: +4795949019
Vestfold fylkeskommune Eik, Norge