Skip to main content
Tilbake

Vestfold fylkeskommune

Vil du være med å utvikle Vestfold sammen med 2.200 dyktige og engasjerte kollegaer? Vestfold fylkeskommune har ansvar for oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ. Vår visjon: Sammen om Vestfolds framtid, og verdiene åpen, profesjonell, modig og rettferdig, ligger til grunn for alt arbeid i Vestfold fylkeskommune.