Vest-Agder fylkeskommune

Vil du være med å skape fremtidens Vest-Agder sammen med dyktige kollegaer? Ditt engasjement, din kompetanse og dine idéer kan bidra til å utvikle landsdelen slik at den blir attraktiv for bosetting og næringsutvikling for nåværende og fremtidige generasjoner. 

Vest-Agder fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med cirka 1600 ansatte. Disse arbeider blant annet med tannhelse, utdanning, kultur, samferdsel og miljø. Vi ønsker et mangfold i arbeidsstokkens sammensetting, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke stillinger hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet.

04/09/2019
SØKNADSFRIST: 22.09.2019 Vi har ledig 50 % fast stilling som tannhelsesekretær ved for tiden Slottet tannklinikk. Tilsetting skjer i tråd med gjeldene lov- og avtaleverk. Tiltredelse snarest eller etter avtale. Arbeidsoppgaver: Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver, med behandling av alle typer pasienter. Våre klinikker er moderne med nytt utstyr Kvalifikasjoner: Det kreves norsk autorisasjon som tannhelsesekretær og det er en fordel med klinisk erfaring. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Personlige egenskaper: Vi søker etter en tannhelsesekretær som har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team. Må ha gode kommunikative evner. Det vil bli lagt vekt på personlige kvalifikasjoner. Vi tilbyr: Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid Gode pensjon og forsikringsavtaler gjennom KLP Lønn i henhold til tariffavtale. Du kan lese mer om oss og våre klinikker på vår hjemmeside:  her Før tiltredelse må norsk autorisasjon og politiattest av nyere dato fremlegges. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid.  Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Tannhelsetjenesten i Vest-Agder  tilbyr gratis tannbehandling til bestemte grupper av befolkningen som for eksempel barn og unge fra 0 til 18 år, funksjonshemmede og eldre og langtidssyke i institusjon. I Vest-Agder er det 12 tannklinikker. Kontaktinfo: Nermina Novic Klinikkleder 38125020/38125009 Nermina.Novic@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
04/09/2019
SØKNADSFRIST:19.09.2019 Arbeidsoppgaver: Avdelingsledere har pedagogisk og økonomisk ledelsesansvar for definerte områder. Det inngår både elev- og personalansvar i stillingene. For denne stillingen omfatter dette elever, fagarbeidere og pedagoger innen hverdagslivstrening. Det forventes at avdelingsleder er tett på driften og elevene. Stillingen tillegges noe undervisning i egen avdeling.  Skolens lederteam består av 11 avdelingsledere og rektor. Du vil inngå i dette og ha medansvar for helheten. Skolen er i stadig endring, og det kan bli aktuelt å utvide eller endre på ansvarsområder som f.eks. kan omfatte spesialundervisning og tilrettelegging i ordinære klasser.       Kvalifikasjoner: Godkjent lærerutdanning på masternivå med fordypning innen spesialpedagogikk. Det er ønskelig med lederutdanning.  Ledererfaring og god kunnskap om opplæring.  Manglende utdanning kan kompenseres ved god erfaring.  Personlige egenskaper: Personlig egnethet er avgjørende. I dette ligger det blant annet:  - å være en god leder, og å kunne respondere på elevenes og de ansattes ulike behov - å ha god formidlingsevne og kunne begrunne sine avgjørelser - å være en god samarbeidspartner, være organisert og disiplinert - å ha endringsevne og endringsvilje - å være lojal mot skolens formål, ledelse, kolleger og elever og kunne bidra positivt til et godt arbeidsmiljø i egen avdeling og skolen som helhet.  Vi tilbyr: Vi tilbyr et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø med dyktige elever og dedikerte kolleger.  Vi har et stort faglig miljø, sosial aktiviteter og aktive trenings/mosjonsfellesskap. Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger.  Kristiansand katedralskole Gimle  har over 1500 elever fordelt på utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag, service og samferdselsfag og helse- og oppvekstfag, samt IB Diploma programme, Arbeidslivstrening, Hverdagslivstrening og kurs for voksne. Våre kjerneverdier er  Kunnskap, Kultur og Glede.  Med dette fokuserer vi på viktigheten av å tenke på hele mennesket i skolesituasjonen.  Vi er stolte av at elevene på KKG gir tilbakemelding om høy grad av trygghet og trivsel i miljøundersøkelser, men at de også velger oss fordi vi representerer faglig soliditet. Kontaktinfo: Ann Cathrine Andersen Avdelingsleder 41208880 Gunvor Birkeland Rektor 95247542
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
28/08/2019
SØKNADSFRIST: 06.09.2019 Ved Flekkefjord videregående skole er det fra 01.11.19 ledig et vikariat på inntil 80% med undervisning i matematikk og informasjonsteknologi. Vikariatet er til 31.07.20 med mulighet for utvidelse.  Stillingen kan deles. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole Arbeidsoppgaver: Undervisning i fellesfag matematikk og programfaget informasjonsteknologi 1. Kvalifikasjoner: Undervisningskompetanse i aktuelle fag Praktisk pedagogisk utdanning Være en tydelig klasseleder Kunne bidra til en arbeidsform som bygger på samarbeid med elever, foresatte og kollegaer Beherske IKT både som undervisnings- og arbeidsverktøy Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: Personlig egenhet og høy faglig kompetanse vil bli vektlagt Evne til tett oppfølging av elever gjennom veiledning og tilbakemelding er avgjørende Søker må like å kommunisere med og motivere unge mennesker Gode samarbeidsevner Vi tilbyr: Inspirerende, utfordrende og godt arbeidsmiljø Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn i henhold etter bestemmelser i Hovedtariffavtalen   Flekkefjord videregående skole   er en moderne skole, med fokus på tilpasset opplæring.  Våre verdier er  fellesskap, faglighet  og  framover.  Arbeidsmiljøet kjennetegnes av en "stå-på-kultur" der elevenes læringsutbytte og trivsel står i sentrum. Skolen har rundt 600 elever og 110 ansatte.  Vi tilbyr utdanning både i Flekkefjord og ved studiested Kvinesdal innen følgende utdanningsprogram:  Studiespesialisering (ST), de studieforberedende utdanningsprogrammene Kunst, design og arkitektur (KDA) og Medier- og kommunikasjon (MK), samt de yrkesforberedende utdanningsprogrammene: Blått naturbruk, Bygg- og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EF), Helse- og oppvekstfag (HO), Restaurant- og matfag (RM), Service- og samferdsel (SS) samt Teknikk og industriell produksjon (TIP).  Skolen gir gode spesialpedagogiske tilbud organisert i arbeidslivstrening og hverdagslivstrening, samt gjennom planlagt løp mot grunnkompetanse. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring.  Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Juliane Sand Bakken avdelingselder 38609103 / 48008068 juba4@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Flekkefjord, Norge
28/08/2019
SØKNADSFRIST: 27.09.2019 Vest-Agder fylkeskommune Ved Flekkefjord videregående skole er det fra 01.01.20 - 05.05.20. ledig vikariat i inntil 100%.undervisningsstilling i fagene norsk og historie, samt kontaktlærerfunksjon. Undervisning i både yrkesfaglig og studieforberedende utdanningsprogram. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole Arbeidsoppgaver: Undervisning i norsk og historie Kontaktlærer Kvalifikasjoner: Undervisningskompetanse i aktuelle fag Praktisk-pedagogisk utdanning Tydelig klasseledelse Bidra til en arbeidsform som bygger på samarbeid med elever, foresatte og kolleger Beherske IT både som undervisnings- og arbeidsverktøy Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: Personlig egnethet og høy faglig kompetanse vil bli vektlagt Evne til tett oppfølging av elever gjennom veiledning og tilbakemelding er avgjørende Søker må like å kommunisere med og motivere unge mennesker Gode samarbeidsevner Vi tilbyr: Inspirerende, utfordrende og godt arbeidsmiljø Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn i henhold etter bestemmelser i Hovedtariffavtalen Muligheter for kurs og kompetanseheving   Flekkefjord videregående skole   er en moderne skole, med fokus på tilpasset opplæring.  Våre verdier er  fellesskap, faglighet  og  framover.  Arbeidsmiljøet kjennetegnes av en "stå-på-kultur" der elevenes læringsutbytte og trivsel står i sentrum. Skolen har rundt 600 elever og 110 ansatte.  Vi tilbyr utdanning både i Flekkefjord og ved studiested Kvinesdal innen følgende utdanningsprogram:  Studiespesialisering (ST), de studieforberedende utdanningsprogrammene Kunst, design og arkitektur (KDA) og Medier- og kommunikasjon (MK), samt de yrkesforberedende utdanningsprogrammene: Blått naturbruk, Bygg- og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EF), Helse- og oppvekstfag (HO), Restaurant- og matfag (RM), Service- og samferdsel (SS) samt Teknikk og industriell produksjon (TIP).  Skolen gir gode spesialpedagogiske tilbud organisert i arbeidslivstrening og hverdagslivstrening, samt gjennom planlagt løp mot grunnkompetanse. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring.  Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Stian Birkeland avdelingselder 38609104 / 91585949 stbi2@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Flekkefjord, Norge