Vest-Agder fylkeskommune

Vil du være med å skape fremtidens Vest-Agder sammen med dyktige kollegaer? Ditt engasjement, din kompetanse og dine idéer kan bidra til å utvikle landsdelen slik at den blir attraktiv for bosetting og næringsutvikling for nåværende og fremtidige generasjoner. 

Vest-Agder fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med cirka 1600 ansatte. Disse arbeider blant annet med tannhelse, utdanning, kultur, samferdsel og miljø. Vi ønsker et mangfold i arbeidsstokkens sammensetting, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke stillinger hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet.

28/06/2019
SØKNADSFRIST: 11.08.2019 Vi har etablert en fast 100% stilling som spesialist i pedodonti i tannhelsetjenesten i Vest-Agder fylkeskommune. Fra 1.1.2020 skal pedodontisten betjene tannhelsetjenesten i Agder fylkeskommune. Hovedoppgaver vil være: - rådgivning/veiledning av ansatte i tannhelsetjenesten - klinisk arbeid - fagutvikling og evt. forskning. Pedodontisten skal også samarbeide systematisk med andre spesialister i offentlig og privat tannhelsetjeneste i regionen. Det planlegges at stillingen skal etableres i ny tannklinikk i Grimstad når denne står klar. I mellomtiden blir det sannsynligvis arbeidssted på en klinikk i Kristiansand. Tiltredelse etter avtale. Kvalifikasjoner: Det kreves norsk autorisasjon som tannlege og godkjent spesialistutdanning. Det er ønskelig med relevant klinisk erfaring. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Det er ønskelig at søker har førerkort og disponerer bil. Personlige egenskaper: Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper, spesielt samarbeidsevne og kommunikasjon. Søkere må kunne jobbe selvstendig og samtidig etter tannhelsetjenestenes standarder og rutiner. Søkere må være opptatt av innovasjon og forbedringsarbeid. Vi tilbyr: Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid Våre klinikker er moderne med nytt utstyr. Gode pensjon- og forsikringsavtaler gjennom KLP Lønn tilsvarende pedodontister ansatt i fylkeskommunene. Du kan lese mer om oss og våre klinikker på vår hjemmeside:  her Før tiltredelse må norsk autorisasjon og politiattest av nyere dato fremlegges. Kontaktinfo: Terje Andersen Fylkestannhelsesjef Mobil; 91137492 Terje.Andersen@vaf.no  
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
25/06/2019
SØKNADSFRIST: 04.08.2019 Kristiansand katedralskole Gimle søker etter vikarer for kommende skoleår. Frem mot skolestart, eller i løpet av skoleåret, kan det oppstå ulike vikarbehov. Søkere som ønsker å stå på liste for tilkalling bes sende inn cv og oppgi ønsket omfang og fleksibilitet. Vi ber også om at aktuelle undervisningsfag og undervisningserfaring oppsummeres i selve søknadsteksten. Avdelingslederne vil ta kontakt ved behov. Per i dag har vi et kjent behov i matematikk og naturfag, men mange andre fag kan bli aktuelle. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole. Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Vi tilbyr: Vi tilbyr et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø med dyktige elever og dedikerte kolleger. Vi har et stort faglig miljø, sosial aktiviteter og aktive trenings/mosjonsfellesskap. Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger.  Kristiansand katedralskole Gimle  har over 1500 elever fordelt på utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag, service og samferdselsfag og helse- og oppvekstfag, samt IB Diploma programme, Arbeidslivstrening, Hverdagslivstrening og kurs for voksne. Våre kjerneverdier er  Kunnskap, Kultur og Glede.  Med dette fokuserer vi på viktigheten av å tenke på hele mennesket i skolesituasjonen.  Vi er stolte av at elevene på KKG gir tilbakemelding om høy grad av trygghet og trivsel i miljøundersøkelser, men at de også velger oss fordi vi representerer faglig soliditet. Kontaktinfo: Knut Gunnar Aasen Rektor (+47) 38705002 - 91166310
Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder, Norge