Vest-Agder fylkeskommune

Vil du være med å skape fremtidens Vest-Agder sammen med dyktige kollegaer? Ditt engasjement, din kompetanse og dine idéer kan bidra til å utvikle landsdelen slik at den blir attraktiv for bosetting og næringsutvikling for nåværende og fremtidige generasjoner. 

Vest-Agder fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med cirka 1600 ansatte. Disse arbeider blant annet med tannhelse, utdanning, kultur, samferdsel og miljø. Vi ønsker et mangfold i arbeidsstokkens sammensetting, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke stillinger hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet.

12/07/2018
SØKNADSFRIST: Snarest Vest-Agder fylkeskommune Ledig 100% fast stilling som tannhelsesekretær ved for tiden Farsund tannklinikk.  Tilsetting skjer i tråd med gjeldene lov- og avtaleverk. Tiltredelse snarest eller etter avtale. Arbeidsoppgaver: Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver, med behandling av alle typer pasienter. Våre klinikker er moderne med nytt utstyr Kvalifikasjoner: Det kreves norsk autorisasjon som tannhelsesekretær. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Det er ønskelig at søker har førerkort og bil. Personlige egenskaper: Vi søker etter en tannhelsesekretær som har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team. Må ha gode kommunikative evner. Det vil bli lagt vekt på personlige kvalifikasjoner. Vi tilbyr: Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid Gode pensjon og forsikringsavtaler gjennom KLP Lønn i henhold til tariffavtale. Du kan lese mer om oss og våre klinikker på vår hjemmeside:  her Før tiltredelse må norsk autorisasjon og politiattest av nyere dato fremlegges. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid.  Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Tannhelsetjenesten i Vest-Agder  tilbyr gratis tannbehandling til bestemte grupper av befolkningen som for eksempel barn og unge fra 0 til 18 år, funksjonshemmede og eldre og langtidssyke i institusjon. I Vest-Agder er det 12 tannklinikker. Kontaktinfo: Mariann Kjølleberg Klinikkleder 3839618/41303680 Mariann.Kjolleberg@vaf.no  
Vest-Agder fylkeskommune Vanse, Norge
06/07/2018
SØKNADSFRIST: 06.08.2018 Vest-Agder fylkeskommune Arbeidsoppgaver: Administrasjon og saksbehandling knyttet til videregående opplæring og realkompetansevurdering for voksne. Bruke IKT-systemer knyttet til videregående opplæring. Samarbeide med regionens videregående skoler, fagopplæring, andre offentlige instanser og karrieresentrene i fylket. Bidra til å videreutvikle fylkets tilbud i videregående opplæring for voksne. Vurdering av utenlandsk utdanning. Kvalifikasjoner: Minimum bachelorgrad innen relevant fagfelt, gjerne med emner i veiledning og/eller flerkulturelt arbeid. Erfaring med organisering og vurdering av videregående opplæring og realkompetansevurdering for voksne etter Opplæringslovens §4A-3. God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Erfaring med bruk av Extens, Vigo eller lignende systemer. Erfaring med tverrfaglig samarbeid. Erfaring med vurdering av utenlandsk utdanning og annen ervervet kompetanse relatert til realkompetansevurdering og opplæring etter læreplaner for videregående opplæring. Personlige egenskaper: Ha evne til å motivere og gi voksne veisøkere en god opplevelse i møte med Karriere Kristiansand. Kunne jobbe selvstendig, nøyaktig og med god systemforståelse. Være løsningsorientert, innovativ og kunne gjennomføre arbeidsoppgaver i henhold til frister. Kunne bidra til et godt arbeidsmiljø. Det vil bli lagt stor vekt på relevant erfaring og personlig egnethet. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring.  Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Karriere Vest-Agder  er en felles organisasjon som omfatter tre karrieresentre.  Karrieresentrene er samlokalisert med videregående skoler.  I Kristiansandsregionen er Karriere Kristiansand tilknyttet Kristiansand Katedralskole Gimle. Karrieresenterets oppgave er bl.a. å drive karriereveiledning for voksne og lærlinger, gi realkompetansevurdering og koordinere voksenopplæringen i regionen i samarbeid med fylkeskommunen, NAV, kommuner og næringslivet i regionen. Kontaktinfo: Laila Lund Ohnstad Avdelingsleder (+47) 38705151 - 99263304
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
06/07/2018
SØKNADSFRIST: 05.08.2018 Vest-Agder fylkeskommune Oppstart etter avtale. Arbeidsoppgaver: Avdelingsledere har pedagogisk og økonomisk ledelsesansvar for definerte områder. Det inngår både elev- og personalansvar i stillingene. For denne stillingen omfatter dette elever på programområdet Service og samferdsel og lærere som underviser i programfag på service og samferdsel og økonomisk rettede programfag på studiespesialisering. Det forventes at avdelingsleder er tett på elevene sammen med rådgiver, kontakt- og faglærere. Ved behov, kan det på et senere tidspunkt bli aktuelt å endre på avdelingsstrukturen. Ansvarsområde for stillingen kan i så fall bli endret. Kvalifikasjoner: Stillingen forutsetter utdanning inne ledelse og god kunnskap om videregående opplæring. Fagtilknytning til service og samferdsel/økonomiske fag vektlegges og det er ønskelig med ledererfaring. Manglende utdanning kan kompenseres ved bred erfaring. Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet, (300 sp, 5 år) Mastergrad Personlige egenskaper: Personlig egnethet er avgjørende. I dette ligger det: å være en god leder, være var i forhold til, og kunne respondere på, elevenes og de ansattes ulike behov ha god formidlingsevne og kunne begrunne sine avgjørelser være en god samarbeidspartner, være organisert og disiplinert ha endringsevne og endringsvilje være lojal mot skolens formål, ledelse, kolleger og elever og kunne bidra positivt til et godt arbeidsmiljø i egen avdeling og skolen som helhet.   Kristiansand katedralskole Gimle  har over 1500 elever fordelt på utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag, service og samferdselsfag og helse- og oppvekstfag, samt IB Diploma programme, Arbeidslivstrening, Hverdagslivstrening og kurs for voksne. Våre kjerneverdier er  Kunnskap, Kultur og Glede.  Med dette fokuserer vi på viktigheten av å tenke på hele mennesket i skolesituasjonen.  Vi er stolte av at elevene på KKG gir tilbakemelding om høy grad av trygghet og trivsel i miljøundersøkelser, men at de også velger oss fordi vi representerer faglig soliditet. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring.  Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid . Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Knut Gunnar Aasen Rektor (+47) 38705002 - 91166310
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
06/07/2018
SØKNADSFRIST: 05.08.2018 Vest-Agder fylkeskommune Ved Fagskolen i Kristiansand er det ledig stilling som faglærer innen bygg/anlegg på fagskolenivå Lønn i henhold til tariffavtale.  Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling Arbeidsoppgaver: Stedbasert/nettbasert undervisning innen bygg/anleggsfag på fagskolenivå Kvalifikasjoner: Utdanning på universitet- eller høyskolenivå, innen bygg/anlegg Relevant arbeidserfaring Søkere uten pedagogisk utdanning tilsettes normalt under forutsetning om å ha gjennomført pedagogisk utdanning innen tre år Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet, (300 sp, 5 år) Mastergrad Høyskole / Universitet, (180 sp, 3 år) Diplom / Bachelorgrad Personlige egenskaper: Gode motiverings- og formidlingsevner Evne til å jobbe selvstendig og i team Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et godt og sosialt arbeidsmiljø Ordnede lønns- og arbeidsforhold Pensjonsavtale i Statens pensjonskasse Startdato for ansettelse: snarest   Fagskolen i Kristiansand  driver yrkesrettet videreutdanning på hel- og deltid innen tekniske fag, maritime fag og helsefag.  Skolen har 320 studenter og er i dag en del av Kvadraturen skolesenter, men skal på sikt slås sammen med Sørlandets fagskole i Grimstad og arbeidssted kan bli Kristiansand og/eller Grimstad. Kvadraturen skolesenter har ca. 250 ansatte og et bredt opplæringstilbud innenfor videregående opplæring og kursvirksomhet i tillegg til fagskoleutdanning: Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Bjørn Kittelsen 90971214
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
06/07/2018
SØKNADSFRIST: 05.08.2018 Vest-Agder fylkeskommune Ved Fagskolen i Kristiansand er det ledig stilling som faglærer innen elkraft på fagskolenivå Lønn i henhold til tariffavtale.  Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling Arbeidsoppgaver: Stedbasert/nettbasert undervisning innen elektrofag på fagskolenivå Kvalifikasjoner: Elektrofagutdanning på universitet- eller høyskolenivå, fortrinnsvis innen elkraft Relevant arbeidserfaring Søkere uten pedagogisk utdanning tilsettes normalt under forutsetning om å ha gjennomført pedagogisk utdanning innen tre år Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet, (180 sp, 3 år) Diplom / Bachelorgrad Høyskole / Universitet, (300 sp, 5 år) Mastergrad Personlige egenskaper: Gode motiverings- og formidlingsevner Evne til å jobbe selvstendig og i team Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et godt og sosialt arbeidsmiljø Ordnede lønns- og arbeidsforhold Pensjonsavtale i Statens pensjonskasse Startdato for ansettelse: snarest   Fagskolen i Kristiansand  driver yrkesrettet videreutdanning på hel- og deltid innen tekniske fag, maritime fag og helsefag.  Skolen har 320 studenter og er i dag en del av Kvadraturen skolesenter, men skal på sikt slås sammen med Sørlandets fagskole i Grimstad og arbeidssted kan bli Kristiansand og/eller Grimstad. Kvadraturen skolesenter har ca. 250 ansatte og et bredt opplæringstilbud innenfor videregående opplæring og kursvirksomhet i tillegg til fagskoleutdanning: Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Anne Siri Fagervoll 90146489
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
02/07/2018
SØKNADSFRIST: 05.08.2018 Vest-Agder fylkeskommune Ved Kvadraturen skolesenter er det ledig inntil 200 % årsvikariat som spesialpedagog i skolens ressursteam. Endelig organisering ved tilsetting kan generere ytterligere behov for midlertidige ansettelser, samt behov for å ha deler av stillingen i ordinær undervisning.  Lønn i henhold til tariffavtale.  Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole. Arbeidsoppgaver: Spesialundervisning i ordinære kurs i fellesfag med hovedvekt på norsk og engelsk Tilrettelegge tilpasset opplæring Kartlegging og rapportskriving Veiledning av kolleger Kvalifikasjoner: Undervisningskompetanse i norsk og/eller engelsk. Andre fag kan også være aktuelle Tilleggsutdanning i spesialpedagogikk er en fordel God generell datakunnskap Det er en fordel med erfaring fra systemrettet arbeid og arbeid med minoritetsspråklige elever Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: Interesse for å arbeide med elever med spesielle behov Se den enkelte elevs behov Jobbe selvstendig og i team Evne til samarbeid og planarbeid Gode relasjonsferdigheter Høy grad av fleksibilitet Stor arbeidskapasitet Inneha kreativitet og godt humør Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende og faglig sterkt arbeidsmiljø Ordnede lønns- og arbeidsforhold Pensjonsavtale i SPK Gode velferdstilbud Startdato for ansettelse: snarest  Kvadraturen skolesenter  er en kreativ og mangfoldig skole.  Skolesenterets visjon "Her er- og blir du noe" speiler en lang tradisjon der vi ønsker å legge til rette for læring for alle våre elver på en slik måte at de kan utvikle seg i forhold til sitt eget potensial.  Skolesenteret har spesielt fokus på læringsresultater gjennom tilpasset opplæring, elevmedvirkning og fagsamarbeid. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Cecilie Gitmark Avdelingsleder 926 24004
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge