Vest-Agder fylkeskommune

Vil du være med å skape fremtidens Vest-Agder sammen med dyktige kollegaer? Ditt engasjement, din kompetanse og dine idéer kan bidra til å utvikle landsdelen slik at den blir attraktiv for bosetting og næringsutvikling for nåværende og fremtidige generasjoner. 

Vest-Agder fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med cirka 1600 ansatte. Disse arbeider blant annet med tannhelse, utdanning, kultur, samferdsel og miljø. Vi ønsker et mangfold i arbeidsstokkens sammensetting, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke stillinger hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet.

22/10/2019
SØKNADSFRIST: 03.11.2019 Det er ledig et vikariat i 50-100% stilling med varighet ut skoleåret 2019/2020. Tiltredelse 2.januar eller etter avtale. For nærmere informasjon, kontakt Mette Midling-Jensen tlf. 990 42 978 eller Anette Henningsen tlf. 901 86 898.  Arbeidsoppgaver: Stillingen er knyttet til opplæring av elever på tilrettelagt avdeling - Hverdagslivstrening. Pedagogen har ansvar for elever med ulike funksjonsnedsettelser. Kvalifikasjoner: Allmennlærer/faglærer. Spesialpedagogisk utdanning er ønskelig. God kompetanse i å bruke varierte-, praktiske-, digitale- og tilpassede opplæringsmetoder. Erfaring fra opplæring av elever med autisme og/eller minoritetsspråklig bakgrunn er ønskelig. Det er ønskelig med erfaring rundt arbeid med ASK.  Personlige egenskaper: Gode relasjonelle ferdigheter. Trygg voksenperson er et genuint ønske om å jobbe med denne elevgruppen. Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og evne til å jobbe i team.  Vi tilbyr: En trivelig arbeidsplass med et godt faglig og sosialt miljø, samt et trygt og godt elevmiljø. På HT-avdelingen får du jobbe i et spennende fagmiljø med et inkluderende elevsyn. Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger.   Kristiansand katedralskole Gimle  har over 1500 elever fordelt på utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag, service og samferdselsfag og helse- og oppvekstfag, samt IB Diploma programme, Arbeidslivstrening, Hverdagslivstrening og kurs for voksne. Våre kjerneverdier er  Kunnskap, Kultur og Glede.  Med dette fokuserer vi på viktigheten av å tenke på hele mennesket i skolesituasjonen.  Vi er stolte av at elevene på KKG gir tilbakemelding om høy grad av trygghet og trivsel i miljøundersøkelser, men at de også velger oss fordi vi representerer faglig soliditet. Kontaktinfo: Gunvor Birkeland Avdelingsleder 38705003 - 95247542
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
22/10/2019
SØKNADSFRIST: 11.11.2019 Vi søker etter en offensiv og strukturert leder til avdeling for innkjøp og anskaffelser i Agder fylkeskommune.  Avdelingen skal gjennom anskaffelsesprosessene bidra til at fylkeskommunen når vedtatte mål i Regionplan Agder 2030. Avdeling for innkjøp og anskaffelse er en av fem avdelinger underlagt fylkesdirektør for økonomi og styring. Fylkesdirektøren har ansvar for å sikre kontinuerlig oppmerksomhet på helhetlig styring og god og effektiv drift, gjennom god regnskapsforvaltning og lønnstjenester, strategisk innkjøpsarbeid og funksjonell tilrettelegging av det politiske arbeidet. Det er forventninger til at lederen skal bidra til at anskaffelsene er optimale med hensyn til kvalitet, kompetanse, kostnader og egnethet, og skjer innenfor rammene av lov og forskrift. Avdelingen bistår hele Agder fylkeskommune med kjøp av bygg og anlegg, varer og tjenester og er pådriver for samarbeidet om offentlige anskaffelser i regionen (OFA). Avdeling for innkjøp og anskaffelse vil være lokalisert i Arendal. Det må også påregnes noe tilstedeværelse i Kristiansand.          Arbeidsoppgaver: Overordnet ansvar for anskaffelsesprosesser innenfor varer og tjenester, samt bygg, anlegg og vei Personalansvar for ansatte i avdeling og ha ansvar for avdelingens budsjett Samarbeid med kommunene på Agder gjennom OFA samarbeidet Utarbeide og følge opp innkjøpsstrategi for Agder fylkeskommune Kvalifikasjoner: Relevant universitets- eller høyskoleutdannelse på masternivå, gjerne innen juridiske eller økonomiske fag Ledererfaring vektlegges Erfaring innen offentlig anskaffelser er ønskelig Forståelse for rammebetingelsene i offentlig sektor og for lederrollen i et politisk/administrativt samspill God skriftlig og muntlig fremstillingsevne  Personlige egenskaper: Motivasjon til å forme en ny organisasjon og inspirere til nye måter å jobbe på  Ansvarsbevisst, strukturert og resultatorientert  Evne til å tenke og handle strategisk Evne og vilje til mestringsorientert ledelse Gode samarbeidsevner, evne til å jobbe gjennomgående, finne løsninger sammen og tenke helhet Gjennomføringskraft og engasjement Mot til å utfordre til det beste for Agder fylkeskommune  Vi tilbyr: Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et spennende og tidvis travelt fagmiljø Gode muligheter for kompetanseutvikling  En strategisk lederstilling, men også en operativ stilling hvor du blir sittende tett på der det skjer En utviklingsorientert fylkeskommune og engasjerte kollegaer Lønn etter avtale Offentlig pensjonsordning 1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget. Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal.  Kontaktinfo: Knut Handeland Kontorleder 98295278 knut.handeland@personalhuset.no   Lise Solgaard Avdelingsleder økonomi og styring, Agder fylkeskommune 95281010 Lise.Solgaard@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
22/10/2019
SØKNADSFRIST: 31.10.2019 Ved Flekkefjord videregående skole søker vi etter en avdelingsleder i full stilling fra 01.01.2020. Avdelingslederen vil få avdelingslederansvar for bygg- og anleggsfag, elektrofag, blått naturbruk og renhold og drift. Arbeidsoppgaver: Elevansvar innen sin avdeling. Personal- og økonomiansvar innen sitt ansvarsområde. Sammen med de andre skolelederne ha ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid Stabsoppgaver knyttet til dokumentasjon, elev- og personaladministrasjon. Fagansvar innen sine områder Det er ønskelig at søker har timeplanleggingskompetanse og erfaring da dette ønskes lagt til stillingen Andre oppgaver etter avtale. Stillingen inngår i skolens ledergruppe. Kvalifikasjoner: Høyere relevant faglig og pedagogisk utdanning. Erfaring fra undervisning i videregående skole. Erfaring med personalledelse Utdanning i ledelse og utvikling Erfaring fra andre virksomheter enn opplæring                                                                                                                                                                                                                       God IKT-kompetanse Personlige egenskaper: God evne til å kommunisere med elever, foresatte og personale. Gode leder- og samarbeidsevner. Evne til å motivere, inspirere og initiere til utvikling Kunne ta beslutninger og være lojal, strukturert og målrettet i arbeidet. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr: Muligheter for å bidra til utvikling av en skole i endring. Mulighet for lederutvikling og -utdanning. Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.   Flekkefjord videregående skole   er en moderne skole, med fokus på tilpasset opplæring.  Våre verdier er  fellesskap, faglighet  og  framover.  Arbeidsmiljøet kjennetegnes av en "stå-på-kultur" der elevenes læringsutbytte og trivsel står i sentrum. Skolen har rundt 600 elever og 110 ansatte.  Vi tilbyr utdanning både i Flekkefjord og ved studiested Kvinesdal innen følgende utdanningsprogram:  Studiespesialisering (ST), det studieforberedende utdanningsprogrammene Medier- og kommunikasjon (MK), samt de yrkesforberedende utdanningsprogrammene: Blått naturbruk (NA), Bygg- og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EF), Helse- og oppvekstfag (HO), Restaurant- og matfag (RM), Salg, service og reiseliv (SS) samt Teknikk og industriell produksjon (TIP).  Skolen gir gode spesialpedagogiske tilbud organisert i hverdagslivstrening, samt gjennom planlagt løp mot grunnkompetanse. Kontaktinfo: Tor-Inge Rake rektor 91681522 tora8@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Kvinesdal, Norge
22/10/2019
SØKNADSFRIST: 31.10.2019  Ved Flekkefjord videregående skole søker vi etter en avdelingsleder i full stilling fra 01.08.2020 med ansvar for bla helse- og oppvekstfag og fellesfag. Avdelingslederen er knyttet til Flekkefjord videregående skole studiested Kvinesdal. Avdelingsansvar kan justeres etter at tilsetting er gjort. Arbeidsoppgaver: Elevansvar innen sin avdeling. Personal- og økonomiansvar innen sitt ansvarsområde. Sammen med de andre skolelederne ha ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid Stabsoppgaver knyttet til dokumentasjon, elev- og personaladministrasjon. Fagansvar innen sine områder Andre oppgaver etter avtale. Stillingen inngår i skolens ledergruppe. Kvalifikasjoner: Høyere relevant faglig og pedagogisk utdanning. Erfaring fra undervisning i videregående skole. Erfaring med personalledelse Utdanning i ledelse og utvikling Erfaring fra andre virksomheter enn opplæring God IKT-kompetanse Personlige egenskaper: God evne til å kommunisere med elever, foresatte og personale. Gode leder- og samarbeidsevner. Evne til å motivere, inspirere og initiere til utvikling Kunne ta beslutninger og være lojal, strukturert og målrettet i arbeidet. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr: Muligheter for å bidra til utvikling av en skole i endring. Mulighet for lederutvikling og -utdanning. Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.   Flekkefjord videregående skole   er en moderne skole, med fokus på tilpasset opplæring.  Våre verdier er  fellesskap, faglighet  og  framover.  Arbeidsmiljøet kjennetegnes av en "stå-på-kultur" der elevenes læringsutbytte og trivsel står i sentrum. Skolen har rundt 600 elever og 110 ansatte.  Vi tilbyr utdanning både i Flekkefjord og ved studiested Kvinesdal innen følgende utdanningsprogram:  Studiespesialisering (ST), det studieforberedende utdanningsprogrammene Medier- og kommunikasjon (MK), samt de yrkesforberedende utdanningsprogrammene: Blått naturbruk (NA), Bygg- og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EF), Helse- og oppvekstfag (HO), Restaurant- og matfag (RM), Salg, service og reiseliv (SS) samt Teknikk og industriell produksjon (TIP).  Skolen gir gode spesialpedagogiske tilbud organisert i hverdagslivstrening, samt gjennom planlagt løp mot grunnkompetanse. Kontaktinfo: Tor-Inge Rake rektor 91681522 tora8@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Kvinesdal, Norge
22/10/2019
SØKNADSFRIST: 27.10.2019 Fra 1.januar 2020 blir Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner sammenslått til Agder fylkeskommune med hovedsete i Kristiansand. Fylkeskonservatoren har fra 01.01.20 ledig fast stilling som kulturvernrådgiver innenfor fagområdet bygningsvern/nyere tid med ansvar for behandling av plan- og byggesaker. Stillingen er plassert i avdeling for kulturminnevern og kulturturisme med arbeidssted i Kristiansand. Fylkeskonservatoren driver forvaltning, utvikling og forskning innenfor kulturarvfeltet.  Agder har en spennende og rik kulturarv med mange ulike kulturminner og verdifulle bygninger og kulturmiljø. Fylkeskommunen har forvaltningsansvaret for de automatisk fredede kulturminnene og for vern av bygninger, anlegg og kulturmiljø i Agder.  Arbeidsoppgaver: Saksbehandling og rådgiving etter plan- og bygningsloven i plan- og byggesaker som berører verneverdige eller fredede bygninger Oppfølging og rådgiving av saker etter kulturminneloven Formidling av kompetanse innenfor arbeidsområdet gjennom kurs, foredrag, guiding og andre kompetanseutviklende tiltak Stillingen innebærer en del reisevirksomhet og noe arbeid på kvelder og i helger  Kvalifikasjoner: Relevant universitets-/høgskoleutdannelse min. 4 år, gjerne som arkitekt, bygningsingeniør eller annen relevant kulturhistorisk utdannelse. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse Erfaring fra forvaltningsarbeid med bygningsvern og nyere tids kulturminner vektlegges God innsikt i plan- og bygningsloven og kulturminneloven Kunnskap om offentlig forvaltning er en fordel  Kjennskap til Askeladden, Riksantikvarens offisielle database God skriftlig og muntlig formidlingsevne Førerkort for bil Personlige egenskaper: Systematisk og strukturert Selvstendig og initiativrik Samarbeidsfokusert og relasjonsbyggende Løsningsorientert og fleksibel Vi tilbyr: Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende fagmiljø Mulighet for faglig påfyll gjennom konferanser og seminarer  Lønn etter avtale God pensjonsordning gjennom KLP  1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget. Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal. Kontaktinfo: Yvonne Fernmar Willumsen Avdelingsleder 91734315
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
09/10/2019
SØKNADSFRIST: 31.10.2019 Vi får ledig en 100 % fast stilling som tannpleier for tiden ved Vennesla og Vågsbygd tannklinikk. Vi søker etter en kvalitetesbevisst, utadvendt og selvsikker tannpleier som ønsker å jobbe i den offentlige tannhelsetjensten. Tannpleier inngår i klinikkens tverrfaglig mijø og har nært samarbeid med de øvrige tannpleierne i Vest-Agder fylkeskommune. Vi har en klar målsetting om å øke andelen tannpleiere i Vest-Agder fylkeskomune, samt å utvikle bruken av tannpleiernes kompetanse optimalt. Du kan lese mer om oss på vår hjemmeside: http://www.vaf.no/tannhelse/ Tiltredelse 2 januar 2020. Kvalifikasjoner: Det kreves norsk autorisasjon som tannpleier. Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Det er ønskelig at søkere har førerkort og bil Utdanningsretning: Helsefag Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet, (180 sp, 3 år) Diplom / Bachelorgrad Personlige egenskaper: Vi søker etter en kvalitetsbevisst, utadvendt og selvsikker tannpleier som ønsker å jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten. Søker må både ha evne til å jobbe selvstendig men også følge tannhelsetjenestenes standarder og rutiner. Vi tilbyr: Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid Gode pensjon- og forsikringsavtaler gjennom KLP Lønn i henhold til tariffavtale. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Tannhelsetjenesten i Vest-Agder  tilbyr gratis tannbehandling til bestemte grupper av befolkningen som for eksempel barn og unge fra 0 til 18 år, funksjonshemmede og eldre og langtidssyke i institusjon. I Vest-Agder er det 12 tannklinikker.   Kontaktinfo: Anna Lüdemann Klinikkleder 38150004 venanlud@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Vennesla, Norge