Vest-Agder fylkeskommune

Vil du være med å skape fremtidens Vest-Agder sammen med dyktige kollegaer? Ditt engasjement, din kompetanse og dine idéer kan bidra til å utvikle landsdelen slik at den blir attraktiv for bosetting og næringsutvikling for nåværende og fremtidige generasjoner. 

Vest-Agder fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med cirka 1600 ansatte. Disse arbeider blant annet med tannhelse, utdanning, kultur, samferdsel og miljø. Vi ønsker et mangfold i arbeidsstokkens sammensetting, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke stillinger hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet.

18/03/2019
SØKNADSFRIST: 29.03.2019 Skolen har behov for lærer i fagene Instruksjon og ledelse (ensembleledelsesdelen), Musikk i perspektiv (klassisk, nyere klassisk og rytmisk musikkhistorie) og inntil 20 % piano biinstrument. Arbeidsoppgaver: Undervisning på musikklinja med tett oppfølging av elevene. Deltagelse i skolens ulike samarbeidsfora. Bidra til å løse skolens oppgaver for fellesskapet. Kvalifikasjoner: Det ønskes søkere som har fordypning i direksjon og musikkhistorie på masternivå. Godkjent pedagogisk utdanning for videregående skole. Søkere med undervisningserfaring i fagene fra videregående skole vil bli foretrukket. Det er ønskelig med god kjennskap til læreplanene der undervisningen inngår. Utdanningsretning: Teater / Musikk / Dans Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet, (300 sp, 5 år) Mastergrad Personlige egenskaper: Vi søker etter en person med særdeles gode samarbeidsevner og noe fleksibilitet i forhold til arbeidstid. Politiattest må fremvises ved ansettelse.   Vågsbygd videregående skole  har ca 650 elever og ligger sentralt til i Vågsbygd utenfor Kristiansand.  Skolen tilbyr undervisning i studiespesialisering innenfor realfag, samfunnsfag, språk og økonomi, og programområdene for musikk, dans og drama.  Skolen har egen forskerlinje innenfor realfag og tilbyr også fag innenfor toppidrett e-sport og breddeidrett.   Skolen er ikke større enn at hver enkelt elev blir sett.  Skolen er kjent for sitt gode miljø og for å vektlegge læring. Elevene deltar aktivt i forskerprogrammer og konkurranser.  Det holdes mange konserter, drama- og danseforestillinger.  Vi har en godt besøkt kantine, et hyggelig bibliotek og ikke minst en dyktig stab av ansatte.  Skolen legger forholdene til rette for god læring og arbeider for at elevene skal få de beste mulighetene til å velge studier på universitet og høyskole. Kontaktinfo: Karina Folkestad Avdelingsleder musikk og dans 41101054 kafo1@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Vågsbygd, Kristiansand, Norge
18/03/2019
SØKNADSFRIST: 07.04.2019 Ved Kvadraturen skolesenter er det ledig 100% stilling som faglærer, Teknikk og industriell produksjon/VG2 kjemiprosess  Lønn i henhold til tariffavtale Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole Arbeidsoppgaver: Undervisningsstilling - programområde for VG2 kjemiprosess Kvalifikasjoner: Minimum teknisk utdanning på fagskole eller høgskole nivå Ingeniør/sivilingeniør kjemiteknikk/prosess Praktisk pedagogisk utdanning (kan eventuelt tas etter tilsetting) Gode datakunnskaper Bred erfaring og gode kunnskaper i programfagene Erfaring innen prosessindustri vektlegges Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: Lederegenskaper Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner God formidlingsevne Evne til å jobbe selvstendig og i team Liker å arbeide med ungdom Evne til å se den enkelte elevs behov Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø Ordnede lønns- og arbeidsforhold Pensjonsavtale i Statens pensjonskasse Mentor ordning  Kvadraturen skolesenter  er en kreativ og mangfoldig skole.  Skolesenterets visjon "Her er- og blir du noe" speiler en lang tradisjon der vi ønsker å legge til rette for læring for alle våre elver på en slik måte at de kan utvikle seg i forhold til sitt eget potensial.  Skolesenteret har spesielt fokus på læringsresultater gjennom tilpasset opplæring, elevmedvirkning og fagsamarbeid. Kontaktinfo: Frank Robert Bruheim avdelingsleder (+47) 38077318 - 90549286
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
18/03/2019
SØKNADSFRIST: 31.03.2019 Flekkefjord videregående skole søker etter medarbeider med hovedoppgaver knyttet til budsjett og økonomi i et 80% vikariat fra 01.04.19 til 31.07.20. Fylkeskommunen vil på sikt innføre nye administrative datasystemer i forbindelse med fylkessammenslåing. Det forutsettes at den som blir tilsatt deltar på nødvendig opplæring og tar i bruk nye systemer Skolen har to studiesteder og den som blir tilsatt må kunne jobbe ved begge studiestedene.  Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stillingen. Arbeidsoppgaver: Ansvar for økonomi og budsjettarbeid (detaljbudsjett og oppfølging) Ansvar for ekstern og intern resultat-/økonomirapportering og hovedbok Ansvar for koordinering av arbeidsoppgaver innen budsjettering og regnskap (herunder konteringsstruktur, hjelpeskjema og fullmaktsskjema anviser, attestanter og bestiller m.m.) Overordnet ansvar (innkjøpsansvarlig) for innkjøp, fakturabehandling, regnskap, fakturering og revisjon Ansvar for saksbehandling knyttet til kurs og videreutdanning Kvalifikasjoner: Relevant utdanning innen kontorfag/økonomi Det er ønskelig med erfaring fra videregående skole Gode IKT-kunnskaper Det vektlegges erfaring med datakunnskaper innenfor Agresso (lønn/regnskap) , Extens (skoleadministrasjon), P360 (elektronisk post/arkiv) og/eller tilsvarende systemer Gode økonomikunnskaper er ønskelig Utdanningsretning: Økonomi Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: Ha evnen til å arbeide selvstendig og samtidig ha samarbeidsvilje og kunne jobbe i team Være løsningsorientert, lojal og målrettet i ditt arbeid Ha stor arbeidskapasitet Trives med å arbeide i et hektisk miljø Ha godt humør og interesse for å møte ulike typer mennesker Vi tilbyr: Inspirerende, utfordrende og sosialt arbeidsmiljø Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn i henhold etter bestemmelser i Hovedtariffavtalen   Flekkefjord videregående skole   er en moderne skole, med fokus på tilpasset opplæring.  Våre verdier er  fellesskap, faglighet  og  framover.  Arbeidsmiljøet kjennetegnes av en "stå-på-kultur" der elevenes læringsutbytte og trivsel står i sentrum. Skolen har rundt 600 elever og 110 ansatte.  Vi tilbyr utdanning både i Flekkefjord og ved studiested Kvinesdal innen følgende utdanningsprogram:  Studiespesialisering (ST), de studieforberedende utdanningsprogrammene Kunst, design og arkitektur (KDA) og Medier- og kommunikasjon (MK), samt de yrkesforberedende utdanningsprogrammene: Blått naturbruk, Bygg- og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EF), Helse- og oppvekstfag (HO), Restaurant- og matfag (RM), Service- og samferdsel (SS) samt Teknikk og industriell produksjon (TIP).  Skolen gir gode spesialpedagogiske tilbud organisert i arbeidslivstrening og hverdagslivstrening, samt gjennom planlagt løp mot grunnkompetanse. Kontaktinfo: Rune Andre Evensen assisterende rektor 38609197 / 94526758 ruev@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Flekkefjord, Norge
18/03/2019
SØKNADSFRIST: 31.03.2019 Ved Flekkefjord videregående skole studiested Kvinesdal søker vi etter avdelingsleder i et vikariat i full stilling med ansvar for helse- og oppvekstfag og fellesfag skoleåret 2019/2020. Studiested Kvinesdal har i inneværende skoleår utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, service- og samferdsel og tilrettelagt opplæring. Studiestedet har ca. 130 elever og 45 ansatte. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stillingen. Arbeidsoppgaver: Elevansvar innen sin avdeling. Personal- og økonomiansvar innen sitt ansvarsområde. Stabsoppgaver knyttet til dokumentasjon, elev- og personaladministrasjon. Fagansvar for fellesfag, helse- og oppvekstfag Andre oppgaver og stabsoppgaver etter avtale. Stillingen inngår i skolens ledergruppe. Kvalifikasjoner: Høyere relevant faglig og pedagogisk utdanning. Erfaring fra undervisning og ledelse i videregående skole. Gode IKT-kunnskaper. Utdanningsretning: Administrasjon og ledelse Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: God evne til å kommunisere med elever, foresatte og personale. Gode leder- og samarbeidsevner. Evne til å motivere og inspirere til utvikling. Kunne ta beslutninger og være lojal, strukturert og målrettet i arbeidet. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr: Muligheter for å bidra til utvikling av en skole i endring. Mulighet for lederutvikling og -utdanning. Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.   Flekkefjord videregående skole   er en moderne skole, med fokus på tilpasset opplæring.  Våre verdier er  fellesskap, faglighet  og  framover.  Arbeidsmiljøet kjennetegnes av en "stå-på-kultur" der elevenes læringsutbytte og trivsel står i sentrum. Skolen har rundt 600 elever og 110 ansatte.  Vi tilbyr utdanning både i Flekkefjord og ved studiested Kvinesdal innen følgende utdanningsprogram:  Studiespesialisering (ST), de studieforberedende utdanningsprogrammene Kunst, design og arkitektur (KDA) og Medier- og kommunikasjon (MK), samt de yrkesforberedende utdanningsprogrammene: Blått naturbruk, Bygg- og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EF), Helse- og oppvekstfag (HO), Restaurant- og matfag (RM), Service- og samferdsel (SS) samt Teknikk og industriell produksjon (TIP).  Skolen gir gode spesialpedagogiske tilbud organisert i arbeidslivstrening og hverdagslivstrening, samt gjennom planlagt løp mot grunnkompetanse. Kontaktinfo: Tor-Inge Rake rektor 38609199 / 91681522 tora8@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Flekkefjord, Norge
18/03/2019
SØKNADSFRIST: 31.03.2019 Ved Flekkefjord videregående skole søker vi etter avdelingsleder i 100% fast stilling fom. 01.08.19. Avdelingsleder for filolog/samfunnsfag går av med pensjon og vi har ledig stilling som avdelingsleder. Avdelingsansvar kan justeres etter at tilsetting er gjort. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stillingen. Arbeidsoppgaver: Elevansvar innen sin avdeling. Personal- og økonomiansvar innen sitt ansvarsområde. Stabsoppgaver knyttet til dokumentasjon, elev- og personaladministrasjon. Fagansvar Andre oppgaver og stabsoppgaver etter avtale. Stillingen inngår i skolens ledergruppe. Kvalifikasjoner: Høyere relevant faglig og pedagogisk utdanning. Viderutdanning innen skoleledelse / organisasjonsutvikling Erfaring fra undervisning og ledelse i videregående skole. Gode IKT-kunnskaper. Utdanningsretning: Administrasjon og ledelse Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: God evne til å kommunisere med elever, foresatte og personale. Gode leder- og samarbeidsevner. Evne til å motivere og inspirere til utvikling. Kunne ta beslutninger og være lojal, strukturert og målrettet i arbeidet. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr: Muligheter for å bidra til utvikling av en skole i endring. Mulighet for lederutvikling og -utdanning. Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.   Flekkefjord videregående skole   er en moderne skole, med fokus på tilpasset opplæring.  Våre verdier er  fellesskap, faglighet  og  framover.  Arbeidsmiljøet kjennetegnes av en "stå-på-kultur" der elevenes læringsutbytte og trivsel står i sentrum. Skolen har rundt 600 elever og 110 ansatte.  Vi tilbyr utdanning både i Flekkefjord og ved studiested Kvinesdal innen følgende utdanningsprogram:  Studiespesialisering (ST), de studieforberedende utdanningsprogrammene Kunst, design og arkitektur (KDA) og Medier- og kommunikasjon (MK), samt de yrkesforberedende utdanningsprogrammene: Blått naturbruk, Bygg- og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EF), Helse- og oppvekstfag (HO), Restaurant- og matfag (RM), Service- og samferdsel (SS) samt Teknikk og industriell produksjon (TIP).  Skolen gir gode spesialpedagogiske tilbud organisert i arbeidslivstrening og hverdagslivstrening, samt gjennom planlagt løp mot grunnkompetanse. Kontaktinfo: Tor-Inge Rake rektor 38609199 / 91681522 tora8@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Flekkefjord, Norge
18/03/2019
SØKNADSFRIST: 31.03.2019 Vest-Agder fylkeskommune Vær med å utvikle Sørlandets mest spennende studieretning - blått naturbruk i Flekkefjord videregående skole. Ved Flekkefjord videregående skole er det ledig inntil 100% fast undervisningsstilling med hovedvekt innen programfag blått naturbruk. Stillingen kan deles eller kombineres med annen undervisning. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling videregående skole. Det tas forbehold om at stillingen kan falle bort på grunn av overtallighet ved noen av skolene i fylket eller at planlagte grupper ikke settes i gang Arbeidsoppgaver: Undervisning i programfag og yrkesfaglig fordypning Vg1 blått naturbruk Undervisning i andre relevante fag på skolen Kontaktlæreroppgaver Kvalifikasjoner: Undervisningskompetanse i programfag i blått naturbruk / akvakultur / (marinbiologi) Fullført praktisk pedagogisk utdanning Erfaring fra marine næringer og kjennskap til lokalt næringsliv Søker må beherske IKT som arbeidsverktøy. Må kunne ta initiativ og være god og tydelig i kommunikasjonen med samarbeidspartnere. Undervisningskompetanse i andre fag som undervises ved Flekkefjord vgs. kan vektlegges. Må ha førerkort. Det er en fordel med minibuss-sertifikat. Har du ikke minibuss-sertifikat må du være villig til å ta dette. Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: Personlig egenhet og høy faglig kompetanse vil bli vektlagt Evne til tett oppfølging av elever gjennom veiledning og tilbakemelding er avgjørende Søker må like å kommunisere med og motivere unge mennesker Vi tilbyr: Inspirerende, utfordrerne og sosialt arbeidsmiljø Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn i henhold etter bestemmelser i Hovedtariffavtalen   Flekkefjord videregående skole   er en moderne skole, med fokus på tilpasset opplæring.  Våre verdier er  fellesskap, faglighet  og  framover.  Arbeidsmiljøet kjennetegnes av en "stå-på-kultur" der elevenes læringsutbytte og trivsel står i sentrum. Skolen har rundt 600 elever og 110 ansatte.  Vi tilbyr utdanning både i Flekkefjord og ved studiested Kvinesdal innen følgende utdanningsprogram:  Studiespesialisering (ST), de studieforberedende utdanningsprogrammene Kunst, design og arkitektur (KDA) og Medier- og kommunikasjon (MK), samt de yrkesforberedende utdanningsprogrammene: Blått naturbruk, Bygg- og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EF), Helse- og oppvekstfag (HO), Restaurant- og matfag (RM), Service- og samferdsel (SS) samt Teknikk og industriell produksjon (TIP).  Skolen gir gode spesialpedagogiske tilbud organisert i arbeidslivstrening og hverdagslivstrening, samt gjennom planlagt løp mot grunnkompetanse. Kontaktinfo: Tor-Inge Rake rektor 38609199 / 91681522 tora8@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Flekkefjord, Norge
18/03/2019
SØKNADSFRIST: 27.03.2019 Målet med prosjektet "Venneslabroa", er å øke gjennomføringen av videregående opplæring for elever i Vennesla kommune, og bidra til at færre ungdommer i Vennesla får behov for bistand fra NAV. Prosjektet ønsker å knytte til seg 3 prosjektmedarbeidere i 3 år med oppstart 1.august 2019.  Det kan bli aktuelt å forlenge prosjektperioden. Prosjektmedarbeiderne vil være ansatt ved Vennesla vgs.Informasjon om Vennesla vgs finnes på skolens hjemmeside. www.vennesla.vgs.no   Arbeidsoppgaver: Oppsøkende virksomhet mot ungdomsgruppa i Vennesla. Identifisere og rekruttere deltakere til prosjektet i samarbeid med skolen og andre relevante samarbeidspartnere. Tett kontakt med næringslivet - og etablering av nettverk i næringslivet som bidrar i kvalifisering av ungdom som har behov for opplæring utenfor videregående skole. Inngå i vakttelefonordning, hvor ungdommene kan henvende seg for aktuelle problemstillinger også etter ordinær arbeidstid. Sikre godt samarbeid mellom ulike instanser i kommunen som arbeider med ungdom, for å sikre helhetlig hjelp for den enkelte. Gi ungdom tett og tilrettelagt oppfølging i form av motivasjonsarbeid og veiledning, i og utenfor skolen, og i overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring. Samarbeide tett med ungdommenes foreldre eller andre omsorgspersoner og bistå foreldre/omsorgspersoner med å understøtte ungdommenes skolegang. Prosjektet bygger på metodikken Supported Employment Kvalifikasjoner: Søkere må ha relevant helse/sosialfaglig/pedagogisk utdanning på minimum bachelornivå og erfaring fra arbeid med ungdom. Det er ønskelig med erfaring fra tverretatlig samarbeid - da en viktig oppgave vil være samhandling med aktuelle offentlige og private instanser. Til en av stillingene vil søkere med god kjennskap til og relevant erfaring fra næringsliv kunne kompensere for utdanning på bachelornivå. Søkere må disponere egen bil, ha førerkort klasse B og kunne fremlegge gyldig politiattest. Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: Søkere bør kommunisere godt og trives sammen med ungdom. Vi vil i tillegg vektlegge personlige egenskaper som evne og vilje til å samarbeide og finne individuelle løsninger. Vi tilbyr: Lønn etter avtale Fleksibel arbeidstid Kjøregodtgjørelse etter gjeldende bestemmelser Vennesla videregående skole  har  trivsel, kunnskap og mangfold  i fokus. Skolen er stor nok til å romme mange ulike mennesker og ha et spennende fagtilbud, men liten nok til å kunne vise omsorg for hver enkelt elev. Vi har seks ulike utdanningsprogrammer, ca.500 elever og 90 ansatte. Skolen ligger nær Vennesla sentrum, ca. 20 km nord for Kristiansand. Kontaktinfo: Sissel Berglien Avdelingsleder 38 15 24 09 /90 187 284
Vest-Agder fylkeskommune Vennesla, Norge
08/03/2019
SØKNADSFRIST: 31.03.2019 Vi får ledig en 100 % fast stilling som tannlege for tiden ved Kvinesdal tannklinikk.  Tiltredelse etter avtale. Arbeidsoppgaver: Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver, med behandling av alle typer pasienter. Kvalifikasjoner: Det kreves norsk autorisasjon som tannlege og det er ønskelig med relevant klinisk erfaring. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet, (300 sp, 5 år) Mastergrad Personlige egenskaper: Vi søker etter en kvalitetsbevisst, utadvendt og selvsikker tannlege som ønsker å jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten. Du er strukturert, effektiv og målbevisst, og har evne til å jobbe stelvstendig, samtidig som du jobber etter tannhelsetjenestenes standarder og rutiner. Du er god til å samarbeide, du er fleksibel, liker å jobbe i team og skaper et godt miljø rundt deg. Du er punktlig og presis, serviceinnstilt og setter pasienten først. Du har gode kommunikative evner. Vi tilbyr: Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid Våre klinikker er moderne med nytt utstyr. Gode pensjon- og forsikringsavtaler gjennom KLP Lønn etter avtale. Du kan lese mer om oss og våre klinikker på vår hjemmeside:  her Før tiltredelse må norsk autorisasjon og politiattest av nyere dato fremlegges. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid.  Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Doris Høyland Klinikkleder 400 16 727 Doris.Hoyland@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Kvinesdal, Norge