Vest-Agder fylkeskommune

Vil du være med å skape fremtidens Vest-Agder sammen med dyktige kollegaer? Ditt engasjement, din kompetanse og dine idéer kan bidra til å utvikle landsdelen slik at den blir attraktiv for bosetting og næringsutvikling for nåværende og fremtidige generasjoner. 

Vest-Agder fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med cirka 1600 ansatte. Disse arbeider blant annet med tannhelse, utdanning, kultur, samferdsel og miljø. Vi ønsker et mangfold i arbeidsstokkens sammensetting, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke stillinger hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet.

14/06/2018
SØKNADSFRIST: 24.06.2018 Vest-Agder fylkeskommune Ledig 100% fast stilling som tannhelsesekretær ved for tiden Slottet tannklinikk. Klinikken er stor og ny med moderne utstyr. Tilsetting skjer i tråd med gjeldene lov- og avtaleverk. Tiltredelse 1 september eller etter avtale. Arbeidsoppgaver: Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver, med behandling av alle typer pasienter. Våre klinikker er moderne med nytt utstyr Kvalifikasjoner: Det kreves norsk autorisasjon som tannhelsesekretær. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Det er ønskelig at søker har førerkort og bil. Personlige egenskaper: Vi søker etter en tannhelsesekretær som har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team. Må ha gode kommunikative evner. Vi tilbyr: Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid Gode pensjon og forsikringsavtaler gjennom KLP Lønn etter avtale. Du kan lese mer om oss og våre klinikker på vår hjemmeside:  her Før tiltredelse må norsk autorisasjon og politiattest av nyere dato fremlegges. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid.  Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Tannhelsetjenesten i Vest-Agder  tilbyr gratis tannbehandling til bestemte grupper av befolkningen som for eksempel barn og unge fra 0 til 18 år, funksjonshemmede og eldre og langtidssyke i institusjon. I Vest-Agder er det 12 tannklinikker. Kontaktinfo: Nermina Novic Klinikkleder 38125009 Nermina.Novic@vaf.no  
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
14/06/2018
SØKNADSFRIST: 27.06.2018 Vest-Agder fylkeskommune Eilert Sundt videregående skole har fra 1. august 2018 ledig en fast stilling i inntil 40 % med undervisning i rørleggerfaget. Undervisningen vil foregå i Lyngdal.  Lønn i henhold til tariffavtale. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole. Det tas forbehold om at stillingen kan falle bort på grunn av overtallighet ved noen av skolene i fylket eller at planlagte grupper ikke settes i gang. Arbeidsoppgaver: Undervisning i programfagene på Vg2 klima-, energi og miljøteknikk Aktiv deltakelse i faglig og pedagogisk samarbeid Kvalifikasjoner: Fagbrev i rørleggerfaget Relevant arbeidspraksis (minst fire år) Godkjent teoretisk utdanning på minimum fagskolenivå Til alle undervisningsstillinger er det krav om relevant faglig og pedagogisk kompetanse, jfr. Opplæringsloven Dyktige håndverkere uten formalkompetanse oppfordres også til å søke Personlige egenskaper: Ha gode formidlingsevner og faglig tyngde Evne til å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning slik at den fører til læring for alle elevene Ha evnen til å skape og utvikle gode relasjoner Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende og spennende arbeidsmiljø Dyktige og engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø Ordnede lønns- og arbeidsforhold Gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse Eilert Sundt videregående skole  har om lag 600 elever og 110 ansatte. Hovedskolen ligger i Farsund, men skolen har også studiesteder i Lyngdal og på Lista. Skolen tilbyr utdanning innen utdanningsprogrammene studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, design- og håndverk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, service- og samferdsel og teknikk og industriell produksjon. Eilert Sundt videregående skole har en høy grad av trivsel både blant elever og ansatte. Vårt fremste mål er at alle våre elever avslutter skoleløpet med planlagt kompetanse. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Ingunn Kleggetveit Avdelingsleder 38 60 94 03 / 950 51 233 InKl1@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Lyngdal, Norge