Vest-Agder fylkeskommune

Vil du være med å skape fremtidens Vest-Agder sammen med dyktige kollegaer? Ditt engasjement, din kompetanse og dine idéer kan bidra til å utvikle landsdelen slik at den blir attraktiv for bosetting og næringsutvikling for nåværende og fremtidige generasjoner. 

Vest-Agder fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med cirka 1600 ansatte. Disse arbeider blant annet med tannhelse, utdanning, kultur, samferdsel og miljø. Vi ønsker et mangfold i arbeidsstokkens sammensetting, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke stillinger hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet.

12/11/2018
SØKNADSFRIST: 26.11.2018 Vil du være med å bygge og utvikle et livskraftig Agder?  Vi søker fylkesdirektør folkehelse til Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune slår seg sammen til Agder fylkeskommune 1.1.2020. Gjennom sammenslåingsprosjektet bygger vi en ny organisasjon som skal løfte landsdelen.  Utvikling og etablering av Agder fylkeskommune bygger på ni førende prinsipper:  o Samhandling på tvers, internt og eksternt  o Kvalitet i leveransene og brukeren i sentrum  o En robust og fleksibel fylkeskommune  o En synlig fylkeskommune  o Tydelig strategisk retning, og god gjennomføring  o Innovasjon og kontinuerlig forbedring  o Bruke fylkeskommunens samlede kompetanse  o Åpenhet og tillit  o En attraktiv og framoverlent fylkeskommune Globale trender som klima og miljø, aldrende befolkning, digitalisering og migrasjon treffer oss, og i tillegg har vi noen særlige levekårsutfordringer i vår region. For å nå målet om at Agder skal bli et lavutslippssamfunn med gode levekår, krever dette en stor omstilling som angår hele organisasjonen. Derfor har vi valgt å organisere den administrative strukturen som en matriseorganisasjon med åtte likeverdige "hjemmehavner". Fylkesdirektørene for hjemmehavnene utgjør fylkesrådmannens lederteam, og vil i perioden fram til 1.1.2020 fungere som prosjektledere for ny Agder fylkeskommune. For mer informasjon se  www.agderfk.no  . Til det nye lederteamet lyser vi ut stillingen som fylkesdirektør folkehelse.  Fylkesdirektøren vil ha et særlig ansvar for å få satt målene i  "Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025"  ut i livet. Gjennom samarbeid om folkehelsearbeidet i regionen, skal vi jobbe for økt livskvalitet for alle på Agder. Sett i lys av globale og regionale utfordringer som påvirker innbyggernes levekår, ser vi etter deg som har et brennende engasjement, kompetanse og kapasitet til å videreutvikle og drive Agder fylkeskommunes innsats på dette området. Arbeidsoppgaver: Inngå i prosjektledelsen for bygging av Agder fylkeskommune frem til 1.1.2020 Overordnet budsjett- og personalansvar for folkehelse Resultatoppnåelse for Folkehelse, inkludert den offentlige tannhelsetjenesten Sammen med lederteamet ansvar for fylkeskommunens totalleveranse Overordnet ansvar for strategi og retning for eget område som en del av helheten Lede og motivere omgivelsene til samarbeid og målrettet innsats Kvalifikasjoner: Relevant universitets- eller høyskoleutdanning Ledererfaring, gjerne på strategisk nivå Relevant arbeidserfaring Solid forståelse for rammebetingelsene i offentlig sektor og for lederrollen i et politisk/administrativt samspill Forståelse for og kunnskap om levekårsutfordringene på Agder Personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner, evne til å jobbe gjennomgående, finne løsninger sammen med andre og tenke helhet Resultatorientert med stor gjennomføringskraft og engasjement Motivasjon og evne til å bygge en ny organisasjon og inspirere til nye måter å jobbe på Tydelig lederskap og evne til å skape gode relasjoner Solid evne til å kommunisere internt og eksternt Mot til å utfordre til det beste for Agder fylkeskommune Vi tilbyr: En spennende og synlig stilling der du kan være med å påvirke bygging og utvikling av Agder fylkeskommune Muligheter for å bidra til bedre levekår for innbyggerne i Agder Muligheter for å videreutvikle deg som leder Kompetanseutviklingsprogram for ledere i Agder fylkeskommune Lønn etter avtale  Fylkeskommunen har en sentral rolle som samfunnsbygger på Agder og er den fremste utviklingsaktøren i landsdelen. Regionen har eget universitet, viktige næringsklynger, betydelig eksport og store naturressurser. Fylkeskommunen er en aktiv bidragsyter i samspillet mellom næringslivet, akademia, ideelle organisasjoner og offentlig sektor. Agderfylkene har 300 000 innbyggere. Agder fylkeskommune vil med dagens oppgaver få et årlig budsjett på ca. 5 milliarder kroner. Den nye fylkeskommunen vil få ca. 3000 godt kvalifiserte ansatte innen utdanning, samferdsel, miljø, kulturformidling, kulturminnevern, folkehelse, tannhelse og næringsutvikling. Det ligger en forventning om at staten overfører ytterligere oppgaver til fylkeskommunene fra 2020. Kontaktinfo: Jan Pedersen Rekrutteringsrådgiver Personalhuset (+47) 98295271 jan.pedersen@personalhuset-sg.com Tine Sundtoft Prosjektleder Agder fylkeskommune tine.sundtoft@vaf.no Espen Grande Rekrutteringsrådgiver Personalhuset (+47) 40470050 espen.grande@personalhuset-sg.com
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
12/11/2018
SØKNADSFRIST: 02.12.2018 Vest-Agder fylkeskommune Vågsbygd videregående skole har ca 650 elever og ligger sentralt til i Vågsbygd utenfor Kristiansand. Skolen tilbyr undervisning i studiespesialisering innenfor realfag, samfunnsfag, språk og økonomi, og programområde for musikk, dans og drama. Vest-Agder fylkeskommune har høye ambisjoner for skolen og til stillingen søker vi en rektor som er tydelig og målrettet i sitt lederskap og som har vilje og evne til å bygge en sterk lærings- og organisasjonskultur som fremmer gode resultater. Rektor er skolens øverste faglig-pedagogiske leder og har ansvar for skolens personal, økonomi samt strategisk og daglig ledelse av skolen. Vest-Agder fylkeskommune skal med virkning fra 1. januar 2020 slås sammen med Aust-Agder fylkeskommune til Agder fylkeskommune. Arbeidsoppgaver: Legge til rette for et godt læringsmiljø med gode læringsprosesser i tråd med føringer fra skoleeier Lede, motivere og involvere personalet til samarbeid og målrettet utvikling Samarbeide med elever, foreldre, nærmiljø, skoleeier og andre aktører Bidra til at skolen har kompetanse til å løse nåværende og framtidige oppgaver Sikre god intern administrasjon, styring og kontroll Kvalifikasjoner: Høyere relevant faglig og pedagogisk utdanning Ledererfaring og formell lederkompetanse er ønskelig Undervisningserfaring vil være en fordel, fortrinnsvis fra videregående skole Solid faglig innsikt med evne til å bygge god lærings- og organisasjonskultur Kunnskap og forståelse for pedagogisk utvikling samt avtaleverk for utdanningssektoren Erfaring med ledelse av utviklings- og endringsprosesser er en fordel God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stillingen Personlige egenskaper: Inspirerende og tydelig med god evne til å delegere, støtte og motivere Utviklingsorientert og evne til å tenke og handle strategisk Målrettet og planmessig med stor gjennomføringskraft Kommunikasjon og dialog som viktige bærende prinsipper Vi tilbyr: En viktig lederjobb med meningsfulle arbeidsoppgaver og ansvar for et spennende skolemiljø Et felles rektorkollegium i fylkeskommunen Et kompetanseutviklingsprogram for ledere i Vest-Agder fylkeskommune Lønn etter avtale samt offentlig pensjonsordning For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med rekrutteringsrådgiverne i Personalhuset: Espen Grande, tlf 404 70 050, epost espen.grande@personalhuset-sg.com eller Jan Pedersen, tlf 982 95 271, epost jan.pedersen@personalhuset-sg.com Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring.  Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid.  Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet.
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
12/11/2018
SØKNADSFRIST: 30.11.2018 Vest-Agder fylkeskommune Eilert Sundt videregående skole har ledig stilling som kontorfagarbeider i 100 %. Stillingen er et vikariat fra 01.03.2019-31.12.2019. Arbeidsstedet er for tiden ved studiested Lista 80 % og studiested Farsund 20 %. Lønn i henhold til tariffavtale. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole Arbeidsoppgaver: Sentralbordtjeneste, betjening av ekspedisjonen og andre merkantile oppgaver Bruk av datasystemer som Extens (skoleadministrasjon), P360 (elektronisk post/arkiv) og Agresso (regnskap) Kvalifikasjoner: Fagbrev i kontorfag - andre med tilsvarende utdanning eller erfaring kan søke Det er ønskelig med erfaring fra videregående skole Det vektlegges erfaring med datakunnskaper innenfor Extens, P360 og Agresso Utdanningsnivå: Videregående skole Fagskole / Fagbrev (2 år) Personlige egenskaper: Ha evnen til å arbeide selvstendig og samtidig ha samarbeidsvilje Være løsningsorientert, lojal og målrettet i ditt arbeid Trives med å arbeide i et hektisk miljø Ha godt humør og interesse for å møte ulike typer mennesker Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende og spennende arbeidsmiljø Mulighet for å bidra til utvikling av en ny og moderne skole Dyktige og engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø Ordnede lønns- og arbeidsforhold Gode pensjonsvilkår i KLP Eilert Sundt videregående skole  har om lag 600 elever og 110 ansatte. Hovedskolen ligger i Farsund, men skolen har også studiesteder i Lyngdal og på Lista. Skolen tilbyr utdanning innen utdanningsprogrammene studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, design- og håndverk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, service- og samferdsel og teknikk og industriell produksjon. Eilert Sundt videregående skole har en høy grad av trivsel både blant elever og ansatte. Vårt fremste mål er at alle våre elever avslutter skoleløpet med planlagt kompetanse. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Jarmila Oftedahl avdelingsleder 38609204 / 91714040
Vest-Agder fylkeskommune Vanse, Norge
12/11/2018
SØKNADSFRIST: 25.11.2018 Vest-Agder fylkeskommune PP-tjenesten i Vest Agder fylkeskommune bistår videregående skoler og bedrifter i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Gjennom sitt utredningsarbeid gir PP-tjenesten elever og foresatte, skoler og bedrifter råd og veiledning. I 2013 ble enheten ISO-sertifisert av Det Norske Veritas. PP-rådgiver arbeider derfor etter gjeldende prosedyrer bestemt i tjenestens egen kvalitetshåndbok. PP-tjenesten er organisert i to team, samt et psykososialt ressursteam med fokus på helsefremmende læringsmiljø i skolen. Hovedkontoret er i Kristiansand, med avdelingskontor i Lyngdal. Tjenesten består av 11,8 fagstillinger, leder, samt 1,3 merkantil stilling.  Vi har nå ledig fast stilling som PP-rådgiver. Stillingen vil i stor grad omfatte arbeid rettet mot fagopplæring. Kontorsted vil være Kristiansand. Den som ansettes må disponere bil, da kjøring til skoler/bedrifter i hele fylket er en del av arbeidsdagen. En del reisevirksomhet må derfor påregnes. Dato for tiltredelse etter nærmere avtale.  Fra 1. januar 2020 blir Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner sammenslått til Agder fylkeskommune. Organisering av tjenesten kan derfor bli endret fra 2020. Arbeidsoppgaver: Sakkyndighetsarbeid rettet mot lærlinger/lærekandidater Råd og veiledning av lærlinger/lærekandidater, opplæringskontor/instruktører/bedrifter og seksjon for fagopplæring i fylkeskommunen Kvalitetsutvikling og systemrettet arbeid med vekt på relasjonsbygging Organisasjonsutvikling innen området fagopplæring og området psykososiale vansker Kvalifikasjoner: Høyere utdanning innen spesialpedagogikk/pedagogikk er ønskelig, men lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet Det er en fordel med erfaring fra pedagogisk-psykologisk tjeneste og kjennskap til videregående opplæring med vekt på fagopplæring Kompetanse innen rusfeltet er ønskelig Personlige egenskaper: Evne til å bygge gode relasjoner Gode samarbeidsevner Teamorientert Nytenkende Vi tilbyr: Godt fagmiljø Gode muligheter for kurs og etterutdanning Lønn etter avtale Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring.  Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid.  Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Svein-Erik Birkeland Leder PP-tjenesten 481 50 048
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge