Vest-Agder fylkeskommune

Vil du være med å skape fremtidens Vest-Agder sammen med dyktige kollegaer? Ditt engasjement, din kompetanse og dine idéer kan bidra til å utvikle landsdelen slik at den blir attraktiv for bosetting og næringsutvikling for nåværende og fremtidige generasjoner. 

Vest-Agder fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med cirka 1600 ansatte. Disse arbeider blant annet med tannhelse, utdanning, kultur, samferdsel og miljø. Vi ønsker et mangfold i arbeidsstokkens sammensetting, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke stillinger hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet.

17/01/2019
SØKNADSFRIST: 01.02.2019 Vest-Agder fylkeskommune Flekkefjord vgs, studiested Kvinesdal har behov for tilkallingsvikarer på vg1 Helse- og oppvekstfag, vg2 Helsearbeiderfag samt i fellesfagene norsk, engelsk, matte, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving på Vg1 og Vg2 yrkesfag. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole Arbeidsoppgaver: Undersvisning i Helse- og oppvekstfag, helsearbeiderfag ,norsk, engelsk, matte, naturfag. samfunnsfag og kroppsøving Kvalifikasjoner: Sykepleier/vernepleier eller annen relevant helsefaglig bakgrunn for undervisning i helsefag Undervisningskompetanse i norsk, engelsk, matte, naturfag og kroppsøving Praktisk pedagogoisk utdanning I tillegg til å være en tydelig klasseleder, må søkeren kunne bidra til en arbeidsform som bygger på samarbeid med elever, foresatte og kolleger Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: Personlig egenhet og høy faglig kompetanse vil bli vektlagt Evne til tett oppfølging av elever gjennom veiledning og tilbakemeldinger er avgjørende Søker må like å kommunisere med og motivere unge mennesker Vi tilbyr: Inspirerende, utfordrende og sosialt arbeidsmiljø Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pennsjons- og forsikringsordninger Lønn i henhold etter bestemmelser i hovedtariffavtalen Muligheter for kurs og kompetanseheving   Flekkefjord videregående skole   er en moderne skole, med fokus på tilpasset opplæring.  Våre verdier er  fellesskap, faglighet  og  framover.  Arbeidsmiljøet kjennetegnes av en "stå-på-kultur" der elevenes læringsutbytte og trivsel står i sentrum. Skolen har rundt 600 elever og 110 ansatte.  Vi tilbyr utdanning både i Flekkefjord og ved studiested Kvinesdal innen følgende utdanningsprogram:  Studiespesialisering (ST), de studieforberedende utdanningsprogrammene Kunst, design og arkitektur (KDA) og Medier- og kommunikasjon (MK), samt de yrkesforberedende utdanningsprogrammene: Bygg- og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EF), Helse- og oppvekstfag (HO), Restaurant- og matfag (RM), Service- og samferdsel (SS) samt Teknikk og industriell produksjon (TIP).  Skolen gir gode spesialpedagogiske tilbud organisert i arbeidslivstrening og hverdagslivstrening, samt gjennom planlagt løp mot grunnkompetanse. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring.  Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Grace Buch avdelingsleder 38 60 93 12 / 97 16 46 86 grbu@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Flekkefjord, Norge