Ullensvang er frå 2020 den nye kommunen i Hardanger med ca. 11500 innbyggarar. Odda by er regionsenter for indre Hardanger og Folgefonnhalvøya. Her er sjukehus, vidaregåande skole, vital industri, mangfald i næringslivet og godt utbygde kommunale tenester. I den nye kommunen har me eit rikt kulturliv, moderne idrettsanlegg og friluftstilbud av høg klasse. Kommunen opplever stor utvikling i næringslivet knytt til turisme, landbruk og industri.

22/05/2020
SØKNADSFRIST: 15.06.2020 SJUKEPLEIARAR SJÅ HER! KOM TIL ULLENSVANG KOMMUNE Ved Omsorgstenesta Jondal har me ledig 2 faste sjukepleiarstillingar, 100% todelt turnus. Ullensvang kommune ynskjer deg som sjukepleiar velkommen til naturskjønne Hardanger. Er du på jakt etter nye utfordringar og vil bu i nærhet av fjord og fjell, er Jondal i Ullensvang kommune plassen for deg. Er du i tillegg kreativ, positiv og har godt humør, då er det deg me treng med på laget! Saman skapar me ein god arbeidsplass for alle og tilbyr gode tenester for innbyggjarane i kommunen vår. Omsorgstenesta i Jondal er ei integrert teneste som består av Vikevollen sjukeheim, med 19 langtidsplassar og tre rom nytta til korttidsplass og palliasjon og Heimebasert omsorg som har base på sjukeheimen. Heimebasert omsorg har og ansvar for eit bukollektiv med 9 rom i samme bygg. I kjellaren har me eige...
Ullensvang kommune Jondal, Norge
22/05/2020
SØKNADSFRIST: 15.06.2020 SJUKEPLEIARAR SJÅ HER! KOM TIL ULLENSVANG KOMMUNE 70% vikariat i todelt turnus ledig frå august 2020 - august 2021. Ullensvang kommune ynskjer deg som sjukepleiar velkommen til naturskjønne Hardanger. Er du på jakt etter nye utfordringar og vil bu i nærhet av fjord og fjell, er Jondal i Ullensvang kommune plassen for deg. Er du i tillegg kreativ, positiv og har godt humør, då er det deg me treng med på laget! Saman skapar me ein god arbeidsplass for alle og tilbyr gode tenester for innbyggjarane i kommunen vår. Omsorgstenesta i Jondal er ei integrert teneste som består av Vikevollen sjukeheim, med 19 langtidsplassar og tre rom nytta til korttidsplass og palliasjon og Heimebasert omsorg som har base på sjukeheimen. Heimebasert omsorg har og ansvar for eit bukollektiv med 9 rom i samme bygg. I kjellaren har me eige institusjonskjøken med dagleg...
Ullensvang kommune Jondal, Norge