Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere > CV

CV-oppsett: Hvordan skrive en god CV

CV-oppsett: Hvordan skrive en god CV

Bilde: Freepik
Tekst hentet fra nav.no

CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort.

Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på. 

Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel fjerne en setning og føye til en annen. Forklar ordentlig hva du har gjort i tidligere jobber som er relevant for søknaden og bruk eksempler og aktivt språk.

Ofte må du registrere en digital CV, for eksempel i Webcruiter eller Easycruit,  når du søker jobber. Du kan også legge ved en vanlig CV sammen med den digitale – mange arbeidsgivere liker det.

Tips til utforming av CV-en

Lengde og format

  • CV-en bør være på maksimalt to sider.
  • Bruk hvite A4-ark.
  • Bruk en vanlig skrifttype og bokstavstørrelse.
  • Bruk samme skrifttype på CV-en og søknaden.
  • Bruk Word- eller pdf-format.

Personlige opplysninger

  • Navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer
  • Fødselsdato
  • Sivilstatus og eventuelle barn

Nøkkelkvalifikasjoner

Noen foretrekker å beskrive sine nøkkelkvalifikasjoner øverst på CV-en, for eksempel:

  • 3 års erfaring med markedsarbeid og ansvar for en kundeportefølje på 200
  • 8 års erfaring som frivillig besøkskontakt for Røde Kors
  • utdannet sosionom med stor interesse for faget

Utdanning

  • Start med den utdanningen du tok sist.
  • Fag eller navn på utdanningen må være med. Oppgi lærested og når utdanningen startet og sluttet.

Arbeidserfaring og praksis

  • Start med den siste jobben. Før opp stillingstittel og perioden du jobbet der. Du kan også oppgi arbeidsoppgaver og ansvarsområder i stikkordsform.         

Kurs, sertifikater og verv

  • Før opp de kursene som er relevante for stillingen du søker.
  • Tillitsverv fra skole, idrett, borettslag og lignende viser at du er villig til å påta deg ansvar, er utadvendt og engasjert.

Språk

  • Før opp språk du behersker og på hvilket nivå, muntlig og skriftlig.

IT-kunnskaper

  • Før opp relevante programmer du behersker, og på hvilket nivå.

Prosjekterfaring

  • Før opp prosjekter du har vært med på og hvilken rolle du hadde.

Fritidsinteresser

  • Fritidsaktiviteter kan fortelle mer om hvem du er.

Vitnemål og attester

  • Du kan skrive «Jeg sender vitnemål og attester ved forespørsel» i søknaden. Lever aldri fra deg originale dokumenter.
  • Du må selv sørge for at kopier og vitnemål er attestert (en kopi med stempel og underskrift som viser at kopien er riktig) hvis arbeidsgiver krever det.         

Referanser

De fleste arbeidsgivere ønsker referanser fra tidligere arbeidsgivere eller andre som kjenner deg. En referanseperson skal kunne bekrefte opplysninger som du oppgir på CV-en og i søknaden. Du kan velge å oppgi referanser i CV-en, i søknaden, eller skrive at du oppgir referanser ved behov. Du kan også oppgi referanser i intervjuet.      

Referansepersoner kan være tidligere/nåværende arbeidsgivere, kolleger, fagforeningskontakter, medlemmer i en organisasjon du selv er medlem i, lærere, trenere. Du bør bare oppgi venner hvis du ikke har andre alternativer.      

Du må alltid spørre om personen er villig til å være referanse for deg. Du kan også spørre om hva de vil si om deg. Vær kritisk til hvem du oppgir som referanse. Det viktigste med referansepersonene er at de kjenner deg godt og er positivt innstilt til deg.       

  • Oppgi navn, stillingstittel og telefonnummer på referansepersonen.
  • Du bør oppgi minst to referansepersoner.
  • Arbeidsgiver vil være mest interessert i referanser fra det siste arbeidsforholdet.
  • Arbeidsgiver kontakter som oftest referansene først etter at du har vært på intervju.
  • Du bør alltid informere referansene dine om at du har vært på intervju og hvilken jobb du har søkt på slik at de er forberedt på at en arbeidsgiver kan ringe.         

Lag en oversikt over referansene dine. En enkel tabell (Word / PDF) med noen felter gjør nytten: Navn, bedrift, tittel, e-post, telefon, relasjonen deres når dere jobbet sammen (for eksempel min avdelingsleder)

Hvis du spør en arbeidsgiver om å være referanse, kan du samtidig høre om vedkommende er villig til å bruke noen minutter på et vurderingsskjema. Det kan gi deg nyttig kunnskaper om dine styrker og ferdigheter som du kan bruke videre når du søker jobber. Skjemaet kan også være nyttig som en tankehjelp og forberede referansepersonen på en mulig henvendelse.

Europass

Ønsker du å jobbe i et annet europeisk land? Europass CV er et dokument som presenterer din kompetanse slik at den lett kan forstås i alle europeiske land. Les mer om siu.no/Europass.

Tips og maler

Her finner du