13/02/2018

Ledige stillinger i pleie og omsorg, Fagutviklingssykepleier og Ferievikarer

 • Frøya kommune
 • Frøya, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

froyakommune_top_ny.jpg

Ledige stillinger Pleie og omsorg

Vi har for tiden følgende ledige stillinger: 

Faste stillinger:

 • 63 % stilling på somatisk avdeling, Frøya sykehjem som helsefagarbeider/sykepleier/vernepleier i turnus.
 • 80 % stilling på somatisk avdeling, Frøya sykehjem som helsefagarbeider/sykepleier/vernepleier i turnus.
 • 70 % stilling på somatisk avdeling, Frøya sykehjem som helsefagarbeider/sykepleier/vernepleier i turnus.

Les mer og søk stillingene her. 

Søknadsfrist: 01.03.2018

----

Fagutviklingssykepleier - 100 % fast stilling

Fagutviklingssykepleieren vil bl.a inneha følgende oppgaver:

 • Fagutvikling for tjenesten for å opprettholde kompetanse, veiledning og oppfølgning i virksomheten
 • Ansvar for kvalitetsutvikling av rutiner, og være pådriver i kvalitet- og utviklingsarbeid
 • Oppfølgning i forhold til internkontroll, lover og forskrifter
 • Ansvar for å videreutvikle tjenesten i retning av å drive helsefremmende metoder
 • Ansvar for utviklingsprosjekter i virksomheten, herunder livsglede for eldre og hverdagsmestring/hverdagsrehabilitering

Les mer og søk stillingene her. 

Søknadsfrist: 15.03.2018

----

Ferievikarer i Pleie- og omsorgstjenesten

Det søkes etter ferievikarer for perioden 19.06.18-20.18.18 ved:

 • Frøya sykehjem
 • Hjemmetjenesten
 • Beinskardet omsorgsbolig
 • BPA

Les mer og søk stillingene her. 

Søknadsfrist: 15.03.2018

----

Ferievikarer Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste

Det søkes etter ferievikarer for perioden 25.06.18 - 19.08.18 ved:

 • Øvergården bofellesskap
 • Moa bofellesskap
 • Heia bofellesskap
 • Sistranda avlastningsbolig for barn/unge
 • Oppfølgingstjenesten

Les mer og søk stillingene her. 

Søknadsfrist: 15.03.2018

   

Ansettelsesform

Fast, Ferievikar

Søk nå