13/02/2018

Ledige stillinger innen oppvekst

 • Frøya kommune
 • Frøya, Norge
Barnehage Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

froyakommune_top_ny.jpg

SØKNADSFRIST: 01.03.2018

Frøya kommune har følgende ledige stillinger i kommende barnehage- og skoleår – 2018/2019 

 • Mausund oppvekstsenter: (skole 1. – 10. trinn)

  • 100% ped.leder, fast i barnehage

  • 40% lærer (praktisk-estetiske fag)

  • 100 % lærer, ønskelig med undervisning i matematikk på ungdomstrinn

Ved spørsmål kontakt virksomhetsleder Håvard Holte Os, tlf. 917 47 433 

 • Nabeita oppvekstsenter: (skole 1. - 7. trinn)

  • 100% allmennlærer m/IKT, andrespråkspedagogikk, fast

  • 100% ped.leder vikar

Ved spørsmål kontakt virksomhetsleder Tove Karlsen, tlf. 476 60 073 

 • Sørburøy skole: (1. – 10. trinn)

  • 100% allmennlærer, fast

Ved spørsmål kontakt virksomhetsleder Line Brendberg, tlf. 468 90 139 

 • Dyrøy oppvekstsenter: (1. – 7. trinn)

  • 100% allmennlærer, fast

Ved spørsmål kontakt virksomhetsleder Randi Gaustad, tlf. 971 58 174 

 • Sistranda skole: (1. – 10. trinn):

  • 2 stk 100 % allmennlærere, fast – U-trinn. Fag: Matemetikk, spes.ped, musikk, norsk og engelsk

  • 2 stk 100% allemnnlærere, fast – M-trinn.

Ved spørsmål kontakt virksomhetsleder Sissel J. Ø. Strømøy, tlf. 996 39 325 

 • Nordskag oppvekstsenter: (1. – 7. trinn)

  • 100 % allmennlærer 5. – 7. trinn, fast

  • 100 % allmennlærer 1. – 7. trinn, vikar

Ved spørsmål kontakt virksomhetsleder Heidi Nordtømme, tlf. 907 07 243 

 • Nesset barnehage: 

  • 100 % ped. leder, fast

  • 70 % barnehagelærer, fast

Ved spørsmål kontakt virksomhetsleder Rita Tangen, tlf. 474 01 486 

Det kreves gode norskkunnskaper for alle stillinger

Ansettelsesform

Fast, Vikariat

Søk nå