13/02/2018

Gjeldsrådgiver

 • Frøya kommune
 • Frøya, Norge
Administrasjon - Økonomi

Stillingsbeskrivelse

froyakommune_top_ny.jpg

SØKNADSFRIST: 26.02.2018

75 % stilling – årsvikariat 

Stillingenes hovedarbeidsområde er gjeldsrådgivning, saksbehandling og klientarbeid etter Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen. 

Det må også påregnes saksbehandling og kundekontakt etter øvrig lovverk som administreres av NAV-kontoret. Tiltredelse snarest mulig. 

Du må ha:

 • Minimum 3-årig utdanning fra høgskole eller universitet
 • Relevant erfaring kan kompensere fra utdanningskravet
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, veiledningskompetanse
 • Økonomikompetanse-/forståelse, budsjettkompetanse (privatøkonomi)
 • God IKT-kunnskap

Vi ønsker at du:

 • Har kompetanse eller erfaring innen motivasjon- og endringsarbeid
 • Er fleksibel, løsningsdyktig og har gode samarbeidsevner
 • Er dyktig på relasjonsbygging og liker å jobbe med mennesker
 • Har evnen til å ta ansvar og arbeide strukturert
 • Har et positivt menneskesyn og holdninger som støtter NAV sine visjoner og verdier
 • Har godt humør og ei positiv serviceinnstilling

Kommunal ansettelse i NAV

 • Lønn iht. lokale lønnspolitiske retningslinjer og øvrige arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.
 • Kommunal pensjons- og forsikringsordning.
 • Kontoret har fleksitidsordning.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til NAV-leder Elin Reppe, tlf. 73 43 76 13.

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå