13/02/2018

Prosjektleder Velferdsteknologi

 • Frøya kommune
 • Frøya, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 01.03.2018

Kan du tenke deg en spennende prosjektstilling for 3 år der du kan jobbe med å implementere velferdsteknologi? Frøya kommune har i forbindelse med sitt prosjektet Morgendagens omsorg, hvor vi blant annet skal bygge nytt helsehus og omsorgsboliger, besluttet at det skal trinnvis skal jobbes med implementering av velferdsteknologiske løsninger for å sikre god tjenesteutvikling og forsvarlig opplæring av både ansatte og beboere.

Velferdsteknologi er et bredt område, det omhandler ikke bare teknologiske løsninger, men i like stor grad hjelpemidler som bidrar til å løse hverdagsutfordringer. Med de utfordringene samfunnet står overfor, er velferdsteknologiske løsninger noe som i større grad kan bidra til at man kan ivareta egen mestring og helse ved hjelp av hjelpemidler og teknologi. At Frøya kommunen tar i bruk teknologi bidrar til å forbedret tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet.

Stillingen skal jobbe for å realisere formålet:

Den enkelte, uavhengig av alder eller funksjonsnivå skal oppleve mestring, livskvalitet, trygghet og samfunnsdeltagelse.

Arbeidsoppgaver:

For å tilrettelegge for bruk av velferdsteknologi gjennom kunnskapsbygging, erfaringsdeling og tjenesteinovasjon trenger vi en dyktig prosjektleder som gjennom samarbeid med prosjektgruppa og øvrig tjenester:

 • Medvirke til utvikling og innovasjon i omsorgstjenesten, og bidra til implementering av ulike velferdsteknologiske løsninger og hverdagsmestring som tankesett
 • Bidra til å styrke kompetansen om velferdsteknologi i organisasjonen
 • Dokumentere erfaringer og effekt av tiltak
 • Ivareta andre arbeidsoppgaver gitt av prosjektgruppa
 • Formidle og rapportere resultater og kunnskap om prosjektet
 • Iverksette og implementere tiltak i tråd med politiske føringer og nasjonale anbefalinger
 • Opplæring av kolleger
 • Lede arbeidet med å utvikle og etablere et program for å ta i bruk velferdsteknologi i kommunen
 • Jobbe aktivt ut mot publikum for å gjøre Velferdsteknologi kjent
 • Teste og prøve ut nye teknologiløsninger
 • Bidra med kompetanse og erfaring for å ta i bruk velferdsteknologi innenfor helse-og omsorgstjenestene
 • Implementering og anskaffelser av velferdsteknologi i samarbeid med fagpersonell
 • Holde seg oppdatert og orientert om hva som skjer på velferdsteknologiområdet
 • Presentere prosjektarbeidet i etablerte samarbeidsfora
 • Prosjektarbeidet omfatter også rapporteringsansvar
 • Tiltredelse snarest mulig - varighet 3 år.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høgskoleutdanning
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Videreutdanning innen Velferdsteknologi er å foretrekke
 • Gode datakunnskaper og teknologisk forståelse

Personlige egenskaper: 

 • Gode formidlingsevner og samarbeidsegenskaper
 • Uredd for å prøve ut nye ting
 • Bidra til godt samarbeidsklima og god dialog på alle nivå
 • Strategisk overblikk og en faktabasert tilnærming
 • Selvstendig og initiativrik
 • Nytenkende
 • Empatisk
 • Motivere og skape entusiasme
 • God kunnskap om kommunal sektor, spesielt helse- og omsorgssektoren med interesse og forståelse for velferdsteknologi
 • God kunnskap/erfaring fra prosjektledelse og prosjektadministrasjon
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Interesse- og forståelse for teknologi 

Vi tilbyr

 • En spennende og interessant stilling i en utviklingsorientert og fremoverlent organisasjon.
 • Kollegaskap med fokus på målsettinger, plan og fremdrift.

Kontaktinformasjon

Renate Loktu Sandvik, virksomhetsleder Familie og Helse
Renate.loktu.sandvik@froya.kommune.no
Mob: 98 67 49 83

Henning Aune, avdelingsleder Friskliv og Mestring
Henning.aune@froya.kommune.no
Mob: 90 70 92 87

Søknadsfrist 01.03.18

Ansettelsesform

Engasjement

Søk nå