13/02/2018

Fagarbeidar/assistent - barnehage/skule/SFO

 • Stryn kommune
 • Stryn, Norge
Annet Barnehage

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 02.03.2018

Fagarbeidarar / assistentar frå 01.08.18

Arbeidsområde:

 Det vil vere ledige stillingar som fagarbeidar / assistent ved barnehagar og SFO/ skule frå 01.08.18.  

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Krav om fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar

  Søkjarar med anna utdanning eller relevant praksis kan og søke.

 • Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlag 

Vi kan tilby:

 • Variert arbeid i eit positivt miljø

 • God pensjonsordning i KLP  

For stillinga gjeld:

 • Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement

 • Lønn etter tariff som fagarbeidar eller assistent

 • Den som vert tilsett må legge fram politiattest av ny dato 

 Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)

 Om du ønskjer å reservere deg for offentleggjering i søkjarlista, jrf Offentleglova, må du ta kontakt med servicekontoret 57 87 47 00.

Kontaktpersonar:

Eva Sefland  - tlf: 5787 4754
Hilde Lødøen - tlf: 57874751 

 

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå