13/02/2018

Ferievikarar i omsorgstenesta

  • Flora kommune
  • Flora, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 28.02.2018

Vi treng deg som ferievikar på desse stadene:

Furuhaugane omsorgssenter
Institusjon, kjøkken, aktivitør og reinhald 
kontaktpersonar: Anja Korneliussen, mobil 41534915 og Caroline Langedal, mobil 90579496

Flora Omsorgssenter 
Institusjon og reinhald 
kontaktpersonar: Edith Aarebrot Madsen, mobil 41534923 og Janne Berstad, mobil 41534924

Heimteneste Havrenes
Heimesjukepleie, heimehjelp og dagtilbod
kontaktperson: Herdis Hauge Book, mobil 41534936

Heimteneste krokane
Heimesjukepleie og heimehjelp
kontaktperson: Evy Renate Bjørnseth, mobil 41534918

Heimeteneste Eikefjord
Heimesjukepleie og heimehjelp
kontaktperson: Torunn Rivedal, mobil 48080555

Bu og miljøteneste 1
Furutun, kontaktperson: Linda Lundebrekke, mobil 45970806

Bu og miljøteneste 2
Jacobsandevegen. 5 og 7, kontaktperson: Ingrun Gram, mobil 41534914

Bu og miljøteneste 3
Skridholgate 7 / 9 og 15, kontaktperson: Tanja Løvseth, mobil 41534925

Bu og miljøteneste 4
Kirkeparken ,Von og Kinnvegen 1B, kontaktperson: Marthe Aarberg, mobil 45631570

Bu og miljøteneste 5
Skridholgate 13, kontaktperson: Ivar Øien, mobil 45632391

Furutun- avlasting for born og unge; heildøgns tilbod med hovudfokus på hjelp og tilrettelegging for deltaking i ferieaktivitetar NB: Furutun er drifta i perioden 2. juli tom 29 . juli.

Felles for stillingane

Vi treng:
- sjukepleiarar, vernepleiarar
- hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar
- heimehjelparar, kjøkkenassistentar, reinhaldsassistentar 
- assistentar, studentar og elevar

Du kan gjerne søke på fleire alternativ i same søknad, men det er då ein fordel om du skriv desse i prioritert rekkefølge.

Vilkår:

- Du må vere over 18 år og bør kunne arbeide i 6 - 8 veker
- Du må ha sertifikat til bil dersom du skal jobbe i heimetenesta
- Du bør ha sertifikat til bil dersom du skal jobbe i bu og miljøtenesta
- Du får tariffløn og særskild avløning dersom du tek relevant høgskule/ universitetsutdanning
- Elles vanlege kommunale vilkår
- Du må fremlegge politiattest ved tilsetting

Kontakter

Navn: Anne Kristine Hovland
Tittel: Fagleiar
E-post: ann.kristine.hovland@flora.kommune.no
Mobil: 41534937

Ansettelsesform

Ferievikar

Søk nå