13/02/2018

Ferievikariater i helse og omsorg

  • Båtsfjord kommune
  • Båtsfjord, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

batsfjordkommune_top.jpg

SØKNADSFRIST: 15.03.2018

Vi trenger ferievikarer til sykehjem - hjemmesykepleie - bolig for psykisk utviklingshemmede - legekontor - kjøkken

Studenter i sykepleie /vernepleie/elever i VGS helsefag ev kokkefag og sykepleiere - helsefagarbeidere - vernepleiere - assistenter med erfaring

Ferien avvikles i to puljer, ukene 26-29 og ukene 30-33. Fast ansatte i deltidsstilling oppfordres til å søke og vil bli prioritert.

Vi trenger deg til sykehjem med akuttmottak/sykestue, langtidsplasser og demensavdeling, til Åpen omsorg med hjemmebaserte tjenester og omsorgsboliger, til PU bolig (boliger for utviklingshemmede), til kjøkken og til legekontor med resepsjonstjeneste og laboratorium. Flere arbeidssteder kan kombineres. Til hjemmesykepleien må du ha førerkort.

Søknadene bør inneholde opplysninger om hvilken type stilling og arbeidssted du søker på og tidsrommet du kan arbeide. Ved arbeid i begge puljer tilbys bonus etter nærmere avtale. I tillegg dekkes reise tur/retur Båtsfjord med inntil kr 6.000,- hvis du arbeider full stilling i 6 uker eller mer.

Søkere må beherske norsk (ev svensk eller dansk) godt, både muntlig og skriftlig. Lønn etter regulativ, gode betingelser med bolig i bokollektiv og jobb annenhver helg. Politiattest/MRSA- og tub status må fremlegges ved tiltredelse jf vanlige regler. Personlig egnethet for denne type arbeide vektlegges. Søknad via jobbnorge med CV og referanse.

For nærmere informasjon, kontakt:

Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere!

Søknadsfrist: 15.03.2018

Ansettelsesform

Ferievikar

Søk nå