07/12/2017

Avdelingsleder 100 % fast stilling hjemmetjenesten sone ytre vest

 • Alta kommune
 • Alta, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 21.12.2017

Hjemmetjenesten i Alta sone ytre vest søker:

Avdelingsleder 100 % fast stilling

60% av stillingen er administrativ, 40% er direkte pasientrettet.

Pga pågående omorganiseringsprosess må den som tilsettes påregne endring i stillingens ansvarsområde og oppgaver.

Hjemmetjenesten sone ytre vest består av hjemmehjelpstjenesten og hjemmesykepleien og har 14 ansatte og ca 35 brukere

Hjemmetjenesten har som mål å bidra til at personer med helsemessige utfordringer kan bo hjemme lengst mulig. Tjenesten møter pasienter i alle faser av livet, ofte med komplekse sykdomsbilder.

Hjemmetjenesten i Alta kommune står nå foran en stor og spennende utviklingsprosess for å møte framtidas utfordringer.I den forbindelse vurderes et tettere samarbeid mellom hjemmetjenesten i sentral Alta og sone ytre vest.

Alta kommune deltar i et prosjekt om utvikling av demensomsorgen for hjemmeboende. Et viktig fokusområde i prosjektet er  teamorganisering.

Vil du:

 • være med på å utvikle fremtidens hjemmetjenester ?
 • jobbe i en kommune med fokus på utvikling og nytekning der visjonen er «Alta vil»?
 • være en del av et felleskap der vi har som mål å gjøre kommunen vår til et enda bedre sted å bo og arbeide?

Vi ønsker en avdelingsleder som:

 • jobber målrettet for at pasientene skal kunne bo hjemme lengst mulig
 • bidrar til best mulig ressursutnyttelse
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • motiverer og tilrettelegger for at de ansatte bruker sin kompetanse på en best mulig måte
 • ønsker å jobbe med tjenesteutvikling i et tverrfaglig samarbeid
 • er fleksibel og endringsvillig
 • er strukturert og målrettet
 • kan motivere medarbeidere til å bidra i endringsprosesser
 • har gode samarbeids - og kommunikasjonsevner
 • kan identifisere seg med Alta kommunes verdisyn som er åpenhet, trygghet og respekt

Ønskede kvalifikasjoner:

 • offentlig godkjent sykepleier
 • erfaring innenfor ledelse, økonomi og personalforvaltning herunder turnus.
 • erfaring innenfor kvalitetsutvikling
 • fordel med kjennskap til dataprogram som Profil, Agresso, Min Vakt og lignende.
 • ha gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig (bestått B1)
 • ha førerkort klasse B

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er krav om politiattest før tiltredelse.

Vi tilbyr:

 • en spennende stilling med mulighet til å være med å forme fremtidens hjemmetjenester
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale

For spørsmål om stillingen kontakt:

Virksomhetsleder hjemmetjenester : Marie Stavang tlf  78455445/ 97063984

 Søknadsfrist 21.12.2017

Søknad på stilling sendes elektronisk via lenke/"send søknad" lengre ned på siden.

Alle henvendelser kan behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten

Tilsetting i Alta kommune skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler, reglement og øvrige bestemmelser.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå