07/12/2017

Sykepleiere Legevakten i Halden

 • Halden kommune
 • Halden, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

haldenkommune_top.jpg

SØKNADSFRIST: 18.12.2017

 • 1 fast stilling som sykepleier 50%, tredelt turnus (arbeid hver 3.helg). Ledig fra 1.2.18
 • 1 fast stilling som sykepleier 50%, tredelt turnus (arbeid hver 3.helg). Ledig fra 1.3.18
 • 1 vikariat som sykepleier 44 %, tredelt turnus (arbeid hver 3. helg). Ledig fra 15.01.2018 til 15.01.2019 med mulighet til forlengelse.
 • 1 fast stilling som sykepleier helg natt 26% (arbeid hver 3. helg) 
 • 1 fast stilling som sykepleier helg 20% todelt turnus (arbeid hver 3. helg) egner seg for sykepleiere under videreutdanning.

Tiltredelse så snart som mulig i helgestillingene. Opplæring vil bli gitt både før og i den første tiden etter tiltredelse i stillingen. 
Oppgi i søknaden din hvilke stillinger du søker på

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet Helsehus består av både forebyggende og behandlende tjenester, og er ment å være kommunens kompetansesenter innenfor flere fagfelt. Enheten inneholder tjenester slik som rehabiliteringsavdeling, lindrende enhet, kommunale akutt døgnplasser (KAD), korttids/langtidsplasser, legevakt, legetjenester, fengselshelsetjenesten, rus- og psykiatritjenestene og avdeling aktivitet og mestring.

Legevakten er interkommunal og et samarbeid mellom Aremark og Halden kommune. Legevakten er bemannet med to sykepleiere og en lege kvelder og netter på hverdager og døgnet rundt i helger og høytider. Legevakten er definert som en akuttmedisinsk beredskapstjeneste og representerer nødhjelpen i kommunene. Har du lyst til å arbeide i en legevakt i endring med stadig nye utfordringer er Aremark og Halden rett sted for deg. Sykepleietjenesten i legevakten har fleksibel turnus noe alle er svært fornøyde med.

Nærmeste overordnede er avdelingsleder ved Legevakten.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

 • Gi medisinske råd til pasienter som henvender seg på telefon
 • Formidle henvendelser til legevaktslegen eller byens fastleger
 • Ta imot, registrere, vurdere og klargjøre pasienter som skal til legevaktslegen
 • Ta og analysere enkle blod- og urinprøver
 • Assistere legevaktslegen under medisinske prosedyrer
 • Håndtere kommunikasjon mellom AMK og legevakten
 • Motta trygghetsalarmer og videreformidle disse til hjemmesykepleien.
 • Betjene VKA - virtuell korttidsavdeling - videokontakt med brukere som mottar hjemmesykepleietjeneste. 
 • Betjene nødnett
 • Dokumentere alle gitte råd og utførte handlinger

Kvalifikasjoner og utdanning

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Ønske om erfaring/kompetanse i akuttmedisin

Personlige egenskaper

 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Gode samarbeidsevner
 • Må kunne takle uforutsette hendelser
 • Evne til å ta avgjørelser raskt og under press
 • Evne til å prioritere oppgaver ut i fra alvorlighetsgrad
 • Evne til å samhandle konstruktivt med ulike etater i kjeden.
 • Vise evne til å holde seg faglig oppdatert og være med på å videreutvikle Legevakten
 • Personlig egnethet

Generelle betingelser

 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.
 • Lønn i henhold til lov og avtaleverk
 • Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontakter

Navn: Nina Bruun Hansen
Tittel: Avdelingsleder
E-post: Nina.Bruun.Hansen@halden.kommune.no
Mobil: 97689967

Navn: Solfrid Ramdal
Tittel: Enhetsleder
E-post: Solfrid.Damgaard@halden.kommune.no
Mobil: 90213596

Ansettelsesform

Fast

Søk nå