01/12/2017

Teamleder - Barneverntjenesten i Ås kommune

 • Ås kommune
 • Ås, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 22.12.2017

Vil du jobbe i vekstkommunen Ås?
Kommunen er i sterk vekst noe som gir oss mange muligheter i tiden fremover. Vi kan derfor by på spennende og utviklende oppgaver. Vi ønsker oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som tar ansvar og bidrar i løsningen av kommunens oppgaver.

Barneverntjenesten i Ås er organisert som en egen enhet i Helse- og sosialetaten. Tjenesten har til sammen 17 ansatte. Det arbeides med å målrette virksomheten, utvikle en effektiv organisasjon og tilrettelegge for kvalitet i det daglige arbeidet
med barn og unge. Arbeidet vil være krevende, men representerer samtidig nye utfordringer i et miljø hvor faglig utvikling og kompetanseheving gis prioritet. Det er tilrettelagt for ekstern veiledning i tjenesten og muligheter for etter/videreutdanning. Det vil bli foretatt en gjennomgang/vurdering av dagens organisering. Vi kan tilby en spennende arbeidsplass med tverrfaglig tilnærming og et godt arbeidsmiljø.

For mer informasjon om oss: www.as.kommune.no

Teamleder - oppgaver:

 • Teamleder har det administrative ansvaret for Omsorgsteamet i enheten.
 • Ansvar for oppgaver som reguleres av FNs barnekonvensjon og Lov om Barneverntjenester.
 • Organisere og lede det faglige arbeidet med fosterhjem, institusjoner og unge enslige asylsøkere – implementering av ny kunnskap og erfaring.
 • Ta initiativ til kvalitative forbedringstiltak i tjenesteproduksjonen.
 • Opplæring og veiledning av ansatte i Omsorgsteamet.

Kvalifikasjoner:

 •  For Teamlederstillingen kreves bachelor i barnevern/sosialt arbeid evt. annen relevant utdanning fra høgskole eller universitet.
 •  Det er ønskelig med relevant etterutdanning/videreutdanning.
 •  Erfaring fra førstelinjetjeneste i barnevernet, veiledning og administrative oppgaver vil bli vektlagt.
 •  Erfaring i bruk av Familia – saksbehandlingssystem.
 •  Førerkort i klasse B.

Hos oss får du:

 •  Muligheten til å arbeide i en kommune med stort samfunnsansvar.
 •  Faglig utvikling.
 •  Lønn i henhold til tariffavtale og Ås kommunes lokale lønnspolitikk, bl.a. med tillegg for utvidet kompetanse og ansvar  for enkelte stillinger.
 •  Gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppelivs- og fritidsforsikring.

Den vi ansetter, må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Olav Holstad
Enhetsleder barnevern
64 96 22 21
959 39 655

Silje Tangnes
Nestleder Barnevern
64962219
959 51 898

Ansettelsesform

Fast

Søk nå