09/11/2017

Avdelingsleder Glitre bofellesskap

  • Kongsberg kommune
  • Kongsberg, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Stillingsbeskrivelse

kongsberg.jpg

SØKNADSFRIST: 28.11.2017

Vi har ledig stilling som avdelingsleder ved Glitre bofellesskap. Stillingen er en 100% stilling i dagarbeid.

Vi tilbyr

Et spennende fagmiljø
Medarbeidere med høy kompetanse, læringsvilje, fleksibilitet og arbeidsglede
Spennende og utfordrende lederoppgaver
Nettverksgrupper for avdelinglederne i Helse- og omsorg

Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid
Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
Lønn etter avtale
God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
Rabatt på treningssentre

Innhold i stillingen

Som avdelingsleder for Glitre bofellesskap har du ansvar for å drive arbeidsplassen i henhold til gjeldende lovverk og i tråd med kommunens overordnede målsetning. Du skal ivareta personal- og budsjettansvar samt være en tilgjengelig nærleder.
Du skal være aktivt involvert i arbeidsmiljøutvikling, samt sikre et faglig forsvarlig tjenestetilbud til beboerne.

 Krav og ønsker til deg

Kongsberg kommune ønsker ledere som tar ansvar og som er trygge i utøvelsen av ledergjerningen. Vi har nedfelt en arbeidsgiverpolitikk som gir tydelige føringer for hvilke egenskaper som verdsettes i en lederstilling. Du må være fremtidsrettet og nytenkende. Du må evne å se og kunne behandle andre mennesker med respekt og dermed også utvise en viss grad av ydmykhet. Du har kunnskap om fagområdene helse og ledelse, og kjenner til de utfordringer som er knyttet til fagene. Kongsberg kommune ønsker ledere som tør å stille spørsmål og som evner å utfordre både egne medarbeidere og andre ledere på en positiv og konstruktiv måte.

Du har forståelse for at stillingen er arbeidskrevende og kan håndtere tidvis stor arbeidsmengde.
Du har evne til å delegere og prioritere arbeidsoppgaver.
Du har gode kommunikasjons og samarbeidsegenskaper.
Du har tydelig lederstil med fokus på åpne og involverende prosesser.
Du har erfaring med turnusprosesser og utforming av turnusplaner og kjenner til gjeldende regel- og avtaleverk.
Kongsberg kommune benytter Profil, Gat, Visma og ESA. Det er en fordel om du kjenner disse programvarene.
Du har gode IKT-ferdigheter.

Formelle kvalifikasjonskrav

Autorisasjon som sykepleier
Lederutdanning og/eller ledererfaring

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. 
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kontakter

Ansettelsesform

Fast

Søk nå