14/09/2017

Vernepleier Nordskogen skole 100 % fast stilling

 • Båtsfjord kommune
 • Båtsfjord, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 08.10.2017

Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere!

Nordskogen skole er en 1-4 skole med ca 20 ansatte og 80 elever. Skolen har sfo-ordning. Ansatte og elever arbeider ut fra prinsippene i vurdering for læring. Vi driver også med utviklingsarbeid i sosial kompetanse og lese/skriveopplæring. Skoler og barnehager i Båtsfjord kommune får faglig og økonomisk støtte gjennom Utdanningsdirektoratet som språkkommune til 31.12.2018.

Vi har nå ledig nyopprettet 100 % fast stilling som vernepleier ved Nordskogen skole, med oppstart 01.01.18.

Arbeidsoppgaver:

 • helhetlig ansvar for opplæringstilbudet for elever med enkeltvedtak
 • ha en oversetterfunksjon som tilrettelegger for gjensidig samhandling mellom elev og omverden
 • følge opp elever med ulike helsefaglige utfordringer, inkludert håndtering av legemidler
 • bistå med, og ha ansvar for, trening i sosial kompetanse, atferdsendring, endring i miljøbetingelser og andre tiltak knyttet til elever med atferdsproblemer.
 • veilede lærere og barneveiledere i ulike emner
 • bidra i utarbeidelsen av en sosial læreplan fra barnehage og ut 10.klasse
 • bidra i arbeidet med overganger mellom barnehage og skole, og mellom skolene.

Personlige egenskaper:

 • God relasjonskompetanse
 • Evne til både å jobbe selvstendig, men også i team
 • God formidlingsevne, både skriftlig og muntlig

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som vernepleier
 • Videreutdanning og/eller erfaring i psykisk helsearbeid vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Nedskriving av studielån, lavere skatt og reduserte strømpriser i Nord-Troms og Finnmark, se http://www.finnmark.no/finnmarkskalkulator.jsp 
 • Godt arbeidsmiljø
 • Avlønning i henhold til hovedtariffavtalen, men gode lokale ordninger.

For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser.Utenlandske søkere må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig. Det kreves politiattest i henhold til opplæringsloven, som må foreligge før arbeidet påbegynnes.

Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlista, jfr offentleglova § 25.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med: Rektor May Bente Eriksen, mail: mbe@batsfjord.kommune.no, tlf 951 56460.

Vi behandler kun søknader mottatt elektronisk via www.jobbnorge.no, se link på denne siden.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå