14/09/2017

Rektor - enhetsleder Låby skole

  • Halden kommune
  • Halden, Norge
Rektor - Styrer Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 03.10.2017

Fra 1 desember 2017 er det ledig stilling som enhetsleder / rektor ved Låby skole.

Beskrivelse av arbeidssted

Låby skole har ca.300 elever fra høsten 2017

Ledelsen på skolen består av rektor, assisterende rektor og SFO-leder. Skolen har også en egen sekretær.

Låby skole har et svært utviklingsorientert personale. Skolen har gjort flere større utviklingsarbeider, og for personalet er det viktig at det finnes en sterk pedagogisk visjon, som tar opp i seg behovet for utvikling av praksis. 

Skolen har et personale som hver dag arbeider hardt for elevene og foreldrene skal oppleve å ha et godt læringsmiljø med gode pedagogiske metoder. Låby skole har svært kompetent personale som er målrettet, inkluderende og opptatte av at det er kvalitet i alle leddene av skolens organisasjon. 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Rektor er enhetsleder og har et selvstendig delegert budsjett-, økonomi og personalansvar. 

Stillingen er plassert i kap.3 i hovedtariffavtalen.

Rektor er ansvarlig for elevenes læringsresultater, for det pedagogiske innholdet og for at det legges til rette for at personalet får tilgang på en profesjonell og utviklende organisasjon. Som rektor skal en og sørge for at politiske og administrative vedtak blir iverksatt.

Alle skolene i Halden kommune benytter LeseLOS og LOV-prosjektet (Læring og vurdering). LOV-prosjektet er et samarbeid med Høgskolen i Østfold.

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Du er utdannet skoleleder og har allerede erfaring fra ledelsen av skoler
Gode kunnskaper og erfaring innen ledelse, personalarbeid, økonomi og IT
Bred erfaring fra pedagogisk arbeid i grunnskolen og du kan vise til resultater
Evne og interesse for å være med å skape et positivt lærings- og arbeidsmiljø og et godt skole/hjem samarbeid.
Jobbe selvstendig, målrettet og strukturert.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en rektor som er opptatt av å utvikle organisasjonen og skolens pedagogiske identitet gjennom gode og inkluderende prosesser. Du kjenner og forstår betydningen av samspillet med de tillitsvalgte og du er opptatt av at hele personalet skal få muligheter til å utvikle sin praksis.

Du har erfaring med skoleledelse fra tidligere og du har allerede gjennomført skolelederutdanningen. Du er god på relasjoner og er en inkluderende leder. Du er god til å lytte og har omtanke for dine medarbeider.

Som leder er du også tydelig og tar de beslutningene som er nødvendige.

Du som blir vår nye rektor på Låby vil komme til en skole som vi er stolte av, og sammen med deg så vil vi videreutvikle skolen vår. Vi har er kjent for å ha et dynamisk og godt miljø, og det vil vi gjerne dele med deg. 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk nå".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontakter

Navn: Else-Grethe Mathisen
E-post: Else-Grethe.Mathisen@halden.kommune.no
Mobil: 41610281
Arbeid: 69174795

Ansettelsesform

Fast

Søk nå