16/05/2018

Driftsingeniør Tekniske anlegg - Vann og avløp

 • Lillehammer kommune
 • Lillehammer, Norge
Ingeniør - Sivilingeniør VAR - VVA - VVS

Stillingsbeskrivelse

lillehammerkommune_top_ny.jpg

SØKNADSFRIST: 03.06.2018

Vann og avløp er et eget tjenesteområde innenfor Sektor for by- og samfunnsutvikling, og omfatter den samlede drift, forvaltning og utbygging innenfor vann- og avløpssektoren i Lillehammer kommune. Vi har mange store og spennende oppgaver i årene framover, blant annet skal vi bygge et nytt vannverk som skal tas i bruk i 2020. Tjenesteområdet Vann og avløp består av totalt 52 årsverk. 

Ved vår avdeling Tekniske anlegg skal vi ansette en ny driftsingeniør. Driftsingeniøren skal samarbeide tett med driftsleder og prosjektingeniør, og rapporterer til avdelingsleder. Tekniske anlegg består av vannverk, høydebasseng, renseanlegg, pumpestasjoner, trykkøkere mm.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå driftsleder ved planlegging og gjennomføring av jobber på tekniske anlegg
 • Være avdelingens representant i prosjekter når det bygges nye anlegg
 • Inngå avtaler og følge opp anskaffelser
 • Bidra til etablering av gode rutiner og effektive digitale løsninger

Kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdanning innen VA, maskin el.l.
 • Relevant erfaring kan veie opp for manglende formell utdanning
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert og evner å tenke helhetlig
 • Liker å skape resultater sammen med andre, men må også kunne arbeide selvstendig
 • Systematisk
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evner å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • En spennende, allsidig og samfunnsnyttig jobb
 • Et hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale / kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Kontaktinfo:

Stian Rogstadmoen - Avdelingsleder Vann og avløp - Tekniske anlegg - 911 41 424

Ansettelsesform

Fast

Søk nå