14/05/2018

Psykologspesialist / psykolog

 • Troms fylkeskommune
 • Tromsø, Norge
Psykolog

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 03.06.2018

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i Troms. TkNN har et omfattende spesialisttilbud, utdanner spesialister, driver rådgivnings- og veiledningstjeneste overfor tannhelsetjenesten i regionen og etterutdanning av tannhelsepersonell. Forsknings- og utviklingsarbeid er også en del av oppgavene. TkNN er samlokalisert med tannlegeutdanningen i Tromsø, og samarbeider på ulike områder med Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved Universitetet i Tromsø.

Psykologspesialist/psykolog

TkNN har ledig 100 % fast stilling som psykologspesialist/psykolog 

Stillingen på kompetansesenteret er viktig og banebrytende i forhold til det politiske satsingsområdet som er å etablere behandlerteam for pasienter som har vært utsatt for tortur, vold og overgrep, og for pasienter som har odontofobi (TOO-prosjektet). Stillingen har tidligere vært tidsbegrenset, men er nå lyst ut som en fast stilling. 

Generelle arbeidsoppgaver: 

● Klinisk virksomhet; diagnostikk og behandling

● Kompetansespredning gjennom undervisning, veiledning og konsultasjon

● Kompetanseutvikling gjennom fagutvikling 

Stillingen er hovedsaklig koblet til pasientbehandling av voksne pasienter.

Psykologen inngår i odontofobiteamet sammen med tannhelsepersonell (tannlege, tannhelsesekretær og tannpleier). I arbeidsoppgavene inngår også veiledning og undervisning av odontofobiteam i regionen.

Mindre deler av stillingen inkluderer behandling og oppfølging av ungdommer med odontofobi og pasienter som skal gjennomgå omfattende kirurgiske inngrep i forbindelse med behandling (ortognatisk kirurgi). 

Følgende kvalifikasjoner vil bli vektlagt:

 • Kompetanse om traumer og traumebehandling
 • Psykisk helse hos flykninger med fokus på konsekvenser av traumer knyttet til flukt, krig og tortur.
 • Engasjement og interesse for odontofobi
 • Undervisning og veiledning
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet
 • Gode evner til skriftlig dokumentasjon
 • Erfaring med fagutvikling
 • Relevant klinisk erfaring

Stor vekt vil bli lagt til tidligere erfaring av arbeid som psykolog i TOO-team.

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et fagmiljø under utvikling
 • Mulighet for prosjektutvikling og for å få unike ferdigheter (nisjekompetanse)
 • Mulighet for kurs og fagutvikling 

Det vil finnes mulighet for samarbeid med Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord.

Det må påregnes en del reisevirksomhet.

Lønn etter avtale, og i henhold til gjeldende overenskomst.

Vennligst oppgi 2 referanser i søknaden, hvorav minst en fra overordnet. 

Kontakt:

Elisabeth Camling, leder TkNN, tlf: 960 92 090, 474 89 495  eller e-post: elisabeth.camling@tromsfylke.no 

Stillingen søkes elektronisk via link på denne siden, stillings ID 152944 

Søknadsfrist: 3. juni 2018.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå