16/04/2018

Oppvekstsjef / assisterende kommunalsjef

 • Grimstad kommune
 • Grimstad, Norge
Administrasjon - Økonomi Ledelse

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 01.05.2018

Grimstad kommune søker oppvekstsjef i kultur- og oppvekstsektoren.  Oppvekstsjefen er assisterende kommunalsjef og har kommunalsjef for kultur- og oppvekstsektoren som nærmeste overordnede. 

Oppvekstsjefen skal bistå kommunalsjefen i oppfølging av tjenesteenhetene og ivareta behovet for kvalitetsutvikling i barnehagene, Grimstadskolen, voksenopplæringen og PP-tjenesten. 

Kultur- og oppvekstsektoren består av 20 tjenesteenheter hvorav ti grunnskoler, én spesialskole, fem kommunale barnehager, kvalifiseringstjenesten (voksenopplæring og flyktningetjeneste), bibliotektjenesten, kulturtjenesten og PP-tjenesten. 

Oppvekstsjefen har, sammen med kommunalsjefen, personal- og kvalitetsansvar for alle tjenestene som inngår i barnehagesektoren og i Grimstadskolen, og han/hun har personalansvar for den barnehage- og skolefaglige rådgiverstaben i sektoren. 

Kommunen har felles mål for alle kommunale virksomheter om at antall unge uføre skal reduseres. Barn og unges psykiske helse er derfor et sentralt innsatsområde i Grimstad. Tidlig innsats, inkludering, trygge og gode skoler og barnehager samt godt læringsutbytte er de mest sentrale satsingsområdene i barnehagene og i Grimstadskolen. Grimstad kommune har egne kommunedelplaner for barnehage, skole, kultur, og flyktningområdet.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av kommunens satsingsområder for økt kvalitet i barnehager og grunnskoler med vekt på trygge og gode barnehager og skole.
 • Oppfølging/koordinering innen det spesialpedagogiske området med vekt på økt inkludering og reduksjon av behov for antall vedtak og ressurser knyttet til spesialundervisning.
 • Bistå skolene og barnehagene med optimalisering av driften samt bistå kommunalsjefen i budsjett og økonomiarbeidet
 • Bistå kommunalsjefen og enhetslederne i oppfølging planer for skoleutbygging, barnehageutbygging, oppfølging av sentrale innsatsområder, for eksempel gode og trygge skoler og barnehager, lokal kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning og ledelsesutvikling.
 • Videreutvikle samarbeidet med eksterne kompetansemiljøer.
 • Være pådriver for implementering og bruk av gode arkiv- og saksbehandlingssystemer i skoler og barnehager
 • Delta aktivt i samarbeidsorgan som Østre Agder Skoleforum, arbeid i regi av Fylkesmannen, Regionplan Agder og prosjekter i regi av statlige myndigheter.
 • Utredning og saksbehandling for politiske utvalg.
 • Videreutvikle skole/barnehage i nært samarbeid med andre sektorer for økt tverrfaglig effekt på kvaliteten i barnehagene og i Grimstadskolen.
 • Lede utviklingsarbeid/-prosjekter i skoler og barnehager
 • Revisjon av planer for Grimstadbarnehagene og Grimstadskolen
 • Oppfølging av de enkelte enhetsledere
 • Bistå kommunalsjef i oppfølging av enkeltsaker/-henvendelser

Kvalifikasjoner

 • Formell skolefaglig og/eller barnehagefaglig kompetanse, helst på masternivå.
 • Erfaring som skoleleder og/eller barnehageleder, gjerne også på kommunalt barnehage- og skoleeiernivå
 • Erfaring fra prosjektarbeid/prosjektledelse og fra utdanningsutvikling
 • Kunnskap om budsjettering og økonomistyring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Utdanningsretning

 • Pedagogikk
 • Administrasjon og ledelse

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, (300 sp, 5 år) Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Være tydelig, målrettet, utviklings- og løsningsorientert
 • Være resultatbevisst og ha evne til å implementere utviklingstiltak
 • Kommunisere på en klar, presis og overbevisende måte
 • Evne til konstruktivt samarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • En interessant og spennende jobb der du får være med å utvikle oppvekstområdet i Grimstad kommune.
 • Grimstad kommune har vedtatt etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. Kommunen bygger sin virksomhet på verdiene åpenhet, redelighet, respekt og mot.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinfo:

Bjørn Kristian Pedersen - Kommunalsjef - 48115272/37250483

Ansettelsesform

Fast

Søk nå