16/04/2018

Kvalitets- og fagutvikler - Tilrettelagte tjenester

 • Lillehammer kommune
 • Lillehammer, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: Snarest

Tjenesteområde tilrettelagte tjenester

Tjenesteområdet et består av avlastning, dag- og aktivitetstilbud og boliger, og gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og sammensatte utfordringer. Tjenesteområdet har fokus på individuelle tjenester, og at den enkelte bruker skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger.  Tjenesteområdet er under stadig utvikling slik at tjenestetilbudet utvikles i tråd med behov og etterspørsel.

Godkjent politiattest må fremlegges ved tiltredelse i stillingene.

Tjenesteområde Tilrettelagte tjenester har ledig 100% stilling som kvalitets- og fagutvikler. Stillingen er nyopprettet og er ledig fra d.d. Tilrettelagte tjenester er et stort område med 13 avdelinger. For å sikre god kvalitetsutvikling på tjenestene, må fokus knyttet til langsiktig kompetanseplanlegging og systematikken i tjenestene styrkes.

Arbeidsoppgaver

 • Sammen med ledergruppen skal kvalitets- og fagutvikler ha et medansvar for helhetlig utvikling og kvalitet av tjenesten
 • Ansvar for å utvikle kvalitetssystemet, utarbeide rutiner/prosedyrer og sikre systematisk internkontroll
 • Ha en støttefunksjon inn mot ledergruppen og inn mot den enkelte avdeling
 • Utvikle og sikre systematisk kompetanseutvikling og utarbeide kompetanseplan
 • Bidra med analyser/kvalitetskontroll av tjenesten på ulike områder
 • Være oppdatert på lovverk og føringer knyttet til tjenesten og gjennom dette bidra til utvikling av tjenestetilbudet
 • Jobbe målrettet og bidra til innovasjon og utvikling av tjenesten
 • Være medansvarlig for å søke prosjektmidler, lede prosjekter og rapportering av disse
 • Bidra til implementering og evaluering

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på Bachelor nivå
 • Erfaring med eller interesse for:
 • tjenesteyting til mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • systematikk, internkontroll og kvalitetsutvikling
 • systematisk arbeid og ha et strategisk fokus
 • Evne til, og kunnskap om:
 • utarbeiding av prosedyrer, planer og søknader knyttet til prosjektmidler
 • involvering og samhandling

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag
 • Administrasjon og ledelse

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Evne til å kommunisere målrettet
 • Bidra i omstillingsprosesser og gjennomføring av endringer
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Din kunnskap og ditt engasjement blir viktig for fremtidsrettet utvikling av tjenestene
 • Du får jobbe tett sammen med ledelsen og avdelingsledere med bred erfaring
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning gjennom KLP

Kontaktinfo:

Mariann Sortland - Tjenesteområdeleder - (+47) 41435022

Ansettelsesform

Fast

Søk nå