16/04/2018

Leder/rektor ved Brønnøy kultur- og kompetansesenter, 100 % fast stilling

 • Brønnøy kommune
 • Brønnøy, Norge
Ledelse Rektor - Styrer Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 27.04.2018

Brønnøy kommune har ledig stilling som leder/rektor ved Brønnøy kultur- og kompetansesenter. Senteret ligger midt på skoletunet i Brønnøysund og nært rådhuset i kommunen. Skolen har for skoleåret 2017/18 ca. 150 elever. 

Ansvarsområdet har et stort fokus på en digital hverdag og er godt utstyrt med nettbrett, PC og andre tekniske hjelpemidler. Området består pr. i dag av Voksenopplæring med norskopplæring og samfunnskunnskap, logopedi, spesialundervisning for voksne og grunnskole for voksne. I tillegg sorterer kommunens kulturskole, folkebibliotek og flyktningetjeneste under samme ansvarsområde.

Administrativ organisering er for tiden leder/rektor og 4 avdelingsledere. Skolen er regional og har for tiden elever også fra tre andre kommuner. 

Stillingen er tillagt bl.a. følgende arbeidsoppgaver:

 • Ansvarsområdets øverste administrativt ansvarlige innen fag, økonomi og personalledelse
 • Ansvarlig for å skape og videreutvikle en effektiv organisasjon med godt arbeidsmiljø
 • Ansvarlig for å få utført de arbeidsoppgaver alle avdelinger området har, slik de går frem av organisasjonsplan, plan-/styringsdokument, lovverk og gjeldende vedtak
 • Ansvarlig for effektiv bruk og forvaltning av tildelte ressurser
 • Ansvarlig for en bruker- og serviceorientert utvikling av områdets tjenester
 • Utvikle nye tilbud i tråd med behov for opplæring både i befolkningen og blant kommunens ansatte 

Brønnøy kommune ønsker å tilsette en leder/rektor som har følgende verdier og egenskaper:

 • Er positiv, er tydelig og med gode kommunikasjonsevner
 • Er flink til å prioritere og å være beslutningsdyktig
 • Bidrar til å skape en attraktiv arbeidsplass med et åpent og godt arbeidsmiljø
 • Stimulerer til samarbeid, er kreativ og løsningsorientert
 • Setter brukere i fokus og har respekt for brukernes integritet, deres rettigheter og behov

Kvalifikasjoner:

 • Skolefaglig kompetanse fra høyskole/ universitet
 • Lederutdanning på masternivå eller rektorutdanning fra høyskole/universitet
 • Dokumentert ledererfaring over to år fra skole er en fordel og kan kompensere for noe av utdanningskravet 

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling i et godt arbeidsmiljø
 • Et godt støtteapparat i kommunen
 • Et aktivt og godt nettverk i kommunens rektorgruppe
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
 • Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
 • Brønnøy kommune er en IA- bedrift
 • En utviklingsorientert organisasjon 

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet) 

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. 

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. 

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. 

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) søknadsfrist: 27.04.2018 

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås av:

Oppvekstsjef Knut Johansen, tlf.: 75 01 21 02 / 47 29 01 71

Ansettelsesform

Fast

Søk nå