16/04/2018

Kirkenes vgs - Avd.leder spesialpedagogikk

  • Finnmark fylkeskommune
  • Kirkenes, Norge
Ledelse Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

finnmarkfk_top_ny.jpg

SØKNADSFRIST: 30.04.2018

Kirkenes videregående skole er en av de største skolene i Finnmark, med om lag 550 elever fordelt på yrkesfaglige og studiespesialiserende programområder, og et kollegium på 150 personer som samarbeider for å gi elevene et godt sted å lære. Skolen ligger i hjertet av Barentsregionen, og er verdens nordligste IB-World school. Teknisk fagskole innen Anlegg og bergverk ble opprettet høsten 2015. Gjennom flere samarbeidsprosjekter med nord-vest-Russland, Finland og nord-Sverige, ønsker vi å spille en aktiv rolle i den spennende kulturelle og næringsmessige utviklinga som finner sted i Barentsregionen. De siste årene har vi fokusert på å utvikle et fellesskap bygget på felles verdier og holdninger der alle er synlige for hverandre. Ved å sette søkelys på sammenhengen mellom tilstedeværelse og læring, gode vurderingsformer og trygge relasjoner, har skolen forbedret resultatene innenfor trivsel og læringsutbytte. Samarbeid med rom for individuell utvikling står sentralt blant skolens verdier.

Mer informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside på www.kirkenes.vgs.no 

Vi søker

Vi søker avdelingsleder med spesialpedagogisk kompetanse i 100% stilling til å lede og organisere det spesialpedagogiske arbeidet på skolen.

Arbeidsoppgaver

De viktigste arbeidsoppgavene er knyttet til å organisere det spesialpedagogiske undervisningstilbudet på skolen, bidra til å heve spesialpedagogisk kompetanse og forståelse, oppfølging i forhold til foreldre, fatte enkeltvedtak om spesialundervisning, og forberede og følge opp søknader fra elever med spesielle lærevansker og organisere ressursbruken i forhold til dette. Avdelingsleder vil samarbeide med skolens ledelse og rådgivergruppa. Avdelingsleder rapporterer til assisterende rektor og innehar personalansvar for miljøarbeidere og spesialpedagoger som er knyttet til avdelingen. Det må påregnes undervisning av elever med særskilte behov i stillingen. 

Krav til kompetanse

- Kompetanse innen spesialpedagogikk. Formell kompetanse og relevant praksis blir vektlagt.
- Ledererfaring og annen relevant erfaringsbakgrunn

Personlige egenskaper

Dine holdninger og lederstil kjennetegnes ved:
- at eleven og elevens læring, læringsmiljø, trivsel og vekst er satt i sentrum
- at du er endringsvillig og utviklingsorientert, og har evne til å analysere skolens praksis
- et sterkt engasjement og god evne til å lede, motivere, veilede og støtte dine medarbeidere
- at du er åpen og tydelig og har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
- høy integritet og at du er en pålitelig og god lagspiller
- at du etablerer god samhandling og forankring i skolesamfunnet
- at du utøver din lederrolle i tråd med skolens verdigrunnlag
- god organisasjons- og rolleforståelse
- at du er kvalitetsorientert og opptatt av effektiv ressursbruk og gode resultater
- at du er ryddig og har stor arbeidskapasitet

Andre opplysninger

Vitnemål og attester forevises ved et eventuelt intervju.
Det er krav om politiattest ved tilsetting i videregående skole.

Vi tilbyr

- Dekning av utgifter i forbindelse med intervju
- Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
- Meget god pensjonsordning 
- Hjelp med å skaffe bolig
- Å dekke flytteutgifter

Fordeler ved å bo i Finnmark

Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av 
studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 90.000 på 
årsbasis for en familie på fire.

For mer informasjon, se www.finnmark.no 

Søknad sendes

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt Kirkenes vgs på telefon 78963300.

Kontakter

Navn: Ingvild Wartiainen
Tittel: Assisterende rektor
E-post: Ingvild.Wartiainen@ffk.no
Mobil: 95924051

Navn: Øystein Hansen
Tittel: Rektor
E-post: oystein.hansen@ffk.no
Mobil: 41026991

Ansettelsesform

Fast

Søk nå