16/04/2018

Kirkenes vgs - Avdelingsleder Yrkesfag

  • Finnmark fylkeskommune
  • Kirkenes, Norge
Ledelse Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 30.04.2018

Kirkenes videregående skole er en av de største skolene i Finnmark, med om lag 550 elever fordelt på yrkesfaglige og studiespesialiserende programområder, og et kollegium på 150 personer som samarbeider for å gi elevene et godt sted å lære. Skolen ligger i hjertet av Barentsregionen, og er verdens nordligste IB-World school. Teknisk fagskole innen Anlegg og bergverk ble opprettet høsten 2015. Gjennom flere samarbeidsprosjekter med nord-vest-Russland, Finland og nord-Sverige, ønsker vi å spille en aktiv rolle i den spennende kulturelle og næringsmessige utviklinga som finner sted i Barentsregionen. De siste årene har vi fokusert på å utvikle et fellesskap bygget på felles verdier og holdninger der alle er synlige for hverandre. Ved å sette søkelys på sammenhengen mellom tilstedeværelse og læring, gode vurderingsformer og trygge relasjoner, har skolen forbedret resultatene innenfor trivsel og læringsutbytte. Samarbeid med rom for individuell utvikling står sentralt blant skolens verdier.

Mer informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside på www.kirkenes.vgs.no 

Vi søker

en avdelingsleder i 100% stilling som sammen med resten av skolens ledelse kan legge til rette for en kultur der elevens læring er hovedfokus. Stillingen er en av to avdelingslederstillinger på avdeling for YF (yrkesfag). I stillinga inngår systemansvar for skolens arbeid med HMS.

Arbeidsoppgaver

Avdelingsleder vil få personal- og pedagogisk ansvar for noen programområder innen studieretning YF. Vi ønsker å ta vare på den helhetlige ledelsen av programområdet ved at nåværende avdelingsleder har et overordnet ansvar for en del felles oppgaver, men i samråd med ny avdelingsleder. Begge skal sammen med lederteamet lede og videreutvikle de pedagogiske prosessene som er i gang på skolen, og bidra til å legge grunnlaget for en god personalpolitikk. Stillinga vil være tillagt ansvaret for skolens systemarbeid innen HMS. Det kan være aktuelt å kombinere stillingen med andre arbeidsoppgaver enn HMS.

Krav til kompetanse

Ved tilsetting vil skolen legge vekt på utdanning og erfaring. Vi søker en person med yrkesfaglig bakgrunn, godkjent undervisningskompetanse innenfor videregående skole og undervisningserfaring fra yrkesfaglig utdanning vil bli vektlagt, men ikke nødvendigvis innenfor de programområdene du skal lede. Det er en fordel om søker har kompetanse innen HMS. Utdanning/kursing innen HMS må påregnes dersom den som skal tilsettes mangler slik kompetanse.

Personlige egenskaper

Dine holdninger og lederstil kjennetegnes ved
- at eleven og elevens læring, læringsmiljø, trivsel og vekst er satt i sentrum
- at du er endringsvillig og utviklingsorientert, og har evne til å analysere skolens praksis
- et sterkt engasjement og god evne til å lede, motivere, veilede og støtte dine medarbeidere
- at du er åpen og tydelig og har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
- høy integritet og at du er lojal og en god lagspiller
- at du etablerer god samhandling med alle i skolesamfunnet
- at du utøver din lederrolle i tråd med skolens verdigrunnlag
- god organisasjons- og rolleforståelse
- at du er kvalitetsorientert og opptatt av effektiv ressursbruk og gode resultater
- at du er ryddig og har stor arbeidskapasitet

Andre opplysninger

Vitnemål og attester forevises ved et eventuelt intervju.
Det er krav om politiattest ved tilsetting i videregående skole.

Vi tilbyr

- Dekning av utgifter i forbindelse med intervju
- Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
- Meget god pensjonsordning 
- Hjelp med å skaffe bolig
- Å dekke flytteutgifter

Fordeler ved å bo i Finnmark

Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av  studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 90.000 på  årsbasis for en familie på fire.

For mer informasjon, se www.finnmark.no 

Søknad sendes

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt Kirkenes vgs på telefon 78963300.

Kontakter

Navn: Ingvild Wartiainen
Tittel: Assisterende rektor
E-post: Ingvild.Wartiainen@ffk.no
Mobil: 95924051

Navn: Øystein Hansen
Tittel: Rektor
E-post: oystein.hansen@ffk.no
Mobil: 41026991

Ansettelsesform

Fast

Søk nå