13/03/2018

Frivillighetskoordinator - Kultur - 100% fast stilling

  • Bamble kommune
  • Bamble, Norge
Kultur - Bibliotek

Stillingsbeskrivelse

bamblekommune_top_ny.jpg
SØKNADSFRIST: 16.04.2018

Bamble kommune har ledig 100% fast stilling som Frivillighetskoordinator ved virksomhet for kultur.

Beskrivelse av arbeidssted

Bamble har et spennende kulturliv i stadig utvikling. Bamble kommune satser på idrett og frivillighet og søker derfor etter en ny medarbeider som skal ha en sentral rolle innen idrett, kultur og prosjektutvikling. Frivillighetskoordinatoren skal gi hjelp til selvhjelp for frivillige foreninger og koordinere kommunens samlede innsats på frivillighetsfeltet.

Frivillighetskoordinatoren er en del av virksomhet for kultur, men stillingen skal også ha et bredt samarbeid med resten av den kommunale organisasjonen og det frivillige Bamble.

Arbeidsområder:
Koordinering:
Koordinere og lede kommunens samlede innsats på frivillighetsfeltet. Samarbeid med Bamble iderettsråd og Bamble musikkråd. Følge opp planer innen idrett, friluftsliv, frivillighet og musikk - og festivalfeltet.
Forvaltning og drift:
Saksbehandling, blant annet spillemiddelsøknader og andre tilskuddssøknader, fordeling av treningstider, fritid med bistand. Støtte og veledning til idrettslag, velforeninger og kommunale virksomheter for utvikling av anlegg, aktiviteter og prosjekter.
Utvikling og prosjekt:
Styrke kultur - og idrettslivets prosjekt - og arrangørkompetanse.
Hjelpe foreninger, kulturarrangører, idrettslag og kommunale virksomheter til å skaffe ekstern tilskuddsfinansiering. Lede og gjennomføre kommunale prosjekter og planarbeid.

Krav til kompetanse/ kvalifikasjoner

Utdanning:
Vi ønsker minst 3 - årig utdanning på universitets - eller høgskolenivå innen idretts-, kultur- eller samfunnsfag, eller annen relevant utdanning.

Erfaring:
- Vi ønsker erfaring fra frivillighet og offentlig forvaltning, idretts- og kulturarbeid
- Vi ønsker erfaring med økonomi, prosjektledelse, prosjektfinansiering/ tilskuddssøking og saksbehandling.

Egenskaper og ferdigheter:
- Vi ønsker en person som får ting gjort og som mestrer en stilling med flere ulike ansvarsområder.
- Vi ønsker en person som er strukturert og analytisk, åpen og kreativ, engasjert og initiativrik.
- Vi ønsker en person som er serviceorientert og har gode samarbeidsevner.
- Vi ønsker en person som har god muntlig og skriftlig formuleringsevne, er flink på informasjonsarbeid og har gode IKT - ferdigheter.

Vi tilbyr


- En positiv og velsmurt kommuneorganisasjon
- Et aktivt og kreativt fagmiljø
- God pensjons- og forsikringsordning
- Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler.

Offentliggjøring

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25) 

Politiattest

For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling.

Slik søker du

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting. 
Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.

Kontakter
Torodd Eriksen
E-post torodd.eriksen@bamble.kommune.no 
Arbeid 35965299

Ansettelsesform

Fast

Søk nå