13/03/2018

Rådgiver for oppvekstsektoren - 100 % fast stilling

  • Midtre Gauldal kommune
  • Midtre Gauldal, Norge
Oppvekst Rådgiver - Konsulent Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 28.03.2018

Midtre Gauldal – kreativ og raus

I Midtre Gauldal skal vi legge til rette for og stimulere til nytenking og innovasjon. Innbyggere og besøkende skal oppleve oss som rause, åpne og inkluderende. Vi skal ha rom for den enkeltes engasjement og skaperglede innenfor arbeidsliv og frivillighet. 

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for både Dovrebanen og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidige kulturtilbud og -opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning.

Kommuneorganisasjonen har to administrative ledernivå med rådmann og tre kommunalsjefer og tolv enheter med felles stab- og støttetjenester. I rådmannens stab er det nå ledig stilling som rådgiver på oppvekstområdet. 

Vi søker etter rådgiver oppvekst i 100 % fast stilling.

Hovedarbeidsoppgaver

• Pådriver og veileder for barnehage- og skoleutvikling, herunder oppfølging av pågående og framtidige kompetanse- og utviklingsprosjekter 

• Kvalitetsoppfølging og koordinering overfor barnehagene og skolene i kommunen

• Faglig veiledning og lederstøtte til barnehagestyrerne og rektorene i deres daglige arbeid

• Forvaltningsoppgaver; saksbehandling og rapportering

• Pådriver og koordinator når det gjelder tverrfaglig samarbeid innenfor oppvekstområdet

• Andre oppgaver i rådmannens satb/støttetjenester 

Kvalifikasjonskrav

• Pedagogisk utdanning på universitet/høgskolenivå

• Formell lederutdanning, fortrinnsvis innenfor skoleledelse

• Kunnskap om og ferdigheter i å bruke dataverktøy relevante innenfor offentlig forvaltning

• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Erfaring/praksis

• Pedagogisk utviklingsarbeid

• Offentlig forvaltning, primært på området skole/barnehage

• Ledererfaring

Personlige egenskaper

• Strukturert 

• Utviklings-/endringsorientert

• Fleksibel

• Evne til å motivere andre i organisasjonen

• Stor arbeidskapasitet 

• Gode samarbeidsevner 

• Lojal 

• Selvstendig

Vi tilbyr

• Utfordrende, spennende og selvstendige arbeidsoppgaver 

• Et arbeidsmiljø preget av høyt tempo og faglig kompetente medarbeidere 

• Lønn i hht. til avtale

• Gode pensjons- og forsikringsordninger

• Bedriftshelsetjeneste

• Medlemskap i offentlig pensjonsordning 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med kommunalsjef Toril Grøtte, mobil 48298013 eller assisterende rådmann Bodil Brå Alsvik, mobil 91311248.

Registrer søknaden elektronisk.

Stillings-ID 1128

 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå