12/03/2018

Skulesjef

  • Klepp kommune
  • Klepp, Norge
Ledelse Oppvekst Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 01.04.2018

Skulesjef (18/750)

Skulesjefen får fagleg og administrativt ansvar for dei 10 skulane i Klepp kommune med i overkant av 2700 elevar og 420 tilsette. 

Skulesjefen vil også vera ein del av rådmannen sitt leiarforum, der alle leiarar i Klepp møter for å utvikla ei me-halding med fokus på tenesta og brukarane og god samhandling i heile kommunen. 

Oppgåver 

Skulesjefen skal leia og vera pådrivar for utvikling og fornying i Kleppskulane og for å realisera overordna planar og pålegg. Dette skjer i eit tett samarbeid med Jærskulen. Skulesjefen vil vera ein del av Jærskulen si arbeidsgruppe. Etatskontoret har ei tett på-rett på filosofi, der også rådgjevarane er ein del av oppfølginga av skulane. 

Skulesjefen vil delta saman med barnehagesjef og oppvekstleiar for å vidareutvikla ei tett samhandling mellom skular, barnehagar og andre avdelingar i oppvekstområdet. 

Skulesjefen rapporterer til kommunalsjef for skule og barnehage. 

Kvalifikasjonar 

Søkararar må ha undervisningskompetanse og leiarutdanning. Det blir lagt vekt på relevant leiarerfaring. Det er ein fordel å ha erfaring frå samhandling mellom politikk og administrasjon. Det blir også lagt vekt på at ein er oppdatert på kva som er aktuelt innanfor skuleområdet nå. 

Personlege eigenskapar 

Klepp kommune ønsker ein skulesjef som utviser tydeleg leiarskap, vilje til å utvikla skulesektoren og som som evnar å kombinera strategisk og målretta arbeid med ein motiverande og samarbeidande stil. 

Løn etter avtale 

Det blir gjort eigen avtale om kva tidspunkt ein tek til i stillinga. 

For meir informasjon, ta kontakt med kommunalsjef Trond Roy Pedersen, mob 48003210. 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå