12/03/2018

Konsulent løn og personal

 • Stryn kommune
 • Stryn, Norge
Administrasjon - Økonomi Personal - HR Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 04.04.2018

Fast stilling - konsulent 100 %

Stillinga vert knytt til skule- og kulturkontoret, men det kan seinare  bli endring av plassering i organisasjonen.

Hovudarbeidsoppgåver:

 • Rådgjeving - særleg knytt til løn, pensjon,trygd og regelverk
 • Sakshandsaming m.a. i høve tilsettingar og permisjonar
 • Løn , økonomi og refusjonsoppgåver  

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Krav om høgskule / universitetsutdanning innan økonomi, administrasjon eller HRM, gjerne med kjennskap til skule/barnehagefeltet
 • Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd
 • Datakunnskapar

Vi kan tilby:

 • Variert arbeid og utfordrande arbeid i eit positivt miljø
 • God pensjonsordning i KLP
 • Løn etter avtale  

For stillinga gjeld:

 • Tilsetting etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement
 • Den som vert tilsett må legge fram politiattest av ny dato 

 Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert) 

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

Kontaktpersonar:

Hilde Lødøen 
tlf: 57874751 

Torfinn Moen 
tlf: +47 57874718 
mob: 91762607

 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå