Moss kommune

Moss er en spennende by som ligger ved østsiden av Oslofjorden. Her er det fantastiske kulturlandskap, strender og båtliv, et yrende kunst- og kulturliv, historiske og bevarte gamle gårder og minnesmerker. Byen grenser i nord til Vestby, i øst til Våler og i sør til Rygge. Moss fikk bystatus i 1720 og feirer 300 års jubileum i 2020.

Moss er et kulturelt og næringsmessig regionsenter for omegnskommunene og byen er et knutepunkt for kommunikasjoner. Byen er beliggende ved E6 og det er kort vei til Oslo og til Sverige, fergeforbindelse til og fra Horten er en trafikkert fergestrekning, jernbanen med forbindelse til utlandet samt direkte flyforbindelser til europeiske destinasjoner via Moss Lufthavn, Rygge. 

Moss er kjent for handel og industri og er et av Norges eldste og mest allsidige industristeder i Norge. Byen har et rikt kulturliv med kulturaktivitet og kulturtilbud som gjør det attraktivt å bo i kommunen. Kulturminner, naturreservater og turområder kan man finne flere steder og Jeløy, Mossmarka og Vansjø innbyr til naturopplevelser som bør oppleves.

28/08/2017
SØKNADSFRIST: SNAREST Vernepleiere - Tjenester for funksjonhemmede Ved Tjenester For Funksjonshemmede er det ledig faste 100% stillinger som vernepleier i turnus. Vi søker deg som er positiv, mestrer en variert arbeidssituasjon, og ønsker å være en aktiv bidragsyter i utvikling av fag og tjenestekvalitet.  Om virksomheten:   Tjenester For Funksjonshemmede (TFF) er en virksomhet som gir tjenester til personer med funksjonshemning. Virksomheten består av 6 avdelinger. 5 av avdelingene gir i hovedsak tjenester i form av praktisk bistand og opplæring til brukere i samlokaliserte boliger og til brukere som bor spredt omkring i Moss kommune. En avdeling ivaretar avlastningstjenester i institusjon, og dagaktiviteter for flere aldersgrupper. Avdelingene bistår brukere i ulike livsfaser og med varierte bistandsbehov, enkelte tjenestesteder har derfor et noe spisset fokusområde.  Hovedarbeidsoppgaver/-områder:   Alle vernepleiere samarbeider med avdelingens fagansvarlige for å utvikle gode tjenester for våre brukere i tråd med virksomhetens visjoner og mål. Vernepleiere bidrar til å opprettholde og utvikle kvaliteten på direkte og indirekte miljøarbeid i virksomheten, herunder koordinering av Individuell Plan.  Indirekte miljøarbeid innbefatter engasjement i alle oppgaver som inngår i vernepleiernes arbeidsmodell, og et særlig ansvar for at overordnede og faglige føringer følges opp i avdelingen. Vernepleiere bidrar til at det indirekte miljøarbeidet er juridisk forsvarlig, og veileder medarbeidere i aktuelle praktiske arbeidsoppgaver. Direkte miljøarbeid innbefatter blant annet praktisk bistand, habiliterende/rehabiliterende tiltaksarbeid, tilrettelegging av aktiviteter og veiledningstjenester.  Kvalifikasjonskrav:   - Autorisert vernepleier  - Beherske norsk språk skriftlig og muntlig (nivå B2).  - Sertifikat klasse B er en fordel  - Politiattest i henhold til helsepersonellovens § 20a.  Følgende vektlegges:   Personlig egnethet vil bli vektlagt. Dette er egenskaper og ferdigheter som vi verdsetter hos våre vernepleiere og som du kan videreutvikle hos oss:  - å arbeide målrettet, strukturert og selvstendig.  - å motivere, veilede og lede medarbeidere i tjenesteutøvelsen.  - å etablere gode relasjoner med tjenestemottakerne.  - oppslutning om tiltak som fremmer tjenestekvalitet og internkontroll.  - å trives med faglige utfordringer og muligheter til å utvikle egen kompetanse.  - å formidle etisk og juridisk forståelse.  Vi vektlegger også erfaring fra systematisk direkte og indirekte miljøarbeid, eller å ha demonstrert sentrale ferdigheter under vernepleierstudiet.  Mangfoldserklæring:   Moss kommune ønsker å være representativ for mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.  Lønns-/arbeidsvilkår:   Tilsetting på vanlige vilkår. Lønn etter lov- og avtaleverk.  Vi kan tilby:   - Samarbeid med engasjerte og dyktige kollegaer med variert kompetansebakgrunn.  - Faglig utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet i utvikling.  - Reell innflytelse over tjenestekvaliteten i din avdeling.  Nærmere opplysninger ved:   Fag- og kvalitetsrådgiver: Tommy Galåen - tlf.: 975 13 086  Søknadsfrist:   Søknader vil bli vurdert fortløpende og aktuelle kandidater vil bli kontaktet.  Søknad:   Søknad sendes elektronisk via JobbNorge. Klikk på "Søk stillingen". Vi ønsker at du laster opp relevante attester og vitnemål som vedlegg 
Moss kommune Moss, Norge