Brønnøy kommune

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp

15/03/2018
SØKNADSFRIST: 04.04.2018 Vår kommuneoverlege går av med pensjon og vi søker derfor etter  kommuneoverlege i Brønnøy kommune.   Om stillingen:   Stillingen kan kombineres med fastlegehjemmel, herav 50 % kommuneoverlege og fastlegehjemmel med listetak på 520 pasienter (50 % stilling). Stillingen kan også kombineres med annen allmennmedisinske offentlige oppgaver. Det forventes at kommuneoverlegen deltar i legevakt. Vi søker en engasjert og målbevisst kommuneoverlege med interesse for samfunnsmedisin. Kommuneoverlegen er viktig i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet i kommunen, i kommunal planlegging og i styringsdialog med fastlegene i kommunene.  Arbeidsoppgaver   Ny kommuneoverlege vil kunne ha innflytelse på utforming av stillingens innhold, men følgende oppgaver er sentrale: Kommuneoverlegen har arbeidsoppgaver etter gjeldede lover og forskrifter:   Helse- og omsorgstjenesteloven Smittevernloven Psykisk helsevern Folkehelseloven Helseberedskapsloven Dødsårsaksregisterloven  Medisinskfaglig rådgivning og veiledning i forbindelse med:   Oppfølging og dialog med fastlegene Bidra aktivt i kommunens utviklings- og planarbeid Medisinskfaglig samhandling med samarbeidskommuner og eksterne institusjoner Delta i kommunale råd og utvalg som kommunene finner ønskelig Medisinskfaglig rådgiver for interkommunal legevakt og FLO Planarbeid Kvalitetsarbeid Saksbehandling Formelle krav   Vi søker spesialist i samfunnsmedisin, eller spesialist i allmennmedisin med interesse for samfunnsmedisin. Lege som ikke har spesialitet kan også søke. Det forventes at søkere uten spesialitet gjennomfører spesialistutdanning. Kommunen vil legge til rette for det. Gjerne erfaring fra kommunehelsetjeneste, eller annen relevant offentlig helsetjeneste. Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Praktisk erfaring fra arbeid kommunehelsetjenesten. Følgende egenskaper vil bli vektlagt :  Gode evner i kommunikasjon og samarbeid Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert Vilje og evne til fagutvikling og forskning Vilje til og engasjement for å jobbe tverrfaglig og evne til å veilede andre Høy og fleksibel arbeidskapasitet Vi søker kandidater som har interesse for kvalitetsutvikling, og som trives med å arbeide i et hektisk fagmiljø og liker utfordringer. Du må trives med relasjonsbygging og å jobbe tverrfaglig i team.  Vi kan tilby Godt arbeidsmiljø med erfarne, kunnskapsrike og engasjerte kollegaer Utfordrende arbeidsoppgaver Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter Lønn etter avtale Gode pensjons- og forsikringsordninger Stillingstype:  Fast dagtid Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 04.04.2018   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.  Opplysninger om stillingene kan fås hos: Helse- og velferdssjef Tove K. Solli, telefon: 90954703, e-mail: tove.k.solli@bronnoy.kommune.no   Kommuneoverlege Tore Dahl, telefon 93242075, e mail: tore.dahl@bronnoy.kommune.no    
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
15/03/2018
SØKNADSFRIST: 02.04.2018 Brønnøy kommune har ledig fast stilling som sykepleier i 70 % ved hjemmebaserte tjenester avd. hjemmesykepleien sone øst. Stillingen er i turnus med helgearbeid.  Arbeidsoppgaver/ ansvar: - Daglig oppfølging av pasienter - Sykepleiefaglig ansvar for pasienter - Oppfølging av individuelle tiltaksplaner - Kvalitetsutvikling av tjenesten - Pleie og omsorg   Kvalifikasjoner: - Sykepleier med norsk autorisasjon - Helst erfaring fra lignede arbeid - Vernepleiere oppfordres også til å søke.   Viktige egenskaper vi ønsker: - Det forventes at du takler et aktivt miljø - Du må ha evne til å prioritere egne og avdelingens oppgaver - Du må ha gode ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid - Evne til å jobbe selvstendig og målrettet - Gode kunnskaper innen IKT og dokumentasjon - Godt humør i en hektisk hverdag - Vilje og evne til å veilede, undervise og skape faglig engasjement   Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon  Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 02.04.2018   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Nærmere opplysninger om stillingen fås av: Rita Engelsnes, avdelingsleder hjemmesykepleien sone øst, tlf.: 75 01 23 40 / 90 96 94 84 Tonje Johansen, pleie- og omsorgssjef, tlf.:75 01 29 02 / 99 25 37 06
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
15/03/2018
SØKNADSFRIST: 02.04.2018 Brønnøy kommune har 2 stk 70 % faste stillinger ledig i hjemmehjelpstjenesten. Stillingene er i turnus med helgearbeid i bolig eller hjemmesykepleie.   Arbeidsoppgaver/ansvar: - Yte bistand til personer som trenger hjelp til dagliglivets gjøremål - Nødvendig rengjøring av brukerens hus, som gulvvask, støvsuging, sengeskift etc. - Pleie og omsorg   Ønskede kvalifikasjoner: - Fagbrev innen helsefag/renhold - Erfaring fra lignende arbeid - Må kunne jobbe selvstendig og være ansvarsbevisst - Ha godt humør og være omgjengelig - Ta ansvar for å lage et godt arbeidsmiljø - Ha fokus på hverdagsmestring - Personlig egnethet - Kunne beherske data og bruke Gerica i dokumentasjon - Det forventes at du takler et aktivt miljø - Du må ha gode ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid - Søker må ha førerkort og kunne disponere egen bil   Stillingene ønskes besatt snarest.   Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon    Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 02.04.2018   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Nærmere opplysninger om stillingen fås av: Svanhild Wik Stangnes, avdelingsleder hjemmehjelpstjenesten, tlf.: 75 01 29 03 Tonje Johansen, pleie- og omsorgssjef, tlf.: 75 01 29 02 / 99 25 37 06
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge