Brønnøy kommune

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp

14/05/2018
SØKNADSFRIST: 01.06.2018 Brønnøy kommune har ledig 100 % fast stilling som  Avdelingsleder (for tiden mellomtrinnet)   Stillingen er tillagt følgende arbeidsoppgaver Leder for avdeling M, 5.-7. trinn (50 %) Lede arbeid med læreplaner og øvrig skole- og kompetanseutviklingsarbeid på trinnene Personalansvar, herunder bemanningsplan m/arbeidsplaner, medarbeidersamtaler og oppfølging Inngå i ledergruppa ved skolen (rektor og avdelingsledere), der ansvarsoppgaver for øvrig drøftes og fordeles etter kompetanse, erfaring og interesse Undervisning (50 %), primært på samme avdeling. For tiden er behovet norsk og matematikk primært, og engelsk og naturfag sekundært, men det kan tilpasses ut fra søkerens kompetanse i forhold til andre utlyste stillinger eller interne rokkeringer. Lederkvalifikasjoner vil prioriteres foran annen fagkompetanse Ønskede kvalifikasjoner Undervisningskompetanse for grunnskolen og undervisningsfag fra de aktuelle trinn Utdanning innen skoleledelse og skoleutvikling, eller relevant erfaring fra området Evne til å skape et kollegialt fellesskap med god delingsstruktur, der det å gjøre hverandre god bli framhevet og verdsatt som fundament for faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø Evne til å jobbe målrettet og systematisk i samarbeid med andre, og i samsvar med vedtatte utviklingsmål og Brønnøy kommunes lederstandard IKT-kompetanse for undervisnings- og administrasjonsverktøy, herunder bruk av nettbrett Egnethet vil bli lagt betydelig vekt på  Stillingen ønskes besatt fra 01.08.2018   Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon  Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 01.06.2018   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Nærmere opplysninger om stillingen fås av: Rektor Terje Heggheim, tlf.: 75 01 22 02 eller 47 26 85 88
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
14/05/2018
SØKNADSFRIST: 01.06.2018 Brønnøy kommune har ledig 100 % fast stilling som  Avdelingsleder (for tiden ungdomstrinnet)   Stillingen er tillagt følgende arbeidsoppgaver Leder for ungdomstrinnet (60 %) Lede arbeid med læreplaner og øvrig skole- og kompetanseutviklingsarbeid på trinnene Personalansvar, herunder bemanningsplan m/arbeidsplaner, medarbeidersamtaler og oppfølging Inngå i ledergruppa ved skolen (rektor og avdelingsledere), der ansvarsoppgaver for øvrig drøftes og fordeles etter kompetanse, erfaring og interesse Undervisning (40 %), primært på samme avdeling. For tiden er behovet norsk og engelsk primært, og tysk og samfunnsfag sekundært, men det kan tilpasses ut fra søkerens kompetanse i forhold til andre utlyste stillinger eller interne rokkeringer. Lederkvalifikasjoner vil tillegges stor vekt  Ønskede kvalifikasjoner Undervisningskompetanse for grunnskolen og undervisningsfag fra de aktuelle trinn Utdanning innen skoleledelse og skoleutvikling, eller relevant erfaring fra området Evne til å skape et kollegialt fellesskap med god delingsstruktur, der det å gjøre hverandre god bli framhevet og verdsatt som fundament for faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø Evne til å jobbe målrettet og systematisk i samarbeid med andre, og i samsvar med vedtatte utviklingsmål og Brønnøy kommunes lederstandard IKT-kompetanse for undervisnings- og administrasjonsverktøy, herunder bruk av nettbrett Egnethet vil bli lagt betydelig vekt på  Stillingen ønskes besatt fra 01.08.2018   Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon  Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 01.06.2018   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Nærmere opplysninger om stillingen fås av: Rektor Terje Heggheim, tlf.: 75 01 22 02 eller 47 26 85 88
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
03/05/2018
SØKNADSFRIST: 22.05.2018 Brønnøy kommune v/ Voksenopplæring søker en logoped til 100 % fast stilling, som er fleksibel, utviklingsorientert og har god faglig kompetanse. Kommunen er en språkkommune med helhetlig satsing på barn, unge og voksne. Arbeidsfeltet vil være tilknyttet skole og helse/omsorg. Arbeidsoppgaver : Faglig interessante og varierte oppgaver Videreføring av kompetansen omkring arbeidet med kartlegging og utredning av språk-, kommunikasjons- og talehjelp, og veiledning rettet mot barn/unge/voksne Direkte arbeid med elever/brukere og veiledning overfor fagpersonell og pårørende Tverrfaglig samarbeid Systemrettet arbeid med henblikk på å forebygge vansker  Kvalifikasjoner Master i logopedi Relevant test- og utredningskompetanse Fleksibilitet og planleggingsevne er nødvendig, da arbeidsoppgaver og planer endres fortløpende Søkere må ha gode samarbeids- og relasjonsbyggingsevner. Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert Ønskelig med erfaring fra arbeid med minoritetsspråklige Gode IKT-ferdigheter Søkeren må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne.  Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon  Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Ønsket tilsetting:  01.09.2018  Før ansettelse må politiattest fremlegges ( Opplæringslovens § 10-9 med tilhørende forskrifter )  (attesten må ikke være eldre en 3 måneder)   Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 22.05.2018   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Nærmere opplysninger om stillingen: Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte kost. rektor v/ Voksenopplæring i Brønnøysund,  tina.tolnes@bronnoy.kommune.no  tlf: 75 01 24 80
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge