Ålesund kommune

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området rundt byen byr på rike muligheter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske. 

Ålesund kommune er en stor arbeidsgiver med sine over 3.400 dyktige og engasjerte medarbeidere som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglige arbeidet vektlegger vi verdiene respekt, redelighet, initiativ, humor og arbeidsglede. Ønsker du en meningsfylt jobb med varierte og utfordrende oppgaver, er Ålesund kommune et spennende alternativ.

19/02/2018
SØKNADSFRIST: 03.04.2018 100 % stilling, vikariat ledig for snarlig tiltredelse, med mulighet for forlengelse.  VAR - virksomheten har totalansvar for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale vann- og avløpsanlegg i Ålesund kommune. Vi er 70 ansatte.  Virksomhet for Vann, Avløp og Renovasjon (VAR) er kommunens største virksomhet, og er inndelt i ulike team. Team avløp, er inndelt i 3 avdelinger, og har ansvar for drift og vedlikehold av 450 km avløpsledninger, 7 renseanlegg og 100 pumpestasjoner. Stillingen er direkte underlagt team avløp. Vi er 19 ansatte. Arbeidsoppgaver Fagområdene er i utvikling så andre oppgaver kan tilflytes eller bortfalle. Vår målsetning er å sikre transport av avløpsvannet fra abonnent frem til våre avløpsrenseanlegg hvor avløpsvannet renses. Som avdelingsingeniør i VAR vil du arbeide med:  - Drifts- og rehabilitering av ledningsnett og pumpestasjoner for vann og avløp.  - Oppfølgning av VA-prosjekter.  - Optimalisering og funksjonskontroll på ledningsnett og pumpestasjoner for vann og avløp.  - Bistå i prosjektgrupper på nyanlegg i samarbeid med utbyggingsavdelingen.  - Oppfølging av henvendelser fra innbyggere og gjennomføring av tiltak.  - Saksbehandling. Kvalifikasjoner Vi søker etter personer som har kompetanse innen vann- og avløpsinstallasjoner, dvs. høyskoleutdannet ingeniør annen tilsvarende teknisk utdannelse med relevant erfaring. Personlige egenskaper Personlige egenskaper er viktig i et team og vi forventer at du:  - Er fleksibel med høy grad av serviceinnstilling.  - Stå-på humør og engasjert.  - Erfaring i digital data- og saksbehandling.  - Gode skriftlige evner.  - Gode samarbeidsevner. Vi tilbyr - Et godt arbeidsmiljø med høg faglig entusiasme, kunnskapsrike kollegaer og muligheten til å være med på å utvikle områdene.  - Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger, ryddige ansettelsesforhold og helsefremmende velferdsordninger. Kontaktinfo: S vein Johansen - Teamleder Avløp -  908 62 954
Ålesund kommune Ålesund, Norge
12/02/2018
SØKNADSFRIST: 28.02.2018 100 % fast stilling ledig ved kommunens avfallsanlegg i Bingsa.  Anlegget drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper, og konkurrerer med andre private aktører i markedet. Kommunen eier anlegget, og eventuelle driftsoverskudd går til Ålesund kommune. Bingsa Næring er organisert som en del av virksomhet for VAR, der de andre tjenestene er basert på selvkostgebyrer.  Som økonomikonsulent vil du få oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering og regnskapsføring for avfallsanlegget. Vi ønsker oss en fleksibel kollega som bidrar til et godt arbeidsmiljø.  Avfallsbransjen er en spennende og utfordrende bransje i stadig utvikling. Det må påregnes at det på Bingsa kan bli endringer i organisering, arbeidsområde og oppgaver. Arbeidsoppgaver Føring av regnskap A-Å Budsjett- og rapporteringsarbeid. Gi råd til administrasjonen på faglige spørsmål. Utarbeide strukturerte planer og prosesser for regnskapsarbeidet. Gjennomføring av interne kompetansehevingstiltak. Superbruker på våre IT støttesystemer innenfor regnskap Påse at regelverk overholdes Kvalifikasjoner Bachelor i økonomi/administrasjon eller tilsvarende høyere utdanning. God kunnskap om merverdiavgift og regnskapsføring for både husholdning (selvkost prinsippet) og ordinær næringsvirksomhet. Minimum to års praktisk regnskapserfaring. Erfaring med Visma er en fordel, men ikke et absolutt krav. God kunnskap i bruk av MS Office-produkter - spesielt Excel. Personlige egenskaper God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Evne til å arbeide både selvstendig og i team, selvstendig, strukturert og tar ansvar. Har evne til å se hva som må gjøres, og er initiativrik. Serviceinnstilt. Vi tilbyr En spennende og hektisk hverdag med stadig nye utfordringer En arbeidsplass med engasjerte og flinke medarbeidere Mulighet for relevante kurs og opplæring Lønn etter avtale Kontaktinfo: Stein Giske -  Konstituert teamleder -  70 16 46 30 / 926 85 533
Ålesund kommune Ålesund, Norge
02/02/2018
SØKNADSFRIST: 23.02.2018 100 % fast stilling ledig fra 01.05.18. Arbeidsoppgaver Fagenhet for trafikk og miljø er ansvarlig for bl. annet utvikling av kommunale trafikk, byrom og friområder (veger og g/s-veger, kollektivtiltak, friområder, park, badeplaser, lekeplaser, fritidsløyper, torg, bygater m.m.). Oppgavene vil være relatert til planlegging, prosjektering og ledelse av planer og prosjekter innenfor disse områdene. Det må påregnes en del saksbehandling relatert disse oppgaver og felt. Virksomhetens politikk er å utvikle og beholde egen kunskap og erfaring rundt disse oppgaver, slik at planer og prosjekter om mulig kan realiseres i egen regi fra ideskisse til ferdig prosjekt. Kvalifikasjoner Teknisk utdanning fra høyskole/universitet innen vegfaget. God kompetanse innen veg-fagene og ellers relaterte arbeidsfelt. Erfaring innen veg-faget er ønskelig, men også nyutdannede oppfordres til å søke. Søker må beherske norsk både skriftlig og muntlig. Personlige egenskaper God kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig, Strukturert, engasjert, selvstendig, samarbeidsdyktig, løsningsorientert. Gode datakunnskaper. Erfaring med prosjekteringsverktøy som f.eks. AutoCAD ol. er fordel, men ikke nødvendighet. Evne til å arbeide både i team og selvstendig samt å tørre å ta selvstendige avgjørelser. Vi tilbyr Varierte og spennende arbeidsoppgaver Et godt fag og arbeidsmiljø Gode muligheter for faglig utvikling. Fleksitidsordning. Konkurransedyktig lønn (fra kr. 475.000.- for nyutdannede) etter kvalifikasjoner, god pensjonsordning i KLP. Kontaktinfo: Oddvar Kongsvik Virksomhetsleder 911 56 417 Mirza Begic Fagleder 413 05 103
Ålesund kommune Ålesund, Norge
01/02/2018
SØKNADSFRIST: 20.02.2018 100 % fast stilling om driftsleder, vannforsyning.  Har du lyst på utfordrende arbeidsoppgaver ved Nordvestlandets største vann og avløpsnett?  VAR Virksomheten har totalansvar for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale vann- og avløpsanlegg i Ålesund kommune.  Virksomhet for Vann, Avløp og Renovasjon (VAR) er inndelt i ulike team. Team vann og team avløp har ansvar for drift og vedlikehold av et transportsystem med 300 km med vannledninger, samt trykkøkningsstasjoner, høydebassenger og vannmålere. Et transportsystem med 450 km avløpsledninger med tilhørende 98 pumpestasjoner. I tillegg kommer vannbehandlingsanlegg og 6 avløpsrenseanlegg. Team vann og team avløp har til sammen 35 ansatte. Stillingen er underlagt team vann. Arbeidsoppgaver • Drift og vedlikehold av ledningsnett med tilhørende installasjoner.  • Oppfølgning av rammeavtaler for No-dig, graveentreprenører og andre.  • Delta i prosjektgrupper på nyanlegg i samarbeid med utbyggingsavdelingen.  Andre oppgaver innen vann og avløp kan bli tillagt stillingen.  Fagområdene er i utvikling så andre oppgaver kan tilføres eller bortfalle. Kvalifikasjoner • Relevant utdannelse som tekniker eller ingeniør, men annen kompetanse kan være aktuell  • Relevant erfaring innen drift og/eller planlegging av vann- og avløpsinstallasjoner  • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig godt  • Det kreves førerkort.  • Søkere må være strukturert og systematisk og kunne vise initiativ Personlige egenskaper • Stå-på humør, engasjert og besluttsom  • Gode samarbeidsevner Vi tilbyr • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med høg faglig entusiasme, kunnskapsrike kollegaer og muligheten til å være med på å utvikle arbeidsområdene.  • Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger, ryddige ansettelsesforhold og helsefremmende velferdsordninger.  • Lønn etter avtale. Kontaktinfo: Bjørn Skulstad  Konstituert virksomhetsleder 916 70 170
Ålesund kommune Ålesund, Norge
01/02/2018
SØKNADSFRIST: 20.02.2018 Vi er ute etter en allsidig ingeniør i en 100 % stilling  Har du lyst på utfordrende arbeidsoppgaver ved Nordvestlandets største vann og avløpsnett?  VAR Virksomheten har totalansvar for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale vann- og avløpsanlegg i Ålesund kommune.  Virksomhet for Vann, Avløp og Renovasjon (VAR) er inndelt i ulike team. Team vann og team avløp har ansvar for drift og vedlikehold av et transportsystem med 300 km med vannledninger, samt trykkøkningsstasjoner, høydebassenger og vannmålere. Et transportsystem med 450 km avløpsledninger med tilhørende 98 pumpestasjoner. I tillegg kommer vannbehandlingsanlegg og 6 avløpsrenseanlegg. Team vann og team avløp har til sammen 35 ansatte. Stillingen er underlagt team vann. Arbeidsoppgaver Som avdelingsingeniør i VAR vil du arbeide med:  • Drift og vedlikehold av ledningsnett med tilhørende installasjoner for vann og avløp.  • Oppfølgning av rammeavtaler for No-dig, graveentreprenører og andre.  • Delta i prosjektgrupper på nyanlegg i samarbeid med utbyggingsavdelingen.  • Saksbehandling.  Fagområdene er i utvikling så andre oppgaver kan tilføres eller bortfalle. Vi søker etter personer som har kompetanse innen vann- og avløpsinstallasjoner, dvs høyskoleutdannet ingeniør eller annen tilsvarende teknisk utdannelse med relevant erfaring. Kandidater med mastergrad er også velkommen til å søke. Gode IT-kunnskaper er en fordel. Kvalifikasjoner • Relevant utdannelse fra høyskole/universitet.  • Relevant erfaring innen drift og/eller planlegging av vann- og avløpsinstallasjoner  • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig godt  • Det kreves førerkort.  • Søkere må være strukturert og systematisk og kunne vise initiativ Personlige egenskaper • Stå-på humør, engasjert og besluttsom  • Gode samarbeidsevner Vi tilbyr • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med høg faglig entusiasme, kunnskapsrike kollegaer og muligheten til å være med på å utvikle arbeidsområdene.  • Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger, ryddige ansettelsesforhold og helsefremmende velferdsordninger.  • Lønn etter avtale. Kontaktinfo: Bjørn Skulstad Konstituert virksomhetsleder 916 70 170
Ålesund kommune Ålesund, Norge