Ålesund kommune

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området rundt byen byr på rike muligheter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske. 

Ålesund kommune er en stor arbeidsgiver med sine over 3.400 dyktige og engasjerte medarbeidere som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglige arbeidet vektlegger vi verdiene respekt, redelighet, initiativ, humor og arbeidsglede. Ønsker du en meningsfylt jobb med varierte og utfordrende oppgaver, er Ålesund kommune et spennende alternativ.

17/11/2017
SØKNADSFRIST: 29.11.2017 Vi søker nå etter ny medarbeider i 100 % fast stilling i seksjon plan. Arbeidsoppgaver Deltakelse i arbeid med kommunale arealplaner, utredninger og byutviklingsprosjekter  Behandling av private reguleringsplaner.  Prosjektledelse og rådgivning knyttet til prosjektarbeid. Kvalifikasjoner Det er ønskelig med utdannelse på masternivå innenfor ett eller flere av fagfeltene:  • Arealplanlegging  • Transportplanlegging  • Prosjektledelse  Også utdanning på bachelor-nivå, kombinert med arbeidserfaring fra offentlig forvaltning eller privat virksomhet vil bli vurdert som aktuell bakgrunn. Personlige egenskaper Du bør ha gode kommunikasjonsevner både internt og mot brukerne av våre tjenester.  Stillingen krever god fremstillingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig. Vi tilbyr Inspirerende og tverrfaglig miljø med gode kollegaer  Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver  Fleksibel arbeidstidsordning  Gode muligheter for faglig utvikling  Kommunale ansettelsesvilkår, pensjonsordning og personalforsikring  Lønn etter avtale Kontaktinfo: Ole Andreas Søvik Plan- og bygningssjef 70 16 26 21   John H. Fylling 70 16 26 13
Ålesund kommune Ålesund, Norge
03/11/2017
SØKNADSFRIST: 22.11.2017 Virksomhet Plan og bygning har til sammen 24 stillinger. Vi har kompetanse innen ingeniørfag, juss, arkitektur, landskapsarkitektur og naturforvaltning. Vi arbeider med plan- og byggesaksbehandling etter Plan- og bygningsloven i tillegg til mer overordnede planer som områdeplaner, kommuneplanens arealdel og transportplanlegging. Virksomheten har også viktige rådgivningsoppgaver overfor private aktører, andre kommunale virksomheter og rådmannen. Vi søker nå etter ny medarbeider i 100 % fast stilling i seksjon byggesak. Arbeidsoppgaver Framlegging av byggesaker både administrativt og til politisk utvalg Arbeidsformen vil være både selvstendig saksbehandling og arbeid i team både med plan- og byggesaksbehandlere Kvalifikasjoner Vi søker primært etter deg som har utdanning på masternivå innenfor relevante fagfelt, dvs. sivilarkitekt, sivilingeniør eller annen tilsvarende bakgrunn. Også utdanning på bachelor-nivå innenfor disse fagfeltene, kombinert med relevant arbeidserfaring, kan være relevant. Det er ønskelig med kompetanse / erfaring innen offentlig saksbehandling, men også utredningskompetanse fra privat eller offentlig virksomhet vektlegges. Personlige egenskaper Du bør kunne arbeide selvstendig og bidra til et positivt arbeidsmiljø og god kundebehandling. Gode kommunikasjonsevner både internt og utad mot publikum og brukere av våre tjenester. Søkere må ha god fremstillingsevne på norsk både skriftlig og muntlig. Vi tilbyr Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med gode kolleger Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver Fleksibel arbeidstidsordning Gode muligheter for faglig utvikling Kommunale ansettelsesvilkår, pensjonsordning og personalforsikring Lønn etter avtale Ålesund kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift Kontaktinfo: Ole Andreas Søvik -  Plan- og bygningssjef -  70 16 26 21 Anne Laura Rasch Haugen -  Overarkitekt -  70 16 26 27 Lars Roger Lundanes -  Fagleder -  70 16 26 23
Ålesund kommune Ålesund, Norge